Una parella de tres (Una pareja de tres)

pulp-fiction-loboNo pots dominar un cos quan la seva ànima, el seu cor, estan amb un altre. Dominem a un cos i fem això només perquè és l’embolcall de l’ànima, és la carrosseria del cor. Però la realitat és que no pots dominar a una submisa quan constantment et parla d’una altra persona. Per a una submisa, el respecte al seu amo inclou el respecte al vincle que han creat i el fet que hi hagi una tercera persona en aquest vincle, encara que absent, fa que les coses fracassin inevitablement a llarg termini.

Ella em deia Senyor Llop i crec que no s’equivocava en el seu particular bateig perquè sóc un depredador, realment, algú que ensuma, mossega i després empeny fins al seu cau. Però això no és diabòlic, és només una forma d’actuar. El fet significatiu ve després, en la cura, en la instrucció, en la bondat de qui es reconcilia amb el depredador.

I, tot i això, hi ha coses que no funcionen perquè ens encaparrem en el fet que no funcionin, ens encaparrem a destruir-les i a convertir el fàcil en difícil. Ens encaparremen el fet de no ser feliços perquè trobem un desconegut paer en això.


(Traducción al castellano) No puedes dominar un cuerpo cuando su alma, su corazón, están con otro. Dominamos a un cuerpo y hacemos eso tan solo porque es el envoltorio del alma, es la carrocería del corazón. Pero la realidad es que no puedes dominar a una sumisa cuando constantemente te habla de otra persona. Para una sumisa, el respeto a su amo incluye el respeto al vínculo que han creado y el hecho de que haya una tercera persona en ese vínculo, aunque ausente, hace que las cosas fracasen inevitablemente a largo plazo.

Ella me llamaba Señor Lobo y creo que no se equivocaba en su particular bautizo porque soy un depredador, realmente, alguien que olisquea, muerde y después empuja hasta su madriguera. Pero eso no es diabólico, es solo una forma de actuar. Lo significativo viene después, en el cuidado, en la instrucción, en la bondad de quien se reconcilia con el depredador.

Y, aun y así, hay cosas que no funcionan porque nos empeñamos en que no funcionen, nos empeñamos en destruirlas y en convertir lo fácil en difícil. Nos empeñamos en no ser felices porque encontramos un desconocido placer en eso.

Anuncis

Arrancada de cavall (Arrancada de caballo)

NombreSempre que començo quelcom ho faig amb empenta i emoció, potser amb massa empenta i massa emoció. És a dir, vaig més ràpid d’allò que hauria d’anar. A l’inrevés, quan quelcom acaba, no entenc per què acaba, no assumeixo que acaba, em costa d’entendre els silencis dels altres perquè els interpreto com un rebuig. No vull dir que sempre sigui culpa meva. De vegades l’altra gent tampoc és perfecte (fins i tot és menyspreable). Allò que vull dir és que, sense entrar en culpes, assumeixo que tinc arrancada de cavall. I davant això, poca cosa puc fer. Demano disculpes per voler ser feliç rapidament.


(Traducción al castellano) Siempre que empiezo algo lo hago con fuerza y emoción, quizá con demasiada fuerza y demasiada emoción. Es decir, voy más rápido de lo que debería ir. A la inversa, cuando algo termina, no entiendo por qué termina, no asumo que termina, me cuesta entender los silencios de los demás porque los interpreto como un rechazo. No quiero decir que sea siempre mi culpa. A veces los demás tampoco son perfectos (incluso pueden ser despreciables).  Lo que intento decir es que, sin entrar en culpas, asumo que tengo arrancada de caballo. Y ante esto, poco puedo hacer. Pido disculpas por querer ser feliz rápidamente.

Les relacions (Las relaciones)

NombreAlgunes practiquen BDSM des de la total llibertat sentimental, no em refereixo a tenir parella i que ella no en sàpiga que practiques BDSM, em refereixo a què practiquen BDSM i no tenen parella (ni això tan antic que en diem “nòvios”). Poden quedar amb qui vulguin quan vulguin i cap inconvenient (ni logístic ni emocional) els hi frena. Però que succeeix quan aquestes persones s’enamoren (o troben a algú) que no és la persona amb qui practiquen BDSM? És clar, mai confessaran a la seva nova parella que un altre home els hi fa de tot o que fan de tot a una altra dona. Fa por només de pensar-ho sense el necessari context. Potser esperen al fet que la nova relació estigui establerta per acabar amb la relació BDSM o potser intenten encaixar totes dues relacions a un món d’aparent mentida.

Normalment allò que acostuma a succeir és un terrible silenci. El silenci és por a dir quelcom que no volem dir: Si això succeeix, significa que heu perdut a la vostra submisa o al vostre amo (a mans d’una altra persona).


(Traducción al castellano) Algunas personas practican el BDSM desde la total libertad sentimental, no me refiero a tener pareja y que ella no tenga conocimiento que practicas BDSM, a lo que me refiero es que practican BDSM y no tienen pareja (ni eso tan caduco que llamanos “novio”). Pueden quedar con quien quieran cuando quieran y ningún inconveniente les frena (ni logístico ni emocional). ¿Pero que sucede cuando estas personas se enamoran (o encuentran a alguien) que no es la persona con la que practican BDSM? Nunca confesarán a su nueva pareja que otro hombre les hace de todo o que ellos hacen de todo a otra mujer. Da miedo solo de pensar eso sin el necesario contexto. Puede que esperen un tiempo a que la nueva relación se asiente para acabar con la relación BDSM o puede que intenten encajar las dos relaciones en un mundo de aparente mentira.

Lo que habitualmente sucede es un terrible silencio. El silencio es miedo a decir aquello que nos nos atrevemos a decir. Si eso sucede, significa que habéis perdido a vuestra sumisa o vuestro amo (a manos de otra persona).