Reconèixer quan alguna cosa no funciona (Reconocer cuando algo no funciona)

NombreQuan practiques BDSM, hi ha moments, durant una sessió, en què ets conscient que quelcom no està funcionant. Com quan estàs a punt d’agafar un refredat però encara no ho has agafat, el teu cos (més savi que tu) et posa en avís que quelcom inevitable arriba.

A una sessió que està fallant succeeix quelcom semblant. La teva ment, en certa manera, reconeix que aquella sessió no està funcionant com hi hauria. Tens aquest pressentiment i a més tens la suficient experiència per reconèixer-ho. Què has de fer? La solució és només una i no admet interpretacions: has de parar. Tant si ets amo com a submisa. No allarguis quelcom que no funciona perquè correràs el risc d’alimentar una mala experiència o, la qual cosa és pitjor, tancaràs portes a futures bones experiències amb aquesta persona. La cosa millor és parar i xerrar. Potser sigui que no tenim el dia, o que estem practicant amb quelcom que no sabem fer o no ens ve de gust fer. Potser simplement succeeix que tot ha acabat i no ens hem adonat. Sigui com sigui, pareu i parleu.

Però no sempre succeeix així, de vegades el plaer immediat ennuvola els nostres sentits i continuem amb una sessió sense que tot vagi bé. Alguns poden pensar que això solament succeeix amb gent sense experiència, però no és així. A tots ens ha passat perquè som humans i entre els nostres defectes esta els de creure que tot s’arregla amb quelcom tan còmode com demanar perdó o carregar amb una suportable culpa.

Però el món del BDSM és peculiar. No cometeu mai l’error de continuar una sessió que no funcioni (ni començar una si no ho teniu clar). Sembla alguna cosa lògica, veritat? Doncs apliqueu la lògica, encara que tingueu tota la sang del cervell acumulada en un altra banda del cos.


(Traducción al castellano) Cuando practicas BDSM, existen ciertos momentos, durante una sesión, en que eres consciente que algo no está funcionando. Como cuando estás a punto de coger un resfriado pero aun no lo has cogido, tu cuerpo (más sabio que tu) te pone en aviso de algo inevitable.

En una sesión que está fallando sucede lo mismo: tu mente, en cierta manera, reconoce que aquella sesión no está funcionando como debiera. Tienes ese pálpito y además tienes la suficiente experiencia para reconocerlo. ¿Qué debes hacer en ese momento? La solución es solo una y no admite interpretaciones: debes parar. Tanto si eres amo como sumisa. No alargues algo que no funciona porque correrás el riesgo de alimentar una mala experiencia o, lo que es peor, cerrarás puertas a futuras buenas experiencias con esa persona. Lo mejor es detenerse y charlar. Quizás sea que no tengamos el día, o que estemos practicando algo que no sabemos hacer o no nos apetece hacer. Quizás simplemente sucede que todo ha acabado y no nos hemos dado cuenta. Sea como sea, parad y hablad.

Pero no siempre sucede así, a veces el placer inmediato nubla nuestros sentidos y continuamos con una sesión sin que todo vaya bien. Algunos pueden pensar que eso solo sucede en gente sin experiencia, pero no es así. A todos nos ha pasado porque somos humanos y entre nuestros demasiados defectos están los de creer que todos se arregla con algo tan cómodo como pedir perdón o cargar con una llevadera culpa.

Pero el mundo del BDSM es peculiar. No cometáis nunca el error de continuar una sesión que no funcione (ni comenzar una si no lo tenéis claro). Parece algo lógico ¿verdad? Pues aplicad la lógica, aunque tengáis toda la sangre del cerebro acumulada en otro lado.

Anuncis

Submissió o emoció? (¿Sumisión o emoción?)

GIF-Amused-amusement-black-and-white-giggle-laugh-vintage-GIF
M’explica una submisa una història a on una nit perfecta va acabar en fracàs per culpa d’una involuntària emoció. Som propietaris de totes les nostres emocions? No sempre, fins i tot no ho som quan més hauríem de controlar-les (que és a una sessió). La història és la que segueix: la submisa i el seu amo gaudien d’una fantàstica nit (amb altres persones) però de sobte la submisa es va desconnectar de tot allò que succeïa al seu al voltant perquè escoltava gent riure a la llunyania (i que res tenien a veure amb la sessió). Un simple i llunyà riure es va imposar sobre la resta d’emocions, un insignificant detall va allunyar a la submisa d’una experiència intensa.

M’explica la submisa que el seu amo es va enfadar pel succés. Potser tingués raó aquest amo, mai m’atreviria a jutjar relacions ni emocions alienes. Però la submisa es va sentir culpable per alguna cosa que no va poder controlar, alguna cosa tan insignificant com un riure llunyà. No trobo culpabilitat en un acte involuntari on una incontrolable emoció s’imposa sobre la raó. La lògica imposa que els nostres actes en el BDSM haurien d’imposar-se per sobre de segons quines emocions a risc d’estar parant cada cinc minuts la sessió. Però no sempre és possible. Us ha succeït alguna vegada?


