Lligams (ataduras)

Moltes persones utilitzen eines o pràctiques pròpies del BDSM en el seu sexe diari. O és a l’inrevés? Sigui com sigui, és una bona manera d’iniciar-se en el BDSM: sexe amb (sense) lligams.


Muchas personas utilizan artilugios o prácticas propias del BDSM en su sexo diario. ¿O es al revés? Sea como sea, es una buena manera de iniciarse en el BDSM: sexo con (sin) ataduras.

Anuncis

La frontera entre sexe i BDSM (La forntera entre sexo y BDSM)

Captura
És el BDSM una prolongació natural del sexe? Potser si, doncs es un fet natural veure el BDSM com un apèndix mes del sexe, un fet del tot lògic si ho penseu en perspectiva. Per ventura creieu que provareu el BDSM com a prolongació de les vostres classes de ioga o de cuina? A les nostres relacions sexuals, sentim que ens manca quelcom o senzillament volem quelcom nou. Pot ser que descobrim que ens agraden les cordes, els insults o els assots (sigui per actiu o per passiu) i això ens porta a alguna cosa que s’endinsa a la psicologia del BDSM. He escrit abans i en aquest blog sobre sexe i BDSM (sota el tag “sexe”). La meva reflexió d’avui és que el BDSM, com a prolongació del sexe, no significa desvirtuar el BDSM. L’art del BDSM no és un concurs de carnestoltes on guanya qui llueix el vestit de làtex més espectacular ni tampoc qui propina mes assots en menys temps. La definició del BDSM és només la nostre definició subjectiva del BDSM, i és quelcom que pot estar més prop del sexe que de la dominació i la submissió… Tot i que importa? Crec que el focus hauria d’estar a experimentar de forma sana, segura i consensuada (el famós SSC) intentant fer-ho bé, no fer-ho tot. Sexe no és BDSM i BDSM no és sexe, encara que van tant de la mà que de vegades és complicat distingir que és que. Que això no us freni. Proveu allo que us vingui de gust caigui al camp del BDSM, del sexe o del modelisme naval. Com sempre he dit, les etiquetes no serveixen per absolutament gens. Bé, les etiquetes dels aliments si, sobretot si sou al·lèrgics o estan caducats…


(Traducción al castellano) ¿Es el BDSM una prolongación natural del sexo? Puede que si pues es un hecho natura ver el BDSM como un apéndice mas del sexo, algo lógico si lo pensáis en perspectiva. ¿Acaso creéis que probareis BDSM como prolongación de vuestras clases de yoga o de cocina? En nuestras relaciones sexuales, sentimos que nos falta algo o simplemente queremos algo nuevo. Puede que descubramos que nos gustan las cuerdas, los insultos o los azotes (ya sea por activo o por pasivo) y eso nos lleva a algo que se adentra en la psicología del BDSM. He escrito antes y en este blog sobre sexo y BDSM (bajo el tag “sexe”). Mi reflexión de hoy es que el BDSM, como prolongación del sexo, no significa desvirtuar el BDSM. El arte del BDSM no es un concurso de carnaval donde gana quien luce el traje de látex mas espectacular ni tampoco quien propina mas azotes en menos tiempo. La definición del BDSM es simplemente nuestra definición subjetiva del BDSM, algo que puede estar mas cerca del sexo que de la dominación y la sumisión… ¿Aunque importa eso? Creo que el foco consiste en experimentar de forma sana, segura y consensuada (el famoso SSC) intentando hacerlo bien, no hacerlo todo. Sexo no es BDSM y BDSM no es sexo, aunque van tan de la mano que a veces es complicado distinguir cual es cual. Que eso no os frene. Probad lo que os apetezca caiga en el campo del BDSM, del sexo o del modelismo naval. Como siempre he dicho, las etiquetas no sirven para absolutamente nada. Bueno, las etiquetas de los alimentos si, sobre todo si sois alérgicos o están caducados…

Intersexualitat (Intersexualidad)

Acostumem a prejutjar allò que desconeixem, les persones ho fan amb el BDSM encara que sigui només una (que no defineix el nostre gènere: és un rol passatger, per dir-ho d’alguna manera). Per això, quan llegeixo aquest tipus d’articles que estan fermament lligats a la identitat sexual, m’adono de tot allò que desconeixem avui dia sobre alguns temes (m’incloc). El meu resum és: no puc evitar que em prejutgin si no aconsegueixo evitar jo prejutjar. I la millor manera és informar-se. Llegiu aquest article sobre la Intersexualitat, és senzillament esplèndid.


