La vida

5d6dc059d87253eab614b9e3e877b4c8La vida s’assembla al BDSM, o potser és a l’inrevés. Costa d’entende el fet genuí a un món de dominants i dominats. O, tanmateix, depredadors i preses (en el sentit menys mortal del concepte). Quan, matí rere matí, acudim al treball, armats amb el nostre pitjor ànim i el nostre millor somriure, amb tota seguretat serem els dominats, les preses d’un depredador en forma de cap al qui res del que fem li satisfà i que imagina que és algú infinitament més poderós de qui en realitat és. En les profunditats de la ment existeixen centenars de personalitats que flueixen d’un costat a un altre, cercant un lloc a on ancorar-se en aquesta realitat tan quotidiana i avorrida. Aquest jefe inflexible i malcarat es converteix en un agonitzant submís ala foscor d’una masmorra a on aquesta empleada tímida i sense caràcter es converteix en la seva mestressa més dura i inflexible. Sense por al dolor ni les represàlies. La vida s’assembla al BDSM, perquè el BDSM és la vida mateixa. I és que, al cap i a la fi, el rol ho adoptem en una vida que no és la real però que és la nostra vida de família, treball, salut i amics. La resta, és l’essència pura.


(Traducción al castellano) La vida se parece al BDSM, quizás suceda al revés. Cuesta comprender lo genuino en un mundo de dominantes y dominados o, lo que es lo mismo, depredadores y presas (en el sentido menos mortal del concepto). Cuando, por la mañana, acudimos al trabajo, armados con nuestro peor ánimo y nuestra mejor sonrisa, con toda seguridad seremos los dominados, las presas de un depredador en forma de jefe al que nada le satisface y que imagina que es alguien infinitamente más poderoso de quien en realidad es. En las profundidades de la mente existen cientos de personalidades que fluyen de un lado a otro, buscando un lugar donde anclarse en esa realidad tan cotidiana y aburrida. Ese jefe inflexible y malhumorado se convierte en un agonizante sumiso en la oscuridad de una mazmorra donde esa empleada tímida y sin carácter se convierte en su ama más dura e inflexible. Sin miedo al dolor ni las represalias. La vida se parece al BDSM, porque el BDSM es la vida misma. Y es que, al fin y al cabo, el rol lo adoptamos en una vida que no es la real pero que es nuestra vida de familia, trabajo, salud y amigos. El resto, es la esencia pura.

Anuncis

Sensibilitats (Sensibilidades)

4089947Les coses no són sempre com un voldria, tampoc discorren sempre com un imagina. El principal desacord entre persones (o personalitats) sorgeix a les diferents maneres d’entendre la vida o d’entendre als altres. Jo sóc el primer que es considera un mal lector de tothom que no sigui jo mateix, la qual cosa no significa que sigui una mala persona, tampoc les altres persones són dolentes quan són incapaces d’entendre’m a mi o a la meva sensibilitat.

Però quan dues personalitats de sensibilitats oposades com la nit i el dia intenten circular per la mateixa via de tren, sempre ho fan en adreces oposades i el xoc de trens és inevitable.

Sempre intento fer de la vida dels altres quelcom més còmode i fàcil, no sé per què ho faig, uns diuen que ho faig perquè així em deuen part de la seva felicitat, uns altres diuen que perquè sóc un tou, uns altres diuen que sóc així perquè sóc així. Què importa el motiu? M’agrada preocupar-me que la vida dels altres sigui més còmoda, intentant entendre les seves sensibilitats, ajudant en tot allò sigui possible. Però de la mateixa manera també m’agrada que les persones que em coneixen entenguin la meva sensibilitat.

I quan això no succeeix, els trens xoquen i les persones surten ferides. I allò que no puc evitar, després de la col·lisió, és l’inevitable pòsit de tristesa i fracàs que queda.

El que no és, no pot ser. De cap manera. I, curiosament, no és culpa de ningú, és simplement que no pot ser. Tots som tant culpables com innocents.

Com deia a la seva monumental obra “1Q84” el mestre Murakami: “Com vivim en un món tan còmode, la nostra sensibilitat s’ha consumit.”


