La sumisa (La submisa)

Captura

Su cuerpo era joven, un hermoso rostro enmarcado en una larga melena rubia, dorada y también rizada. Su cuerpo era el propio de alguien de su edad (veintipocos años) quien, además, se cuidaba. Era una muchacha delgada pero su estómago era poderoso, hermoso, quizás lo más hermoso de ella. Sus piernas eran finas, perfectas. Su sexo, siempre depilado, se convirtió en la quintaesencia de la creación, invitando a ser penetrada, besada, lamida o comida sin los excesos del tomillo o del orégano porque cuando algo es maravilloso, cualquier especie sobra. Observaba su sexo y solo deseaba hundir mi cabeza en él. Por detrás, su culo tenía la forma que mis manos siempre han buscado, aun firme, del tamaño ideal. Entrar en él, mi nada oscuro deseo. Los labios de su vagina se dibujaban por detrás de forma hermosa, creando un triángulo maravilloso (sus nalgas, su sexo, su ano). Sus pechos eran grandes, firmes, separados, con un pezón grueso que también invitaba a morder, pinzar, lamer, besar. Su estómago era fantástico, convirtiendo las formas de una muchacha en una poderosa. Desnuda, frente a mí, era el animal más hermoso que había visto nunca. Y era mía, mi propiedad.


El seu cos era jove, un bell rostre emmarcat en una llarga cabellera rossa, daurada i també arrissada. El seu cos era el propi d’algú de la seva edat (vint-i-pocs anys) qui, a més, es cuidava. Era prima però el seu estómac era poderós, bell, potser el més bonic d’ella. Les seves cames eren fines, perfectes. El seu sexe, sempre depilat, va esdevenir la quinta essència de la creació, convidant a ser penetrada, besada, llepada o menjar sense els excessos de la farigola o l’orenga perquè quan alguna cosa és meravellosa, qualsevol espècie sobra. Observava el seu sexe i només desitjava enfonsar el meu cap a ell. Per darrere, el seu cul tenia la forma que les meves mans sempre han buscat, ferma, de la mida ideal. Entrar-hi, el meu fosc desig. Els llavis de la vagina es dibuixaven per darrere de forma bella, creant un triangle meravellós (les seves natges, el seu sexe, el seu anus). Els seus pits eren grans, ferms, separats, amb un mugró gruixut que també convidava a mossegar, pinçar, llepar, besar. El seu estómac era fantàstic, convertint les formes d’una noia en una poderosa. Nua, davant meu, era l’animal més bonic que havia vist mai. I era meva, la meva propietat.

firma john deybe

Anuncis

Sensualitat 3 (Sensualidad 3)

Captura

M’agrada el BDSM i m’agrada la sensualitat. També m’agrada el cinema i m’agrada el salmó, tot i que això és secundari. No m’agrada la imatgeria BDSM de cuirs, masmorres i normes inflexibles, tampoc m’agrada la sensualitat falsa tipus “Nou setmanes i mitja”. M’agrada allò que m’agrada i no m’agrada allò que no m’agrada i tal oxímoron pretén construir el començament d’una reflexió per comprendre si BDSM i sensualitat poden anar de la mà. Pot ser sensual una sessió de BDSM on hi ha accions, actes o pràctiques que semblen allunyades de tota sensualitat? Des del meu punt de vista, es pot. Hi ha diferents tipus de sessions, però imagineu ara una sessió on es practiqui bondage o cera. Pot ser sensual? Allò que hem d’entendre és el significat de la sensualitat per a nosaltres. Com neix aquest concepte en la nostra realitat? Ambientant l’habitació? Amb roba? Amb música? Amb actes? La sensualitat es construeix, de vegades, com es construeixen les pel·lícules que pretenen aquest concepte cultural de sensualitat. La nostra ment, pel que hem vist i après, entén que alguna cosa és o no és sensual i intentem reproduir per construir un escenari a on sentim que és o pot arribar a ser sensual. Tot i que la sensualitat, a part de totes aquestes argúcies pròpies d’un bon escenògraf, actor o músic, es construeix a la nostra ment, som les persones les que pretenem ser sensuals o veure sensualitat en els altres.

Pot ser una sessió de BDSM sensual? I tant que sí, només cal entendre si aquesta sensualitat està dins nostre o al voltant de nosaltres. O per dir-ho d’una altra manera, si hem de construir-la o només actuar en consciència.


Me gusta el BDSM y me gusta la sensualidad. También me gusta el cine y me gusta el salmón, aunque eso es secundario. No me gusta la imaginería BDSM de cueros, mazmorras y normas inflexibles, tampoco me gusta la sensualidad falsa tipo “Nueve semanas y media”. Me gusta lo que me gusta y no me gusta lo que no me gusta y tal oxímoron pretende ser el comienzo de una reflexión para comprender si BDSM y sensualidad pueden ir de la mano. ¿Puede ser sensual una sesión de BDSM donde hay acciones, actos o prácticas que parecen alejadas de toda sensualidad? Desde mi punto de vista, se puede. Hay diferentes tipos de sesiones, pero imaginad ahora una sesión donde se practique bondage o cera. ¿Puede ser sensual? Lo que tenemos que entender es el significado de la sensualidad para nosotros. ¿Cómo nace ese concepto en nuestra realidad? ¿Ambientando la habitación? ¿Con ropa? ¿Con música? ¿Con actos? La sensualidad se construye, muchas veces, como se construyen las películas que pretenden ese concepto cultural de sensualidad. Nuestra mente, por lo que hemos visto y aprendido, entiende que algo es o no es sensual e intentamos reproducirlo para construir un escenario donde sentimos que es o puede llegar a ser sensual. Aunque la sensualidad, aparte de todas esas argucias propias de un buen escenógrafo, actor o musico, se construye en nuestra mente, somos las personas las que pretendemos ser sensuales o ver sensualidad en los otros.

¿Puede ser una sesión de BDSM sensual? Por supuesto que sí, solo hace falta entender si esa sensualidad esta dentro nuestro o alrededor de nosotros. O por decirlo de otra manera, si debemos construirla o simplemente actuar en conciencia.

cropped-cooltext288592119786656.png