A on acaba la vida i comença el rol? (¿Dónde acaba la vida y comienza el rol?)

Captura

A on acaba la vida i comença el rol? La pregunta podria fer-se també en sentit invers, tot i que la reflexió que pretenc ara deixa fora els 24/7 o a tots aquells que senten que la part principal de la seva vida és el seu rol de dominant i/o dominat.

En el meu cas, contemplo el fet de ser amo com quelcom ocasional, tot i que no menor. Tinc clar que exercir d’amo és una cosa que practico des de fa molt i ho faig perquè em ve de gust més que perquè ho necessiti. És veritat que si pas mesos o setmanes sense exercir d’amo, sento que alguna cosa em falta. La veritable pregunta és: ¿podríeu viure sense practicar BDSM? La resposta a aquesta pregunta us ajudaria, en certa manera, a contestar la pregunta d’on acaba la vida i comença el paper.

Podria viure sense BDSM? Podria, és clar. Em faltaria alguna cosa però no seria tan terrible com per convertir la resta de la meva existència en una tragèdia. I això no vol dir que em prengui ser amo com un divertiment passatger.

A on acaba la vida i comença el paper? En el meu cas, la vida s’imposa al paper i no vull que el paper condicioni la meva vida. Exerceixo d’amo quan puc, quan vull, quan sento que ho necessito. Però la vida, per a mi, és alguna cosa més grandiosa.

Per dir-ho d’alguna manera: la vida és la costella i exercir d’amo és la sal i el pebre que li tires per sobre.


¿Dónde acaba la vida y comienza el rol? La pregunta podría hacerse también en sentido inverso, aunque la reflexión que pretendo deja fuera a los 24/7 o a todos aquellos que sienten que la parte principal de su vida es su rol de dominante y/o dominado.

En mi caso, contemplo el ser amo como algo ocasional, aunque no por ello menor. Tengo claro que ejercer de amo es algo que practico desde hace mucho y lo hago porque me apetece mas que porque lo necesite. Es verdad que si paso meses o semanas sin ejercer de amo, siento que algo me falta. La verdadera pregunta es: ¿podríais vivir sin practicar BDSM? La respuesta a esa pregunta os ayudara, en cierta manera, a contestar a la pregunta de dónde acaba la vida y comienza el rol.

¿Podría vivir sin BDSM? Podría, claro. Me faltaría algo pero no sería tan terrible como para convertir el resto de mi existencia en una tragedia. Y eso no significa que me tome el ser amo como un divertimento pasajero.

¿Dónde acaba la vida y comienza el rol? En mi caso, la vida se impone al rol y no quiero que el rol condicione mi vida. Ejerzo de amo cuando puedo, cuando quiero, cuando siento que lo necesito. Pero la vida, para mí, es algo más grandioso.

Por decirlo de alguna manera: la vida es el chuletón y ejercer de amo es la sal y la pimienta que le echas por encima.

firma john deybe

Anuncis

No funciona

old_car_rusty_abandoned_antique_wreck_broken_aged_damaged-1207265.jpg!d

Ens esforcem en la recerca de l’impossible, patim intentant perpetuar allò que la realitat ens demostra que no funciona. La necessitat d’aconseguir aquesta utòpica felicitat ens mou a veure la realitat com voldríem que fos, no com realment és. Quan un cotxe no es posa en marxa, per molt que diguem que funciona, que és bonic o que és nou, seguirà parat i inútil per allò que va ser concebut. Amb les persones, com amb les màquines o qualsevol altre ésser viu (sigui animal o planta), allò que no funciona vol dir simplement que no funciona. Però resulta que aquest oxímoron no és ben acceptat per nosaltres: els éssers humans. A diferència de les màquines o de qualsevol altre ésser viu que (més o menys) accepta la seva inutilitat com una cosa natural. Perquè les persones tenim un cervell privilegiat en comparació amb un got d’aigua o una pedra i això ens fa complicar allò que és senzill. Ens enganyem, és clar. O ens deixem enganyar. Poc importa perquè el resultat és la mateixa cosa: no funciona.

I quan una cosa no funciona cal arreglar o llençar-la, però no creure que, si no fem res, funcionarà per si mateixa.


