Buidar el cap (Tener la cabeza despejada)

Captura
Hem de tenir el cap completament buidat de qualsevol problema quotidià per dedicar-nos al BDSM? Aquesta és una excel·lent pregunta Per descomptat! Jo només plantejo bones preguntes! Modest que és un… Però anem al fet: Què succeeix quan la nostra vida està tan plena de problemes o preocupacions que creiem que no podrem dedicar-nos en cos i ànima al BDSM? La meva resposta és sempre la mateixa: llavors no mengis, ni treballis ni tampoc respiris.

El BDSM és un “quelcom” intel·lectual i tots aquests altres problemes i preocupacions succeeixen dins del nostre cap (curiosament on es dóna el fet intel·lectual). Com a conseqüència d’això hi ha qui pensa que el BDSM pot ser un problema més a la seva vida (afegit a aquestos d’altres), però qui imagina això és que mai ha practicat el BDSM (o no ho ha practicat correctament). Ser submisa no significa que un amo et pressioni constantment. Ser submisa (fins i tot ser amo) significa prendre’s unes vacances d’un mateix, abstreure’t de les preocupacions diàries o senzillament “pensar en una altra cosa”. Així doncs, sigues sincer/a, digues-li al teu amo/submisa que estàs passant una mala època, troba ajuda on pensaves que hi havia més problemes. Aprofita el BDSM per fer de la teva vida, quelcom una mica millor.


¿Debemos mantener la cabeza completamente despejada de cualquier problema cotidiano para dedicarnos al BDSM? Esa es una excelente pregunta ¡Por supuesto! ¡Yo solo planteo buenas preguntas! Modesto que es uno… Pero a lo que vamos: ¿Qué sucede cuando nuestra vida está tan llena de problemas o preocupaciones que creemos que no podemos dedicarnos en cuerpo y alma al BDSM? Mi respuesta siempre es la misma: entonces no comas, ni trabajes ni tampoco respires.

El BDSM es un “algo” intelectual y todos esos otros problemas y preocupaciones suceden dentro de nuestra cabeza (curiosamente donde se da lo intelectual). Como consecuencia de eso hay quien piensa que el BDSM puede ser un problema más en su vida (añadido a esos otros), pero quien imagina eso es que nunca ha practicado el BDSM (o no lo ha practicado correctamente). Ser sumisa no significa que un amo te presione constantemente. Ser sumisa (incluso ser amo) significa tomarse unas vacaciones de uno mismo, abstraerte de las preocupaciones diarias o simplemente “pensar en otra cosa”. Así pues, se sincero/a, dile a tu amo/sumisa que estás pasando una mala época, encuentra ayuda donde crees que hay más problemas. Aprovecha el BDSM para hacer de tu vida, algo mejor.

firma john deybe

Anuncis

La paciència (La paciencia)

legit-patienceLa paciència (com la veritat) són virtuts que hauríem de lluir sense necessitat d’esforçar-nos a tenir-les. La virtut més gran d’un amo és la paciència, d’això no tinc cap dubte. Haig de reconèixer que, a vegades, algunes persones em fan perdre la paciència, però quan això succeeix em plantejo si és culpa d’elles o és culpa meva perquè, a més de no tenir la suficient paciència, no he après a comprendre els defectes o la ignorància aliena.

Al BDSM hem de tenir paciència, sobretot si arribem per primera vegada, perquè les persones que trobem, les pràctiques que provem o tot allò quan sentirem, serà diametralment diferent de tot allò que havíem imaginat. És aquí on la paciència de dominats i dominants ha de ser utilitzada com si ens anés la vida.

Molts de vosaltres llegiu relats (alguns meus) i imagineu que això és la realitat del BDSM encara que us faci por o us exciti. Després, a la realitat, sentiu una petita i inevitable decepció. Penseu una cosa: tot allò que llegiu és diferent del fet real, fins i tot això que esteu llegint ara mateix.

Voleu saber el motiu i així evitar breus (o profundes) decepcions?

Tot allò que llegiu és fruit de l’intel·lecte aliè i l’intel·lecte aliè MAI és igual al vostre. O per dir-ho d’una altra manera: no existeix l’objectivitat en l’escriptura. Qui escriu ho fa de manera subjectiva i qui ho llegeix ho fa de la mateixa manera subjectiva. Dos subjectes interpretant de maneres diferents un mateix fet.