(Traducción al castellano) Me cuenta una sumisa una historia donde una noche perfecta acabó en fracaso por culpa de una involuntaria emoción. ¿Somos dueños de nuestras emociones? No siempre, incluso no lo somos cuando mas deberíamos controlarlas (que es en una sesión). La historia es la que sigue: la sumisa y su amo disfrutaban de una fantástica noche (con otras personas) pero de repente la sumisa se desconectó de todo cuanto sucedía a su alrededor porque escuchaba gente reír a lo lejos (y ajenos a la sesión). Una simple y lejana risa se impuso sobre el resto de emociones, un insignificante detalle alejó a la sumisa de una experiencia intensa.

Me cuenta la sumisa que su amo se enfadó por lo sucedido. Quizás tuviese razón ese amo, nunca me atrevería a juzgar relaciones ni emociones ajenas. Pero la sumisa se sintió culpable por algo que no pudo controlar, algo tan insignificante como una lejana risa. No encuentro culpabilidad en un acto involuntario donde una incontrolable emoción se impone sobre la razón. La lógica impone que nuestros actos en el BDSM  deberían imponerse por encima de según qué emociones a riesgo de estar deteniendo cada cinco minutos la sesión. Pero no siempre es posible. ¿Os ha sucedido alguna vez?

Sempre hi ha sexe a una sessió? (¿Siempre hay sexo en una sesión?)

sex-warsAquesta és una pregunta que es fa molta gent que comença al món del BDSM, sobretot si estan començant des de l’òptica de dominats (i no dominants). La resposta és complicada, seria d’idiotes dir que hi ha BDSM sense sexe de la mateixa manera que seria d’idiotes assegura que sempre hi ha sexe al BDSM. La majoria de les persones associen BDSM a sexe perquè pensen en el BDSM com un pas més enllà en el sexe (mes) dur. Per descomptat que poden haver-hi sessions sense sexe, són sessions basades en la humiliació, l’exhibició o pràctiques associades al dolor. Sempre he pensat que el sexe al BDSM fa que la resta de pràctiques (pròpies del BDSM) siguin més suportables perquè l’excitació del sexe fa que la submisa sempre vulgui més. No és la cosa mateixa humiliar a una submisa de sobte que humiliar-la en un escenari de sexe ben dur. Algunes submises creuen que dins el BDSM no hi ha sexe perquè creuen que els que es diuen amos no són més que persones que es volen aprofitar d’elles amb una bona excusa. De nou toquem en el tema de les etiquetes. Busqueu un amo o ama que us estimuli, practiqueu (o no) sexe amb ells, arribeu (o detingueu-vos) a on tots dos vulgueu. En cap llibre de bones pràctiques BDSM s’assegura que sempre hi ha sexe en una sessió. Gairebé sempre si… no sempre.


(Traducción al castellano) Esta es una pregunta que se hace mucha gente que comienza en el mundo del BDSM, sobre todo si están comienzan desde la óptica de dominados (y no dominantes). La respuesta es complicada, sería de idiotas pensar que hay BDSM sin sexo de la misma manera que pensar que siempre hay sexo en el BDSM. La mayoría de las personas asocian el BDSM con sexo porque asocian el BDSM como un paso mas allá en el sexo (mas) duro. Por supuesto que pueden haber sesiones sin sexo, son sesiones basadas en la humillación, la exhibición o practicas asociadas al dolor. Siempre he pensando que el sexo en el BDSM hace que el resto de prácticas sean mas llevaderas porque la excitación del sexo hace que la sumisa siempre quiera mas. No es lo mismo humillar a una sumisa de repente que humillarla en un escenario de sexo bien duro. Algunas sumisas creen que en el BDSM no hay sexo porque creen que los que se llaman amos no son mas que personas que se quieren aprovechar de ellas con la excusa del BDSM. De nuevo entramos en el tema de las etiquetas. Buscad un amo o ama que os estimule, practicad (o no) sexo con el, llegad (o deteneos) donde ambos queráis. En ningún libro de buenas practicas BDSM se asegura que siempre hay sexo en una sesion. Casi siempre si… no siempre.

Sexe o BDSM? (¿Sexo o BDSM?)