Nos esforzamos en la búsqueda de lo imposible, sufrimos intentando perpetuar lo que la realidad nos demuestra que no funciona. La necesidad de alcanzar esa utópica felicidad nos mueve a ver la realidad como querríamos que fuese, no como realmente es. Cuando un coche no se pone en marcha, por mucho que digamos que funciona, que es bonito o que es nuevo, seguirá parado e inútil para aquello para lo que fue concebido. Con las personas, como con las máquinas o cualquier otro ser vivo (sea animal o planta), lo que no funciona significa simplemente que no funciona. Pero resulta que este oxímoron no es bien aceptado por nosotros: los seres humanos. A diferencia de las maquinas o de cualquier otro ser vivo que (más o menos) acepta su inutilidad como algo natural. Porque las personas tenemos un cerebro privilegiado en comparación con un vaso de agua o una piedra y eso nos hace complicar lo que es simple. Nos engañamos, claro. O nos dejamos engañar. Poco importa porque el resultado es el mismo: no funciona.

Y cuando algo no funciona hay que arreglarlo o tirarlo a la basura, pero no creer que, si no hacemos nada, funcionará por sí mismo.

cropped-cooltext288592119786656.png

L’any que acaba (El año que acaba)

tumblr_mewjaefqxa1rjcvhio1_1280

Aviat acabarà l’any. Aquest 2018 ha estat estrany per a mi, potser el més estrany dels que he viscut. Tot es va aturar, de cop (mai millor dit) i la vida va deixar de ser allò que era per començar una nova on l’únic que vaig buscar era recuperar la meva vida anterior. Les trivialitats deixen de tenir importància i les coses importants es trivialitzen. No ha estat el millor any, tot i que tampoc el pitjor. Potser tot això que hagi succeït serveixi d’alguna cosa. Potser ha servit perquè jo o per als que m’envolten, ens entenguem millor, valorem millor tot allò que tenim. No li desitjo a ningú un any sencer ple de metges, dolor i por. Encara que res serà igual, tot ha passat. Estic viu i això és el que compta, més fort que abans.

També he après alguna cosa. Que cada dia compte i que no et pots permetre perdre ni un minut amb situacions que et fan retrocedir, en comptes d’avançar. Potser és jo que m’he tornat més intolerant. Potser és que abans era massa tolerant, dient si a absolutament tot.

Ara conec el veritable valor del si i del no. O almenys conec el seu valor millor que fa un any. Ara se que les segones oportunitats només valen la pena si tenen a veure amb un mateix, no amb els altres.

No he pogut practicar BDSM al 2018, tot i que estic disposat a practicar-ho al 2019, amb tota l’honestedat de la qual sigui capaç.


Pronto acabará el año. Este 2018 ha sido extraño para mí, quizás el más extraño de los que he vivido. Todo se detuvo, de golpe (nunca mejor dicho) y la vida dejó de ser la que era para comenzar una nueva donde lo único que busqué era recuperar mi vida anterior. Las trivialidades dejan de tener importancia y las cosas importantes se trivializan. No ha sido el mejor año, aunque tampoco el peor. Quizás todo esto que haya sucedido sirva de algo. Quizás haya servido para que yo o para quienes me rodean, nos entendamos mejor, valoremos mejor lo que tenemos. No le deseo a nadie un año entero lleno de médicos, dolor y miedo. Aunque nada será igual, todo ha pasado. Estoy vivo y eso es lo que cuenta, más fuerte que antes.

También he aprendido algo. Que cada día cuenta y que no puedes permitirte perder ni un solo minuto con situaciones que te hacen retroceder, en vez de avanzar. Quizás sea yo que me haya vuelto mas intolerante. Quizás es que antes era demasiado tolerante, diciendo si a absolutamente todo.

Ahora conozco el verdadero valor del si y del no. O al menos conozco su valor mejor que hace un año. Ahora se que las segundas oportunidades solo merecen la pena si tienen que ver con uno mismo, no con los demás.

No he podido practicar BDSM en el 2018, aunque estoy dispuesto a practicarlo en el 2019, con toda la honestidad de la que sea capaz.

cropped-cooltext288592119786656.png

Sugar Daddy / Sugar Baby

Captura

Com sempre, explicar una etiqueta conseqüència d’una moda és quelcom que acaba amb fracàs. Les modes caduquen, sobretot perquè les etiquetes simplifiquen.

Què és un Sugar Daddy? Què és una Sugar Baby? Per què parlar-ne en un bloc de BDSM? La millor cosa consistirà a explicar-ho i veureu si té sentit.