(Traducción al castellano) Acostumbramos a prejuzgar aquello que desconocemos, las personas lo hacen con el BDSM aunque sea tan solo una práctica (que no define nuestro género: es un rol pasajero, por decirlo de alguna manera). Por eso, cuando leo este tipo de artículos que están firmemente ligados a la identidad sexual, me doy cuenta de todo cuanto desconocemos hoy en día sobre algunos temas (yo me incluyo). Mi resumen es: no puedo evitar que me prejuzguen si no consigo evitar yo prejuzgar. Y la mejor manera es informarse. Leed este artículo sobre la Intersexualidad, es sencillamente magnifico.

https://brujulaintersexual.wordpress.com/2015/10/28/como-descubri-que-soy-intersexual-por-olga-mujer-intersexual-espanola-hsc/

BDSM, sexe i la merda de les etiquetes (BDSM, sexo y la mierda de las etiquetas)

rollo-etiqueta-termica-60-x-50-mm-para-impresora-ql320-caja-16-unidA tots ens agrada el sexe, sobretot a aquells que diuen que no l’hi obsessiona o no el practiquen. El sexe, com el dinar, el beure, el dormir o el singlot, és quelcom inevitable a les nostres vides. Pensar que moltes de les nostres actituds no són conseqüència o motivades pel sexe és com pensar que dues persones que s’atreuen sexualment poden ser només amics, encara que es diguin Harry i Sally. ¿Per què parlo del sexe? Doncs perquè el sexe també és un component molt important al BDSM tot i que molts puristes minimitzen i deprecien aquells que practiquen BDSM com un pas més enllà del sexe. Que importa que una dona que es digui submisa, l’única cosa que vulgui ser és que un home la humilií, l’exhibeixi i la utilitzi sexualment? És menys submisa per no voler certes pràctiques BDSM més pures i més estrictes? Ens encaparrem en pensa que el purisme fa les coses més autentiques i perdem de vista que hi ha gent, no tan purista i molt més quotidiana que pot gaudir millor i mes del BDSM que la resta que estan encotillats al seu rol. O és que tots no podem conviure al mateix espai? Merda d’etiquetes…


(Traducción al castellano) A todos nos gusta el sexo, sobre todo a aquellos que dicen que no se lo obsesiona o no lo practican. El sexo, como la comida, el beber, el dormir o el hipo, es algo inevitable en nuestras vidas. Pensar que muchas de nuestras actitudes no son consecuencia o motivadas por el sexo es como pensar que dos personas que se atraen sexualmente puedan ser tan sólo amigos, aunque se llamen Harry y Sally. ¿Por qué hablo del sexo? Pues porque el sexo también es un componente importante en el BDSM, a pesar de que muchos puristas minimizan y deprecian aquellos que practican BDSM como un paso más allá del sexo. ¿Qué importa que una mujer que se llame sumisa, lo único que quiera ser es que un hombre la humille, la exhiba y la utilice sexualmente? Es menos sumisa para no querer ciertas prácticas BDSM más puras y más estrictas? Nos volvemos unos cabezota al pensar que el purismo convierte las cosas en más auténticas y perdemos de vista que hay gente, no tan purista y mucho más cotidiana que puede disfrutar mejor y mas del BDSM que el resto que están encorsetados en su rol. ¿O es que todos no podemos convivir en el mismo espacio? Mierda de etiquetas…

El que i el com (El que y el como)

2oJAASlYNEpDRMThUkeRfIkGM9Z

Hi ha persones que menyspreen qualsevol relació BDSM basada en el sexe. Són d’aquesta mena de puristes que pensen que les masmorres han de ser fosques i el dominant ha d’anar vestit sempre de cuiro de dalt a baix. I jo em pregunto: que hi ha de menyspreable a una relació BDSM basada en el sexe? O és que només tenen dret a dir-se amos i submises aquells que sagnen i ploren? De fet, entenc la dominació com un fet intel·lectual a on les practiques són quelcom que podem adoptar o no. És a dir, és dominant aquell que domina a algú adoptant un rol de manera sana, segura y consensuada. No m’importa si les persones es claven agulles o són humiliades sexualment, no menyspreo a ningú dins el BDSM pel fet de fer més o menys de la mateixa manera que no crec que un amo “professional” es pugui dir més amo que un amo “amateur” que domina al sexe amb la seva parella. L’important és el “que”, no el “com”. No em cansaré de repetir-ho.