(Traducción al castellano) Las cosas no son siempre como uno quiere, tampoco discurren siempre como uno imagina. El principal desencuentro entre personas (o personalidades) surge en las diferentes maneras de entender la vida o de entender a los demás. Yo soy el primero que se considera un mal lector de todo aquel que no sea yo mismo, lo que no significa que sea una mala persona, tampoco los demás son malas personas cuando son incapaces de entenderme a mi o a mi sensibilidad.

Pero cuando dos personalidades de sensibilidades opuestas como la noche y el día intentan circular por la misma vía de tren, siempre lo hacen en direcciones opuestas con lo que el choque es inevitable.

Siempre intento hacer de la vida de los demás algo mas cómodo y fácil, no sé porque lo hago, unos dicen que lo hago porque así me deben parte de su felicidad, otros dicen que, porque soy un blando, otros dicen que soy así simplemente porque soy así. ¿Qué importa el motivo? Me gusta preocuparme que la vida de los demás sea más cómoda, intentando entender sus sensibilidades, ayudando en todo lo que sea posible. Pero de la misma manera también me gusta que las personas que me conocen entiendan mi sensibilidad.

Y cuando eso no sucede, los trenes chocan y las personas salen heridas. Y lo que no puedo evitar, tras la coslisión, es el inevitable poso de tristeza y fracaso que queda.

Lo que no es, no puede ser. De ninguna manera. Y, curiosamente, no es culpa de nadie, es simplemente que no puede ser. Todos somos tan culpables como inocentes.

Como decía en su monumental obra “1Q84” el maestro Murakami: “Como vivimos en un mundo tan cómodo, nuestra sensibilidad ha languidecido.”

Buidar el cap (Tener la cabeza despejada)

Captura
Hem de tenir el cap completament buidat de qualsevol problema quotidià per dedicar-nos al BDSM? Aquesta és una excel·lent pregunta Per descomptat! Jo només plantejo bones preguntes! Modest que és un… Però anem al fet: Què succeeix quan la nostra vida està tan plena de problemes o preocupacions que creiem que no tenim temps o no podem dedicar-nos en cos i ànima al BDSM? La meva resposta és sempre la mateixa: llavors no mengis, ni treballis ni tampoc respiris.

El BDSM és un “quelcom” intel·lectual i tots aquests altres problemes i preocupacions succeeixen dins del nostre cap (curiosament on es dóna el fet intel·lectual). Com a conseqüència d’això hi ha qui pensa que el BDSM pot ser un problema més a la seva vida (afegit a aquestos d’altres), però qui imagina això és que mai ha practicat el BDSM (o no ho ha practicat correctament). Ser submisa no significa que un amo et pressioni constantment, tot el contrari: ser submisa (fins i tot ser amo) significa prendre’s unes vacances d’un mateix, abstreure’t de les preocupacions diàries o senzillament “pensar en una altra cosa”. Així doncs, sigues sincer/a, digues-li al teu amo/submisa que estàs passant una mala època, troba ajuda on pensaves que hi havia més problemes. Aprofita el BDSM per fer de la teva vida, quelcom una mica millor.


(Traducción al castellano) ¿Tenemos que tener la cabeza completamente despejada de cualquier problema cotidiano para dedicarnos al BDSM? Esa es una excelente pregunta ¡Por supuesto! ¡Yo solo planteo buenas preguntas! Modesto que es uno… Pero a lo que vamos: ¿Qué sucede cuando nuestra vida está tan llena de problemas o preocupaciones que creemos que no tenemos tiempo o no podemos dedicarnos en cuerpo y alma al BDSM? Mi respuesta siempre es la misma: entonces no comas, ni trabajes ni tampoco respires.

El BDSM es un “algo” intelectual y todos esos otros problemas y preocupaciones suceden dentro de nuestra cabeza (curiosamente donde se da lo intelectual). Como consecuencia de eso hay quien piensa que el BDSM puede ser un problema más en su vida (añadido a esos otros), pero quien imagina eso es que nunca ha practicado el BDSM (o no lo ha practicado correctamente). Ser sumisa no significa que un amo te presione constantemente, todo lo contrario: ser sumisa (incluso ser amo) significa tomarse unas vacaciones de uno mismo, abstraerte de las preocupaciones diarias o simplemente “pensar en otra cosa”. Así pues, se sincero/a, dile a tu amo/sumisa que estás pasando una mala época, encuentra ayuda donde crees que hay más problemas. Aprovecha el BDSM para hacer de tu vida, algo mejor.