Per explicar que és un Sugar Daddy cal començar per entendre que és una Sugar Baby: una dona (jove) que accepta la protecció d’un home més gran que ella, una figura gairebé paterna, el Sugar Daddy (Papa sucre) qui li paga quan necessiti. Una cosa així com una prostituta de luxe en exclusivitat només que canviant els termes perquè allò de sempre soni ara modern i gairebé infantil. Per què aquesta nova moda? Perquè és una manera d’encobrir la prostitució a internet. Entreu a la web i cerqueu Sugar Babies, us apareixeran centenars de pàgines on posar en contacte a Sugar Daddies i Sugar Babies. Resumint: prostitució encoberta.

I per què associar això al BDSM? Certes persones abracen la submissió com un acte a on algú les protegeix, les cuida, els dóna allò que necessiten (no necessàriament diners). Cerquen a un amo aquesta figura (gairebé paternal) a on sentir-se segures, algú (habitualment més gran) que les aconselli, les guiï, les ajudi. Simplificant: són submises a canvi de sentir-se segures. Allò que algunes submises diuen “ser una gosseta fidel”.

Observem al gos: ens ho dóna tot, fins i tot la seva absoluta fidelitat a l’amo. A canvi de què? Una llar, menjar, aigua o senzillament sentir-se segurs al costat de l’amo. Una submisa que es sent gosseta no té prou amb unes sessions esporàdiques, espera més del seu amo, espera aquesta figura (gairebé paterna) que la reconforti i l’ajudi. Busca algú més enllà de les sessions, busca a un amic, a un amant, a un conseller, a algú amb l’autoritat suficient per fer tot això sense jutjar-la i que ella se senti segura, capaç i estimada. Perquè moltes vegades ni elles mateixes entenen perquè alguna cosa tan aparentment masclista les reconforta, perquè necessiten aquesta força masculina al seu costat.

Així doncs, la diferència entre aquestes submises que busquen un amo protector i les Sugar Baby és que les segones tenen aquest part mercantilista que implica diners, regals, etc. La submisa lliura el seu cos i la seva voluntat a canvi de seguretat. La Sugar Baby lliura el seu cos a canvi d’estabilitat econòmica la qual cosa és seguretat també, si ho analitzem. Obviant termes que rondin la paraula “prostitució” podríem dir que una Sugar Baby i una submisa que busqui protecció, tenen força coses en comú (sent completament diferents).

Mai tindria una Sugar Baby, el motiu principal és que no m’agrada ser valorat per allò que tinc.

En canvi, em sento còmode en aquesta relació que s’estableix amb certes submises que necessiten alguna cosa més que una sessió, aquestes gossetes que busquen protecció o seguretat a la seva submissió, que busquen un amic en el seu amo, sentir que algú les vol com ningú podrà perquè el seu amo és l’única persona que entén com són realment (les seves necessitats més enllà del fet visible). I no em jutgeu per cridar-les “gossetes”, són elles a qui els agrada expressar-ho així per diferenciar-se de la submisa “canònica”.

Allà cadascú amb el seu cos, els seus diners o la seva voluntat. El secret consisteix en el consens: si existeix, no jutgem ni etiquetem. Actuem i gaudim de la vida, simplement.


Como siempre, explicar una etiqueta consecuencia de una moda es algo abocado al fracaso. Las modas caducan, sobre todo porque las etiquetas simplifican.

¿Qué es un Sugar Daddy? ¿Qué es una Sugar Baby? ¿Por qué hablar de ello en un blog de BDSM? Lo mejor consistirá en explicarlo y comprobar si tiene cierto sentido.

Para explicar que es un Sugar Daddy hay que comenzar por entender que es una Sugar Baby: una mujer (joven) que acepta la protección de un hombre mayor que ella, una figura casi paterna, el Sugar Daddy (Papa Azucar) quien le paga cuanto necesite. Algo así como una prostituta de lujo en exclusividad solo que cambiando los términos para que lo de siempre suene ahora moderno y casi infantil. ¿Por qué esta nueva moda? Porque es una manera de encubrir la prostitución en internet. Entrad en la web y buscad Sugar Babies, os aparecerán cientos de páginas donde poner en contacto a Sugar Daddies y Sugar Babies. Resumiendo: prostitución encubierta.