(Traducción al castellano) Existen personas que menosprecian cualquier tipo de relación BDSM basada en el sexo. Son de esa suerte de puristas que piensan que las mazmorras han de ser tenebrosas y que el dominante ha de vestir siempre y completamente de cuero. Y yo me pregunto: ¿que hay de menosprecio en una relación BDSM basada en el sexo? ¿O es que solamente tienen derecho a llamarse amos y sumisas aquellos que sangran y llora? De hecho, yo entiendo la dominación como un acto intelectual donde las practicas son algo que podemos adoptar o no. Es decir, no menosprecio a nadie dentro del BDSM por el hecho de hacer mas o menos de la misma manera que no creo que un amo “profesional” se pueda proclamar mas amo que un amo “amateur” que dominen a su pareja en el sexo. Lo importante es el “que”, no el “como”. Nunca me cansaré de repetirlo.

Sempre hi ha sexe a una sessió? (¿Siempre hay sexo en una sesión?)

sex-warsAquesta és una pregunta que es fa molta gent que comença al món del BDSM, sobretot si estan començant des de l’òptica de dominats (i no dominants). La resposta és complicada, seria d’idiotes dir que hi ha BDSM sense sexe de la mateixa manera que seria d’idiotes assegura que sempre hi ha sexe al BDSM. La majoria de les persones associen BDSM a sexe perquè pensen en el BDSM com un pas més enllà en el sexe (mes) dur. Per descomptat que poden haver-hi sessions sense sexe, són sessions basades en la humiliació, l’exhibició o pràctiques associades al dolor. Sempre he pensat que el sexe al BDSM fa que la resta de pràctiques (pròpies del BDSM) siguin més suportables perquè l’excitació del sexe fa que la submisa sempre vulgui més. No és la cosa mateixa humiliar a una submisa de sobte que humiliar-la en un escenari de sexe ben dur. Algunes submises creuen que dins el BDSM no hi ha sexe perquè creuen que els que es diuen amos no són més que persones que es volen aprofitar d’elles amb una bona excusa. De nou toquem en el tema de les etiquetes. Busqueu un amo o ama que us estimuli, practiqueu (o no) sexe amb ells, arribeu (o detingueu-vos) a on tots dos vulgueu. En cap llibre de bones pràctiques BDSM s’assegura que sempre hi ha sexe en una sessió. Gairebé sempre si… no sempre.


(Traducción al castellano) Esta es una pregunta que se hace mucha gente que comienza en el mundo del BDSM, sobre todo si están comienzan desde la óptica de dominados (y no dominantes). La respuesta es complicada, sería de idiotas pensar que hay BDSM sin sexo de la misma manera que pensar que siempre hay sexo en el BDSM. La mayoría de las personas asocian el BDSM con sexo porque asocian el BDSM como un paso mas allá en el sexo (mas) duro. Por supuesto que pueden haber sesiones sin sexo, son sesiones basadas en la humillación, la exhibición o practicas asociadas al dolor. Siempre he pensando que el sexo en el BDSM hace que el resto de prácticas sean mas llevaderas porque la excitación del sexo hace que la sumisa siempre quiera mas. No es lo mismo humillar a una sumisa de repente que humillarla en un escenario de sexo bien duro. Algunas sumisas creen que en el BDSM no hay sexo porque creen que los que se llaman amos no son mas que personas que se quieren aprovechar de ellas con la excusa del BDSM. De nuevo entramos en el tema de las etiquetas. Buscad un amo o ama que os estimule, practicad (o no) sexo con el, llegad (o deteneos) donde ambos queráis. En ningún libro de buenas practicas BDSM se asegura que siempre hay sexo en una sesion. Casi siempre si… no siempre.