Dubtes i carxofes (Dudas y alcahofas)

NombreNo suporto a la gent que no sap allò que vol. Ni al BSDM ni tampoc a la vida real. Els dubtes al BDSM puc arribar a entendre’ls doncs la por al fet desconegut és allò que ens empeny a un comportament bipolar: avui si, demà no, demà passat sí. A la vida real, aquests comportaments m’avorreixen, no suporto a aquells que són incapaços d’assumir que de les decisions poden néixer les equivocacions i és per això que mai s’acaben de decidir. Potser per això cada vegada m’agrada menys implicar-me en les decisions alienes, perquè al final t’adones que no importa allò bé que aconsellis o no. La por fa que aquestes persones, que no saben allò que volen, només escoltin al seu jo interior tot i que semblen escoltar-te a tu amb atenció. No suporto a la gent que no sap allò que vol… i tot i que aquesta afirmació (o doble negació) sembla néixer de la ràbia o del menyspreu, res més lluny de la meva intenció. Entenc perfectament la incapacitat que els mou a dubtar: la seva vida és avorrida i els dubtes que es generen a si mateixos és l’únic fet que els emociona, tot i que sàpiguen que mai faran res.Senzillament no els suporto de la mateixa manera que no suporto les carxofes arrebossades o a la gent que veu vídeos a tot volum en el seu mòbil a un bar. Deu ser que m’estic tornant vell.


(Traducción al castellano) No soporto a la gente que no sabe lo que quiere. Ni en el BSDM ni aun menos en la vida real. En el BDSM puedo llegar a entenderlo pues el miedo a lo desconocido es lo que nos empuja a un comportamiento bipolar: hoy si, mañana no, pasado mañana si. En la vida real, esos comportamientos me aburren, no soporto a aquellos que son incapaces de asumir que de las decisiones pueden nacer las equivocaciones y es por eso que nunca se acaban de decidir. Quizás por eso cada vez me gusta menos implicarme en las decisiones ajenas, porque al final te das cuenta que no importa lo bien que aconsejes o no. El miedo hace que esas personas que no saben lo que quieren solamente escuchen a su yo interior aunque parecen estar escuchándote atentamente. No soporto a la gente que no sabe lo que quiere y aunque esta afirmación (o doble negación) parezca nacer de la rabia o del desprecio, nada más lejos de mi intención. Entiendo perfectamente la incapacidad que les mueve a dudar: sus vidas son aburridas y las dudas que se generan a si mismos son lo único emocionante, aunque son conscientes que nunca harán nada. Simplemente no les soporto de la misma manera que no soporto a las alcachofas rebozadas o a la gente que ve vídeos a todo volumen en su móvil en un bar. Debe ser que me estoy volviendo viejo.

El silenci (El silencio)

NombreMai compendrem el valor del silenci. A tota hora, centenars de sons distreuen la nostra atenció, ocupen els nostres sentits fent-nos oblidar la importància de parar. Potser per això, som amos i submises. A una sessió només escoltem la respiració, els crits… fins i tot podem escoltar el temor. Volem menjar-nos el món a bocades i al final la quotidianitat ens ofega i no podem més que donar un petit xarrup d’aigua i continuar. Precisament per això ens agrada jugar a dominar o ser dominats. Mai deixem de ser nosaltres mateixos però pretenem fugir de nosaltres mateixos, el BDSM ens permet precisament això: prendre’ns unes vacances de la persona que cada matí veiem reflectida en el mirall del bany. Menjar-nos la vida a bocades i passar-ho bé. Després tornem a la quotidianitat, d’acord. Però que importa això? La felicitat no és un tot, sinó que és la suma de fets aïllats, tan aïllats com una sessió de BDSM.