¿Y por que asociar esto al BDSM? Ciertas personas abrazan la sumisión como un acto donde alguien las protege, las cuida, les da cuanto necesitan (no necesariamente dinero). Buscan en un amo esa figura (casi paternal) donde sentirse seguras, alguien (habitualmente mayor) que las aconseje, las guie, las ayude. Simplificando: son sumisas a cambio de sentirse seguras. Lo que algunas sumisas llaman “ser una perrita fiel”.

Observemos al perro: nos lo da todo, incluso su inquebrantable fidelidad al amo. ¿A cambio de qué? Un hogar, comida, agua o sencillamente sentirse seguros junto a su amo. Alguien así no tiene suficiente con unas sesiones esporádicas, espera más de su amo, espera esa figura (casi paterna) que la reconforte y la ayude. Busca a alguien más allá de las sesiones, busca a un amigo, a un amante, a un consejero, a alguien con la autoridad suficiente para hacer todo eso sin juzgarla y que ella se sienta segura, capaz y querida. Porque muchas veces ni ellas mismas entienden porque algo tan aparentemente machista las reconforta, porque necesitan esa fuerza masculina a su lado.

Así pues, la diferencia entre esas sumisas que buscan un amo protector y las Sugar Baby es que las segundas tienen ese parte mercantilista que implica dinero, regalos, etc. La sumisa entrega su cuerpo y su voluntad a cambio de seguridad. La Sugar Baby entrega su cuerpo a cambio de estabilidad económica lo cual es seguridad también, si lo analizamos. Obviando términos que ronden la palabra “prostitución” podríamos decir que una Sugar Baby y una sumisa que busque protección, tienen bastantes cosas en común (siendo completamente diferentes).

Nunca tendría una Sugar Baby, el motivo principal es que no me gusta ser valorado por cuanto tengo.

En cambio, me siento cómodo en esa relación que se establece con ciertas sumisas que necesitan algo mas que una sesión, esas perritas que buscan protección o seguridad en su sumisión, que buscan un amigo en su amo, sentir que alguien las quiere como nadie podrá quererlas porque su amo es la única persona que entiende como son realmente (sus necesidades más allá de lo visible). Y no me juzguéis por llamarlas “perritas”, son ellas a quienes les gusta expresarlo así para diferenciarse de la sumisa “canónica”.

Allá cada uno con su cuerpo, su dinero o su voluntad. El secreto consiste en el consenso: si existe, no juzguemos ni etiquetemos. Actuemos y disfrutemos de la vida, simplemente.

cropped-cooltext288592119786656.png

Responsabilitat (Responsabilidad)

avatars-000023501387-352qdm-t500x500Quan accepto una submisa (o m’accepten a mi), és que comença un procés emocional que alguns poden confondre amb un acte masclista. La meva submisa és responsabilitat meva, en tots els ordres (o tots els que ella permeti). Pretendre que una submisa és només una persona que veus en una sessió i t’oblides fins a la següent és pretendre que la vida està feta a la nostra mida a on fem servir sense ser utilitzats. A aquest bloc he parlat del aftercare, quelcom vital per a moltes submises, cosa imprescindible per a entendre que dominador i dominat són persones en igualtat de condicions.

Per a mi, el meu submisa és algú de qui em sento responsable. Entenc que això pugui semblar masclista. Però imagineu la resta de les coses que fem en una sessió: podrien fins i tot denunciar-me. Però resulta que parlem de consens. Si accepto (o m’accepten) entenc que el benestar de la meva submisa és el meu benestar. O més: que el benestar de la meva submisa supera el meu benestar.

Sempre ho he dit, en aquest mateix bloc, l’amo és algú qui enganya la submisa fent-la creure que obeeix les ordres d’un amo quan, en realitat, és l’amo qui serveix els desitjos de la submisa.

I aquest engany, comporta una gran responsabilitat.


Cuando acepto una sumisa (o me aceptan a mi), comienza un proceso emocional que algunos pueden confundir con un acto de puro machismo. Mi sumisa es mi responsabilidad, en todos los órdenes (o todos los que ella permita). Pretender que una sumisa es solo una persona que ves en una sesión y te olvidas hasta la siguiente sesión es pretender que la vida está hecha a nuestra medida donde utilizamos sin ser utilizados. Aquí he hablado antes del aftercare, algo vital para muchas sumisas, algo imprescindible para entender que dominador y dominado son personas en igualdad de condiciones.

