Ulls embenats (Ojos vendados)

La vista és un dels sentits més manipulables al BDSM, ja sigui embenant els ulls a la persona submisa o prohibint-li que miri als ulls a la persona dominant. Allò primer (ulls embenats) és una pràctica habitual (no només al BDSM, també al sexe) que s’utilitza per fer que la persona submisa tingui sentiments diferents dels habituals, transformats per la indefensió de no veure res. Quant a prohibir a la submisa que miri als ulls de l’amo, és una pràctica més propera a la submissió intel·lectual: com aquells súbdits que no podien mirar als ulls del rei.

Sigui com sigui, jugueu amb tot això de la manera que us vingui de gust, experimenteu totes aquestes sensacions, és ben senzill.

(Traducción al castellano) La vista es uno de los sentidos más manipulables en el BDSM, ya sea vendando los ojos a la persona sumisa como prohibiéndole que mire a los ojos a la persona dominante. Lo primero (ojos vendados) es una práctica habitual (no solo en BDSM, también en el sexo) que se utiliza para hacer que la persona sumisa tenga sentimientos diferentes de los habituales, transformados por la indefensión de no ver absolutamente nada. En cuanto a prohibir a la sumisa que mire a los ojos del amo, es una práctica alienada con la sumisión intelectual: como aquellos súbditos que no podían mirar a los ojos del rey.

Sea como sea, jugad con todo eso de la manera que os apetezca, experimentad todas esas sensaciones, es bien sencillo.

Anuncis

El vidre i el ferro (El vidrio y el hierro)

7609484870_071102cd4e_bHi ha persones que semblen fràgils, construïdes d’un vidre tan lleuger que fins i tot una ventada pot trencar-les per la meitat. També hi han persones dures com el metall més indestructible. Les veiem però no les coneixem i aquesta rapidesa que tenim en etiquetar absolutament tot ens fa creure que a la primera el vidre es trencarà i que per molt que colpegem el metall no aconseguirem ni fer la més insignificant de les esquerdes.

Però no tot és com sembla. He conegut dones de ferro que després eren les submises menys capaces, amb por d’endinsar-se mes enllà de la seva zona de confort. Són dones de ferro que com submises diuen “no” a tot, ni tan sols potser. Després conec dones fràgils, tan fràgils que tens por ni de fer-li una abraçada però després són les submises més fortes, mes decidides, submises amb pocs “no” i amb molts “potser”, ho volen provar tot per saber si allò els hi agrada o no, sobreposant-se a les seves pors.

És millor un tipus de submisa que un altre? Evidentment, als amos ens encanten les submises que volen experimentar més enllà de la seva zona de confort, siguin fràgils o de ferro. Allò que mes curiositat em causa és aquesta dicotomia entre allò que semblem i allò que som. Diuen que el vidre és el material més dur que existeix perquè no suporta la flexibilitat, es trenca abans de doblegar-se. Quina raó i que maco tot… poesia vital.


(Traducción al castellano) Hay personas que parecen frágiles, construidas de un vidrio tan ligero que, incluso un golpe de viento puede romperlas por la mitad. También hay personas duras como el metal más indestructible. Las observamos, aunque no las conocemos y es esa rapidez que tenemos al etiquetar absolutamente todo, que nos hace creer que a la primera el vidrio se romperá y que por mucho que golpeamos el metal no conseguiremos ni la más insignificante de las grietas.

Pero no todo es como parece. He conocido mujeres de hierro que después eran las sumisas menos capaces, con miedo de adentrarse mes allá de su zona de confort. Son mujeres de hierro que como sumisas dicen “no” a todo, ni tan siquiera se atreven a un “quizás”. Después conozco mujeres frágiles, tan frágiles que tienes miedo hasta de darles un abrazo, pero después son las sumisas más fuertes, mes decididas, sumisas con pocos “no” y con muchos “quizás”, lo quieren probar todo para saber si aquello les gusta o no, sobreponiéndose a sus miedos.

¿Es mejor un tipo de sumisa que otro? Evidentemente, a los amos nos encantan las sumisas que quieren experimentar más allá de su zona de confort, sean frágiles o sean de hierro. Lo que más curiosidad me causa es esta dicotomía entre aquello que parecemos y aquello que somos. Dicen que el vidrio es el material más duro que existe porque no soporta la flexibilidad, se rompe antes de doblarse. Cuánta razón y que bonito todo… poesía vital.