Captura

Quina diferència existeix entre una sessió suau de BDSM i una sessió de sexe ben dur? Veiem, si enteneu el BDSM (o heu arribat a ell) com una prolongació del sexe, llavors no hi haurà massa diferències. Potser es fan les mateixes pràctiques amb l’única diferència que a una es demana permís i a l’altra no. Tampoc importa massa, al cap i a la fi tot són etiquetes i l’única cosa que importa és el fet si ens sentim ben fent allò que fem. Imagineu una primera sessió a on l’amo només usa la submisa com a objecte sexual per al seu propi pler, sense pràctiques BDSM, només sexe ben dur (i consensuat). Després, a les següents sessions van incorporant a poc a poc elements BDSM. Aquesta primera sessió de sexe entre adults era una sessió BDSM entre un amo i una submisa? Bona pregunta. Des del meu punt de vista ho és, en primer lloc perquè serveix per establir una relació de poder, atès que -en certa manera- l’amo adopta una relació dominant al sexe dur mentre la dona es limita a comportar-se com una eina pel plaer d’ell. A més, amb aquesta primera sessió de sexe s’estableix alhora una relació de confiança (es trenquen tabús) que serveix perquè la següent sessió (l’estrictament BDSM) serà més senzilla. A un fòrum he llegit per part dels puristes del BDSM, que començar amb sexe és de novençans doncs significa aprofitar-te sexualment d’algú només perquè dius ser amo. Aprofitar-se? D’entrada mai t’aprofites d’algú si aquesta persona vol que s’aprofitin d’ella i aquest aprofitament passiu és cercat per gent aliena al BDSM que veuen aquest sexe dur com una escala a les seves fantasies de dominació. En segon lloc, no crec que el fet que una primera sessió sigui merament sexual, minimitzi les sessions posteriors ni tampoc la relació que s’estableixi. Aquells qui diuen que una primera sessió sexual és pròpia de novençans que volen fer-se passar per amos són els mateixos que diuen que el futbol ha de ser bonic, que totes les drogues són dolentes o que cal arribar verge al matrimoni. Puristes que limiten allò més apreciat que tenim: la total llibertat.


(Traducción al castellano) ¿Qué diferencia hay entre una sesión suave de BDSM y una sesión de sexo bien duro? Bueno, si  entendéis el BDSM (o habéis llegado a él) como una prolongación del sexo, entonces no habrán demasiadas diferencias. Quizás se hagan las mismas prácticas con la diferencia que en una se pide permiso y en la otra no. Tampoco importa demasiado, al fin y al cabo todo son etiquetas y lo único que importa es si nos sentimos bien haciendo lo que hacemos. Imaginad una primera sesión donde el amo simplemente usa a su sumisa como objeto sexual para su propio placer, sin practicas BDSM, simplemente sexo bien duro (y consensuado). Después, en las siguientes sesiones van incorporando poco a poco elementos BDSM. ¿Esa primera sesión de sexo entre dos adultos era una sesión BDSM entre un amo y una sumisa? Buena pregunta. Desde mi punto de vista lo es, en primer lugar porque sirve para establecer una relación de poder dado que en cierta manera el amo adopta una relación dominante en el sexo duro mientras la mujer se limita a comportarse como una herramienta para el placer del hombre. Además, con esta primera sesión se sexo se establece también una relación de confianza (se rompen tabúes) que sirve para que la siguiente sesión (la estrictamente BDSM) sea mucho más sencilla. En un foro he leído por parte de los puristas del BDSM, que comenzar con sexo eso es algo de novatos, significa aprovecharte sexualmente de alguien simplemente porque dices ser amo. ¿Aprovecharse? De entrada nunca te aprovechas de alguien si esa persona quiere que se aprovechen de ella y eso suele suceder en gente ajena al BDSM que ven el sexo como una escalera a sus fantasías de dominación. En segundo lugar, no creo que el hecho de que una primera sesión sea meramente sexual, minimice las sesiones posteriores ni tampoco la relación que se establezca. Quienes dicen que una primera sesión sexual es propia de novatos que quieren hacerse pasar por amos son los mismos que dicen que el futbol ha de ser bonito, que todas las drogas son malas o que hay que llegar vírgenes al matrimonio. Puristas que limitan lo más preciado que tenemos: la total libertad.

Música per a una sessió (Música para una sesión) – 3

La selecció d’avui és una mica més tranquil·la, potser millor pels amants de la música d’ascensor i dels còctels a la platja a l’estiu. Però també serveix com a banda sonora per dominar o ser dominat. Sobretot si us creieu que esteu vivint a dins la pel.licula del Sr. Grey.


(Traducción al castellano) La selección de hoy es un poco mas tranquila, quizás mejor para los amantes de la música de ascensor y los cócteles en la playa en verano. Pero también sirve como banda sonora para dominar o ser dominado. Sobretodo si os creeis que estais viviendo dentro de la película del Sr. Grey.


Música per a una sessió (Música para una sesión) – 2

Aquesta segona selecció de música per acompanyar una sessió és quelcom mes… Com dir-ho? Massa forta? I recordeu, la música pot inspirar però també distreure! Trobeu la vostra música… o no.


(Traducción al castellano) Esta segunda selección de música para acompañar una sesión es algo mas… ¿Cómo decirlo? ¿Demasiado fuerte? Y recordad, la música puede inspiraros ¡pero también distraeros! Encontrad vuestra música… o no.


Música per a una sessió (Música para una sesión) – 1

Us deixo una modesta selecció de temes per si voleu utilitzar-los a una sessió (o a tot allò que envolta a la sessió). Com tota selecció és fa subjectivament i segurament no us agradarà. Però com deia Rehtt Butler: “Francament, estimada, m’importa un rave”.


(Traducción al castellano) Os dejo una modesta selección de temas por si queréis utilizarlos en una sesión (en todo cuanto rodea a la sesión). Como toda selección es subjetiva y seguramente no os gustará. Pero como decía Rehtt Butler: “Francamente querida, me importa un bledo”.