(Traducción al castellano) Nunca entenderemos el valor del silencio. A todas horas, cientos de sonidos distraen nuestra atención, ocupan nuestros sentidos haciéndonos olvidar la importancia de detenerse. Quizá por eso, somos amos y sumisas. En una sesión tan solo escuchamos la respiración, los gritos… incluso podemos escuchar el temor. Queremos comernos el mundo a bocados y al final la cotidianidad nos ahoga y no podemos más que dar un pequeño sorbo de agua y continuar. Precisamente por eso nos gusta jugar a dominar o ser dominados. En ningún momento dejamos de ser nosotros mismos pero pretendemos huir de nosotros mismos, el BDSM nos permite precisamente eso: tomarnos unas vacaciones de la persona que cada mañana vemos reflejada en el espejo del baño. Comernos la vida a bocados y pasarlo bien. Luego volvemos a la cotidianidad, de acuerdo. ¿Pero qué importa eso? La felicidad no es un todo, sino que es la suma de cosas aisladas, tan aisladas como una sesión de BDSM.

Esclaus i societat (Esclavos y sociedad)

NombreDia rera dia, en sortir del llit, amos i ames d’aquest món ens reafirmem amb (gairebé infinit) orgull en la nostra condició o rol. Fins i tot alguns assegurem, tenyits d’infinit i sospitós orgull, que mai de la vida seríem submisos ni esclaus. És llavors quan, en el transcurs del desdejuni, obro el periòdic (qualsevol periòdic) i llegeixo una plana (qualsevol plana) i em dic a mi mateix “llegeix amb cura, tros de burro”. I és llavors també quan m’adono que la societat actual ens té esclavitzats a tots. Hipoteques, treball, matrimonis, polítics, família, etc. Obligacions diàries moltes de les quals en veiem obligats a complir sense dir ni mu. La societat ens imposa certes normes i certs comportaments que hem de seguir rigorosament a risc de quedar exclosos de la societat mateixa.

Potser per això som amos/as i submisos/as. Per alliberar-nos del fet quotidià i ordenar només a qui realment desitgem que ens obeeixi. O obeir només a qui realment desitgem que ens ordeni.

I no a qualsevol ximple amb carnet.


(Traducción al castellano) Cuando cada día nos levantamos, los amos y amas de este mundo nos reafirmamos con (casi infinito) orgullo en nuestra condición o ro. E incluso algunos aseguramos, teñidos de infinito y sospechoso orgullo, que nunca seriamos sumisos ni esclavos. Es entonces cuando, en el transcurso del desayuno, abro el periódico (cualquier periódico) y leo una página (cualquier página) y me digo “lee con detenimiento, pedazo de asno”. Y es entonces también cuando me doy cuenta  que la sociedad actual nos tiene esclavizados a todos. Hipotecas, trabajo, matrimonios, políticos, familia, etc. Obligaciones diarias muchas de las cuales nunca cumpliríamos pero nos vemos obligados sin decir ni mu. La sociedad nos impone ciertas normas y ciertos comportamientos que hemos de seguir a rajatabla a riesgo de quedar excluidos de la sociedad misma.

Quizás por eso somos amos/as y sumisos/as. Para liberarnos de lo cotidiano y ordenar solamente a quien realmente deseamos que nos obedezca. O obedecer a quien realmente solo deseamos que nos ordene.

Y no a cualquier tonto con carné.

La dona perfecta (La mujer perfecta)

Nombre
Em suggereix una dona (submisa) que escrigui sobre dones (casades) de vida (aparentment) perfecta i (avorridament) tranquil.la. Acotacions entre parèntesis a banda, parlo d’aquestes mares perfectes, aquestes dones de manual cristià, bones noies a ulls d’una societat que les enalteix com a perfecte engranatge de tot allò que és marital però que després, a la intimitat d’una submissió voluntària (fora el matrimoni), assoleixen deixar-se pervertir fins a límits tan oposats a la virtut que espanta que estem parlant de la mateixa persona (degradació, humiliació, exhibició, vergonya…).

He conegut dónes així però també he conegut moltes altres dones independents, poderoses i propietàries de la seva vida. I totes podrien ser submises. És a dir, el model de casada perfecta / submisa extrema és real però no és norma. Suposo que no em surt escriure de manera espontánea sobre aquestes dones perquè seria estereotipar quelcom des del prisma masculí. Però com qui em suggereix que escrigui és dona (i submisa), aquesta patent de cors em dóna una excusa ben llustrosa.