La dona perfecta (La mujer perfecta)

Nombre
Em suggereix una dona (submisa) que escrigui sobre dones (casades) de vida (aparentment) perfecta i (avorridament) tranquil.la. Acotacions entre parèntesis a banda, parlo d’aquestes mares perfectes, aquestes dones de manual cristià, bones noies a ulls d’una societat que les enalteix com a perfecte engranatge de tot allò que és marital però que després, a la intimitat d’una submissió voluntària (fora el matrimoni), assoleixen deixar-se pervertir fins a límits tan oposats a la virtut que espanta que estem parlant de la mateixa persona (degradació, humiliació, exhibició, vergonya…).

He conegut dónes així però també he conegut moltes altres dones independents, poderoses i propietàries de la seva vida. I totes podrien ser submises. És a dir, el model de casada perfecta / submisa extrema és real però no és norma. Suposo que no em surt escriure de manera espontánea sobre aquestes dones perquè seria estereotipar quelcom des del prisma masculí. Però com qui em suggereix que escrigui és dona (i submisa), aquesta patent de cors em dóna una excusa ben llustrosa.

Potser la reflexió ve donada perquè aquest model de virtuosa/meuca és un model que existeix i que té unes pautes perfectament definides. Imagino que no ha de ser fàcil ser la dona perfecta als ulls de la societat perquè condiciona el fet d’estar obligat a ser quelcom només pel teu gènere, fet que va en contra de la llibertat individual. Per aquest motiu, aquesta falsa perfecció és com l’atmosfera continguda dins d’una olla de pressió. O l’obres o acaba explotant. I això és allò que significa la submissió per a aquest tipus de dones: l’elecció del fet voluntari (ser submisa) per sobre del fet obligatori (ser la perfecta esposa) per alliberar tota presio. Quina contradicció, oi? De nou la submissió és un camí per a la llibertat individual.

El fet més curiós és que són submises abonades a les pràctiques més extremes, sobretot en el camp de la humiliació. Volen ser tractades en la intimitat com mai serien tractades en públic. És a dir, van a l’extrem oposat í per aconseguir el delicat equilibri al balancí. Podem jutjar i fins i tot prejutjar, però és quelcom perfectament lícit. Alguns diran que aquestes dones tenen un problema per comportar-se així, estic amb ells: aquest tipus de dones tenen un greu problema per aquest tipus de comportament, però no parlo del comportament submís, això ho aplaudeixo, allò que em preocupa és que una societat patriarcal les anul.li com a dona i com a persona. I això segueix succeint dia després de dia.

“La dona és la reina del món i l’esclava d’un desig” (Honoré De Balzac)


(Traducción al castellano) Me sugiere una mujer (sumisa) que escriba sobre las mujeres (casadas) de vida (aparentemente) perfecta y (soporíferamente) tranquila. Acotaciones entre paréntesis aparte, estoy hablando de esas madres perfectas, esas mujeres de manual cristiano, buenas chicas a ojos de una sociedad que las ensalza como perfecto engranaje de lo marital pero que luego, en la intimidad de su sumisión voluntaria, son capaces de dejarse pervertir hasta límites tan opuestos a la virtud que asusta que se trate de la misma persona (degradación, humillación, exhibición, vergüenza…).

He conocido mujeres así pero también he conocido a muchas otras mujeres independientes, poderosas y dueñas de su propia  vida. Y todas podían ser sumisas. Es decir, que el modelo de casada perfecta / sumisa extrema es real pero no es la norma. Supongo que no me sale escribir sobre estas mujeres porque sería estereotipar algo desde el prisma masculino, pero como quien me sugiere que escriba es mujer (y sumisa) pues esa patente de corso me da una bonita excusa.

Quizás la reflexión viene dada porque ese modelo de virtuosa/puta es un modelo que existe y que tiene unas pautas perfectamente definidas. Imagino que no debe ser fácil ser la mujer perfecta a los ojos de la sociedad porque condiciona el hecho de estar obligado a ser algo solo por tu género, hecho que va en contra de la libertad individual. Por ese motivo, esa falsa perfección es como la atmósfera contenida dentro de una olla a presión, o la abres o acaba explotando. Y eso es lo que significa la sumisión para ese tipo de mujeres: la elección de lo voluntario (ser sumisa) por encima de lo obligatorio (ser la perfecta esposa) para aligerar toda esa presión. Menuda contradicción ¿eh? De nuevo la sumisión es un camino para la libertad individual.

Lo más curioso es que son sumisas abonadas a las prácticas más extremas, sobre todo en el campo de la humillación. Quieren ser tratadas en la intimidad como nunca serían tratadas en público. Es decir, van al extremo opuesto del balancín para alcanzar el delicado equilibrio. Podemos juzgar e incluso prejuzgar esto pero es algo perfectamente lícito. Algunos dirán que estas mujeres tienen un problema por comportarse así, estoy con ellos: ese tipo de mujeres tienen un grave problema por este tipo de comportamiento, pero no hablo del comportamiento sumiso, eso lo aplaudo, lo que me preocupa es que una sociedad patriarcal las anule como mujer y como persona. Y eso sigue sucediendo día tras día.