Para mí, mi sumisa es alguien de quien me siento responsable. Entiendo que esto pueda parecer machista. Pero imaginad el resto de las cosas que hacemos en una sesión: podrían incluso denunciarme. Pero resulta que hablamos de consenso. Si acepto (o me aceptan a mi) entiendo que el bienestar de mi sumisa es mi bienestar. O mas aun: que el bienestar de mi sumisa supera mi bienestar.

Siempre lo he dicho, en este mismo blog, el amo es alguien quien engaña a la sumisa haciéndola creer que obedece las ordenes de un amo cuando, en realidad, es el amo quien sirve los deseos de la sumisa.

Y ese engaño, conlleva una gran responsabilidad.

cooltext288592119786656

Les segones oportunitats (Las segundas oportunidades)

que-paso-de-verdad-con-los-cadaveres-de-los-pasajeros-pobres-del-titanic

Quan era jove no creia en les segones oportunitats, tot i que qui feia això era el meu ego, negava qualsevol nova oportunitat perquè la frustració del primer fracàs xocava amb qualsevol futur possible com l’iceberg va xocar amb el Titanic partint-lo dos. Actualment, a causa de coses que he viscut, he après que oportunitats no són una decisió binària, no és sempre si o sempre no. Les segones oportunitats depenen de l’oportunitat en concret. La vida és massa curta per a col·locar l’interruptor sempre en la posició d’apagada. Sobretot quan les segones oportunitats són, en realitat, una primera oportunitat.

Sento ser tan críptic, l’únic que vull dir és que de vegades (gairebé sempre), rectificar és de savis perquè això també forma part del camí.


Cuando era joven no creía en las segundas oportunidades, aunque quien aseguraba eso era mi ego, negaba cualquier nueva oportunidad porque la frustración del primer fracaso chocaba con cualquier futuro posible como el iceberg chocó con el Titanic partiéndolo en dos. Actualmente, a causa de muchas cosas que he vivido, he aprendido que las segundas oportunidades no son una decisión binaria, no es siempre si o siempre no. Las segundas oportunidades dependen de la oportunidad en concreto. La vida es demasiado corta para colocar el interruptor siempre en la posición de apagado. Sobre todo cuando las segundas oportunidades son, en realidad, una primera oportunidad.

Siento ser tan críptico, lo único que quiero decir es que a veces (casi siempre), rectificar es de sabios porque eso también forma parte del camino.

cooltext288592119786656

Animals ferits (Animales heridos)

Captura

La majoria dels dies no sé qui sóc. Em busco sense trobar-me, instal·lat a la rutina de qui sap que repeteix la mateixa cosa que va fer fa setmanes, mesos i fins i tot anys.

M’agradaria ser un altre, però estic massa cansat per a un canvi.

Quan em fico en la pell de l’amo, tot és diferent. Quan em comporto com amo és quan sé qui sóc, allò que pretenc i allò que rebutjo. Ser amo em permet estar darrere d’aquesta màscara que, tot i que irreal, és més real que qualsevol altra cosa a la meva vida.

Qui mai hagi provat el que és el BDSM no pot entendre la puresa dels actes que cometem. Lluny de falses moralitats, aliè al fet social i al fet correcte. Ens comportem com som realment, en essència. Animals ferits, tot i que animals, al cap i ala fi.

Abandonar-nos als nostres instints, si és consensuat, no aquesta cosa negativa que us han fet creure. És meravellós, alliberador i esperançador.

Proveu.


La mayoría de los días no sé quién soy. Me busco sin encontrarme, instalado en la rutina de quien sabe que repite lo mismo que hizo hace semanas, meses e incluso años.

Me gustaría ser otro, pero estoy demasiado cansado para un cambio.

Cuando me meto en la piel del amo, todo es diferente. Cuando me comporto como amo se quien soy, lo que pretendo y lo que rechazo. Ser amo me permite estar detrás de esa máscara que, aunque irreal, es mas real que cualquier otra cosa en mi vida.

Quien nunca haya probado lo que es el BDSM no puede entender la pureza de los actos que cometemos. Lejos de falsas moralidades, ajeno a lo social y a lo correcto. Nos comportamos como somos realmente, en esencia. Animales heridos, aunque animales, al fin y al cabo.

Abandonarnos a nuestros instintos, si es consensuado, no esa cosa negativa que os han hecho creer. Es maravilloso, liberador y esperanzador.

Probad.

cropped-cooltext288592119786656.png