Potser la reflexió ve donada perquè aquest model de virtuosa/meuca és un model que existeix i que té unes pautes perfectament definides. Imagino que no ha de ser fàcil ser la dona perfecta als ulls de la societat perquè condiciona el fet d’estar obligat a ser quelcom només pel teu gènere, fet que va en contra de la llibertat individual. Per aquest motiu, aquesta falsa perfecció és com l’atmosfera continguda dins d’una olla de pressió. O l’obres o acaba explotant. I això és allò que significa la submissió per a aquest tipus de dones: l’elecció del fet voluntari (ser submisa) per sobre del fet obligatori (ser la perfecta esposa) per alliberar tota presio. Quina contradicció, oi? De nou la submissió és un camí per a la llibertat individual.

El fet més curiós és que són submises abonades a les pràctiques més extremes, sobretot en el camp de la humiliació. Volen ser tractades en la intimitat com mai serien tractades en públic. És a dir, van a l’extrem oposat í per aconseguir el delicat equilibri al balancí. Podem jutjar i fins i tot prejutjar, però és quelcom perfectament lícit. Alguns diran que aquestes dones tenen un problema per comportar-se així, estic amb ells: aquest tipus de dones tenen un greu problema per aquest tipus de comportament, però no parlo del comportament submís, això ho aplaudeixo, allò que em preocupa és que una societat patriarcal les anul.li com a dona i com a persona. I això segueix succeint dia després de dia.

“La dona és la reina del món i l’esclava d’un desig” (Honoré De Balzac)


(Traducción al castellano) Me sugiere una mujer (sumisa) que escriba sobre las mujeres (casadas) de vida (aparentemente) perfecta y (soporíferamente) tranquila. Acotaciones entre paréntesis aparte, estoy hablando de esas madres perfectas, esas mujeres de manual cristiano, buenas chicas a ojos de una sociedad que las ensalza como perfecto engranaje de lo marital pero que luego, en la intimidad de su sumisión voluntaria, son capaces de dejarse pervertir hasta límites tan opuestos a la virtud que asusta que se trate de la misma persona (degradación, humillación, exhibición, vergüenza…).

He conocido mujeres así pero también he conocido a muchas otras mujeres independientes, poderosas y dueñas de su propia  vida. Y todas podían ser sumisas. Es decir, que el modelo de casada perfecta / sumisa extrema es real pero no es la norma. Supongo que no me sale escribir sobre estas mujeres porque sería estereotipar algo desde el prisma masculino, pero como quien me sugiere que escriba es mujer (y sumisa) pues esa patente de corso me da una bonita excusa.

Quizás la reflexión viene dada porque ese modelo de virtuosa/puta es un modelo que existe y que tiene unas pautas perfectamente definidas. Imagino que no debe ser fácil ser la mujer perfecta a los ojos de la sociedad porque condiciona el hecho de estar obligado a ser algo solo por tu género, hecho que va en contra de la libertad individual. Por ese motivo, esa falsa perfección es como la atmósfera contenida dentro de una olla a presión, o la abres o acaba explotando. Y eso es lo que significa la sumisión para ese tipo de mujeres: la elección de lo voluntario (ser sumisa) por encima de lo obligatorio (ser la perfecta esposa) para aligerar toda esa presión. Menuda contradicción ¿eh? De nuevo la sumisión es un camino para la libertad individual.

Lo más curioso es que son sumisas abonadas a las prácticas más extremas, sobre todo en el campo de la humillación. Quieren ser tratadas en la intimidad como nunca serían tratadas en público. Es decir, van al extremo opuesto del balancín para alcanzar el delicado equilibrio. Podemos juzgar e incluso prejuzgar esto pero es algo perfectamente lícito. Algunos dirán que estas mujeres tienen un problema por comportarse así, estoy con ellos: ese tipo de mujeres tienen un grave problema por este tipo de comportamiento, pero no hablo del comportamiento sumiso, eso lo aplaudo, lo que me preocupa es que una sociedad patriarcal las anule como mujer y como persona. Y eso sigue sucediendo día tras día.

“La mujer es la reina del mundo y la esclava de un deseo” (Honoré De Balzac)