“La mujer es la reina del mundo y la esclava de un deseo” (Honoré De Balzac)

Les relacions (Las relaciones)

NombreAlgunes practiquen BDSM des de la total llibertat sentimental, no em refereixo a tenir parella i que ella no en sàpiga que practiques BDSM, em refereixo a què practiquen BDSM i no tenen parella (ni això tan antic que en diem “nòvios”). Poden quedar amb qui vulguin quan vulguin i cap inconvenient (ni logístic ni emocional) els hi frena. Però que succeeix quan aquestes persones s’enamoren (o troben a algú) que no és la persona amb qui practiquen BDSM? És clar, mai confessaran a la seva nova parella que un altre home els hi fa de tot o que fan de tot a una altra dona. Fa por només de pensar-ho sense el necessari context. Potser esperen al fet que la nova relació estigui establerta per acabar amb la relació BDSM o potser intenten encaixar totes dues relacions a un món d’aparent mentida.

Normalment allò que acostuma a succeir és un terrible silenci. El silenci és por a dir quelcom que no volem dir: Si això succeeix, significa que heu perdut a la vostra submisa o al vostre amo (a mans d’una altra persona).


(Traducción al castellano) Algunas personas practican el BDSM desde la total libertad sentimental, no me refiero a tener pareja y que ella no tenga conocimiento que practicas BDSM, a lo que me refiero es que practican BDSM y no tienen pareja (ni eso tan caduco que llamanos “novio”). Pueden quedar con quien quieran cuando quieran y ningún inconveniente les frena (ni logístico ni emocional). ¿Pero que sucede cuando estas personas se enamoran (o encuentran a alguien) que no es la persona con la que practican BDSM? Nunca confesarán a su nueva pareja que otro hombre les hace de todo o que ellos hacen de todo a otra mujer. Da miedo solo de pensar eso sin el necesario contexto. Puede que esperen un tiempo a que la nueva relación se asiente para acabar con la relación BDSM o puede que intenten encajar las dos relaciones en un mundo de aparente mentira.

Lo que habitualmente sucede es un terrible silencio. El silencio es miedo a decir aquello que nos nos atrevemos a decir. Si eso sucede, significa que habéis perdido a vuestra sumisa o vuestro amo (a manos de otra persona).

Tirant la vista enrere (Echando la vista atrás)

hunt-cellarsNo sóc jove, m’apropo perillosament a la mitja centena i ja porto en això de la dominació gairebé més de trenta anys. Massa per a qualsevol, suposo. Amb els seus respectius moments de descans motivats per centenars de motius (sumats o per separat). Si miro cap enrere puc veure desenes de submises que van passar per les meves mans (o jo per les seves) i em pregunto si el fet que hagin marxat, defineix la meva incapacitat com a amo. Suposo que una relació entre un amo i una submisa és alguna cosa en contínua transformació i la culminació d’aquesta transformació és també acabar el que es comença. Tot i això, tiro la vista enrere i intento recordar quantes submises van ser, les seves cares, els seus sobrenoms o els llocs on ens trobàvem per jugar a aquest apassionant joc que es juga amb cadenes i fustes.

No crec que hagi arribat el moment de dir adéu a gens, de fet estic convençut que, amb tots els meus defectes (que són molts), ara tinc més experiència que mai i això és gràcies a tot allò que vaig fer malament. Suposo que hauria de disculpar-me amb totes aquestes persones amb les quals em vaig equivocar perquè gràcies a elles sóc qui sóc (i possiblement viceversa).

Qui busqui l’èxit en tot allò que faci en la vida, està condemnat al fracàs més absolut…

…i disculpeu-me.


(Traducción al castellano) No soy joven, me acerco peligrosamente a la media centena y llevo en esto de la dominación casi más de treinta años. Demasiado para cualquiera, supongo. Con sus respectivos momentos de descanso motivados por cientos de motivos (sumados o por separado). Si miro hacia detrás puedo ver decenas de sumisas que pasaron por mis manos (o yo por las suyas) y me pregunto si el que se hayan ido, define mi incapacidad como amo. Supongo que una relación entre un amo y una sumisa es algo en continua transformación y la culminación de esa transformación es también acabar lo que se comienza. No obstante, echo la vista a atrás e intento recordar cuantas sumisas fueron, sus caras, sus apodos o los sitios donde nos encontrábamos para jugar a este apasionante juego que se juega con cadenas y látigos.

No creo que haya llegado el momento de decir adiós a nada, de hecho estoy convencido que, con todos mis defectos (que son muchos), ahora se mas que nunca y eso es gracias a todo cuanto hice mal. Supongo que debería disculparme con todas esas personas con las que me equivoqué porque gracias a ellas soy quien soy (y posiblemente viceversa).

Quien busque el éxito en todo cuanto haga en la vida, está condenado al fracaso más absoluto…

…y disculpadme.

L’esport i el BDSM (El deporte y el BDSM)

Tot i que i que sembla confús el títol d’aquest text, no parlaré avui del BDSM com a esport sinó més aviat comparat amb alguns esports. El tema m’ho suggereix l’adorable submisa que pren apunts (també és gimnasta d’una flexibilitat que espanta com podeu veure a les fotos). Suposo que té raó perquè qui subscriu mai s’havia adonat de la similitud entre aquelles entrenadores de gimnàstica russes dels 70s (o l’entrenadora de natació sincronitzada a la qual van acabar denunciant entre totes les seves pupil·les per “crueltat innecessària”). Potser aquests entrenadors del passat, present i futur hagin hagut de ser cruels fins a l’extenuació per aconseguir l’excel·lència que se’ls requereix. Que els diferencia d’un amo o una ama? No massa, en realitat.

El suggeriment d’aquesta submisa es refereix més al com que al qui. La disciplina, l’esforç, el dolor, la tenacitat, els resultats… tot en els esportistes d’alt rendiment hauria d’estar alineat amb allò que exigim d’una submisa (o viceversa). La qual cosa em porta a reflexionar que en aquesta sort de comparació, la submisa no competeix ni contra l’amo ni contra altres submises sinó contra si mateixa. La superació personal d’una submisa és una de les recompenses que obté. La submisa se senten orgullosa després d’una sessió. Com l’esportista que ha aconseguit saltar uns metres més enllà o clavar una figura de gimnàstica mereixedora d’un deu.

I el dolor… pel que sembla a les gimnastes els hi agrada sentir el dolor perquè això significa una mena de reconeixement de l’esforç que fan. Us sona això a “submisa”?

Tot això em porta a una altra reflexió. Ens esforcem tant en tot allò que fem a la vida? Per descomptat que no. Tan alt nivell d’exigència seria emocionalment insostenible. Focalitzem l’exigència en allò que ens causa més plaer i orgull. El cuiner, l’escriptora, la gimnasta, el futbolista, l’amo, la mare o la submisa. Tots s’esforcen per ser els millors a les seves respectives pràctiques però només en això. Potser ens focalitzem en dos o tres aspectes fonamentals de la nostra personalitat, però no en tots. No seria sostenible, així de senzill.

Competiu, si… però no en totes les competicions ni sempre amb la mateixa intensitat. No malgasteu les vostres energies pretenent ser perfectes en tot perquè quan hem guanyat totes les medalles d’or ja no ens quedarà a on competir.


(Traducción al castellano) Aunque el título de este post parece confuso, hoy no hablaré del BDSM como deporte sino comparado con algunos deportes. El tema me lo sugiere esa adorable sumisa que toma apuntes (también es una gimnasta de una flexibilidad que asusta como podeis ver en las fotos). Supongo que tiene razón porque quien suscribe nunca se había dado cuenta de la similitud entre aquellas entrenadoras de gimnasia rusas de los 70s (o esa entrenadora de natación sincronizada a la que acabaron denunciando entre todas sus pupilas por “crueldad innecesaria”). Puede que esos entrenadores del pasado, presente y futuro debiesen ser crueles hasta la extenuación para conseguir la excelencia que se les requiere. ¿Qué les diferencia de un amo o un ama? No demasiado, en realidad.

Aunque en realidad, la sugerencia de esta sumisa se refiere mas al como que al quién. La disciplina, el esfuerzo, el dolor, la tenacidad, los resultados… todo en los deportistas de alto rendimiento debería estar alineado con lo que se de requiere una sumisa. Lo que me lleva a reflexionar que en esta suerte de competición deportiva, la sumisa no compite ni contra el amo ni contra otras sumisas sino contra sí misma. La superación personal de la sumisa es una de las recompensas que obtiene, la mayoría de sumisas se sienten orgullosas después de una sesión. Como la deportista que ha conseguido saltar unos metros más allá o clavar una figura de gimnasia merecedora de un diez.

Y el dolor… al parecer a las gimnastas les gusta sentir el dolor porque eso significa una suerte de reconocimiento del esfuerzo que hacen. ¿Os suena eso a “sumisa”?

Todo esto me lleva a otra reflexión. ¿Nos esforzamos tanto en todo cuanto hacemos en la vida? Por supuesto que no. Tal nivel de exigencia en todo sería emocionalmente insostenible. Focalizamos la exigencia en aquello que nos causa un gran placer y orgullo. El cocinero, la escritora, la gimnasta, el futbolista, el amo, la madre o la sumisa. Todos se esfuerzan por ser los mejores en sus respectivas prácticas pero solo en eso. Quizás nos focalizamos en dos o tres aspectos fundamentales de nuestra personalidad, pero no en todos. No sería sostenible, así de simple.

Competid, claro… pero no en todas las competiciones ni con la misma intensidad. No malgastéis vuestras energías pretendiendo ser perfectos en todo porque cuando hayamos ganado todas las medallas de oro ya no nos quedara donde competir.

Prendre notes (tomar apuntes)

Conec a una submisa que pren notes de tot allò que aprèn, no és cap broma (és més, en aquest post podeu veure dues fotos de les seves anotacions). Allò més curiós és que ho aprèn per si mateixa, no ha tingut amo ni té amo actualment, està aprenent com esponja que cau al mar després d’un mes de sequera. Parles amb ella i t’adones que és una dona especial, tot allò que fa ara la ajudarà a aconseguir el millor amo per a algú com ella. L’única cosa que li he recomanat (i l’hi recordo) és que aprengui tot el que pugui però que, atenent al fet que aprèn per si mateixa (sense un amo que l’eduqui) no trigui anys a escollir amo perquè l’absència de la poderosa realitat que és una sessió, pot ser que faci que tot el seu coneixement sigui una realitat tan diferent de la realitat a viure que allò primer que es trobi sigui la decepció. He dit “escollir amo”, sí. Hi ha dos tipus de submises en aquest univers BDSM, unes són les que escullen i unes altres les que es deixen escollir. Sense cap dubte, aquesta petita lloba és de les que escullen.

Tornant al tema de les anotacions, és la primera vegada en els meus (al voltant) de 30 anys de dominant que veig una submisa que pren anotacions. Em sembla surrealista i entranyable alhora. I consti que cap d’aquests adjectius és una crítica sinó més aviat un elogi. Tant de bo tots emprenguéssim qualsevol camí a la vida amb la mateixa tenacitat i detall que aquesta submisa. Jo, per desgràcia, ho vaig deixar tot a la improvisació i això em va portar grans fracassos encara que també grans èxits. El meu consell, com sempre, és que és ben igual si preneu o no anotacions, si escolliu o sou escollides, si teniu 18 o 49 anys… el que heu de fer és caminar des de la vostra absoluta llibertat (amb o sense apunts)


(Traducción al castellano) Conozco a una sumisa que toma apuntes de todo cuanto aprende, no es ninguna broma (es más, en este post podéis ver dos fotos de sus apuntes). Y lo más curioso de todo es que lo aprende por sí misma, no ha tenido amo ni tiene amo aun, está aprendiendo cual esponja que cae al mar después de un mes de sequia. Hablas con ella y te das cuenta que es una mujer especial, todo cuanto hace la hará conseguir el mejor amo para alguien como ella. Lo único que le he recomendado (y se lo recuerdo desde aquí) es que aprenda todo lo que pueda pero que, atendiendo a que aprende por si misma (sin un amo que la eduque) no tarde años en escoger amo porque la ausencia de la poderosa realidad que es una sesión, puede que haga que todo su conocimiento sea una realidad tan diferente de la realidad que lo primero que se encuentre sea la decepción. He dicho “escoger amo”, si. Hay dos tipos de sumisas en este universo BDSM, unas son las que escogen y otras las que se dejan escoger. Sin lugar a dudas, esta pequeña loba es de las que escogen.

Volviendo al tema de los apuntes, es la primera vez en mis (alrededor) de 30 años de dominante que veo una sumisa que toma apuntes. Me parece surrealista y entrañable a partes iguales. Y conste que ninguno de estos adjetivos es una crítica sino más bien un elogio. Ojalá todos emprendiésemos un camino en la vida con la misma tenacidad y detalle que esta sumisa. Yo, por desgracia, lo dejé todo a la improvisación y eso me llevo a grandes fracasos aunque también grandes éxitos. Mi consejo, como siempre, es el mismo: da igual que toméis o no apuntes, que escojáis o seáis escogidas, que tengáis 18 o 49 años… lo que tenéis que hacer es caminar desde vuestra absoluta libertad (con o sin apuntes).