Tot és més senzill: relaxeu-vos i reescriviu les vostres fantasies quan les feu realitat, obtindreu alguna quelcom diferent del llegit (i imaginat) però si us sobreposeu a una primera decepció o frustració, aconseguireu viure el BDSM de manera intensa i excitant. La realitat és diferent, però no és pitjor.


La paciencia (como la verdad) son virtudes que deberíamos lucir sin necesidad de esforzarnos. La mayor virtud de un amo es la paciencia, de eso no tengo ninguna duda. He de reconocer que, en ocasiones, algunas personas me hacen perder la paciencia, pero cuando eso sucede me planteo si es culpa de ellas o es culpa mía porque, además de no tener la suficiente paciencia, no he sabido comprender los defectos o la ignorancia ajena.

En el BDSM hemos de tener paciencia, sobre todo si llegamos por primera vez, porque las personas que encontremos, las prácticas que probemos o todo aquello cuanto sentiremos, será diametralmente diferente a todo cuanto habíamos imaginado. Es ahí donde la paciencia de dominados y dominantes debe ser utilizada como si nos fuese la vida en ello.

Muchos de vosotros leéis relatos (algunos míos) e imagináis que eso es la realidad del BDSM, aunque os de miedo u os excite. Después, en la realidad, sentís una pequeña e inevitable decepción. Pensad una cosa: todo cuanto leáis es diferente a lo real, incluso esto que estáis leyendo ahora mismo.

¿Queréis saber el motivo y así evitar breves (o profundas) decepciones?

Todo cuanto leéis es fruto del intelecto ajeno y el intelecto ajeno NUNCA es igual al vuestro. O por decirlo de otra manera: no existe la objetividad en la escritura. Quien escribe lo hace de manera subjetiva y quien lo lee lo hace de la misma manera subjetiva. Dos sujetos diferentes interpretando de maneras diferentes un mismo hecho.

Todo es más sencillo: relajaos y reescribid vuestras fantasías cuando las hagáis realidad, obtendréis algo diferente a lo leído (e imaginado) pero si os sobreponéis a una primera decepción o frustración, conseguiréis vivir el BDSM de manera intensa y excitante. La realidad es diferente, pero no es peor.

firma john deybe

Dubtes i carxofes (Dudas y alcahofas)

Nombre

No suporto a la gent que no sap allò que vol. Ni al BSDM ni tampoc a la vida real. Els dubtes al BDSM puc arribar a entendre’ls doncs la por al fet desconegut és allò que ens empeny a un comportament bipolar: avui si, demà no, demà passat sí. A la vida real, aquests comportaments m’avorreixen, no suporto a aquells que són incapaços d’assumir que de les decisions poden néixer les equivocacions i és per això que mai s’acaben de decidir. Potser per això cada vegada m’agrada menys implicar-me en les decisions alienes, perquè al final t’adones que no importa que aconsellis bé o no. La por fa que aquestes persones, que no saben allò que volen, només escoltin al seu jo interior tot i que semblen escoltar-te a tu amb atenció. No suporto a la gent que no sap allò que vol… i tot i que aquesta afirmació (o doble negació) sembla néixer de la ràbia o del menyspreu, res més lluny de la meva intenció. Entenc perfectament la incapacitat que els mou a dubtar: la seva vida és avorrida i els dubtes que es generen a si mateixos és l’únic fet que els emociona, tot i que saben que mai faran res. Com el gos que gaudeix més davant la perspectiva de menjar alguna cosa a menjar-la. Senzillament no els suporto de la mateixa manera que no suporto les carxofes arrebossades o a la gent que veu vídeos a tot volum en el seu mòbil a un bar. Deu ser que m’estic tornant vell.


No soporto a la gente que no sabe lo que quiere. Ni en el BSDM ni aun menos en la vida real. En el BDSM puedo llegar a entenderlo pues el miedo a lo desconocido es lo que nos empuja a un comportamiento bipolar: hoy si, mañana no, pasado mañana si. En la vida real, esos comportamientos me aburren, no soporto a aquellos que son incapaces de asumir que de las decisiones pueden nacer las equivocaciones y es por eso que nunca se acaban de decidir. Quizás por eso cada vez me gusta menos implicarme en las decisiones ajenas, porque al final te das cuenta que no importa lo bien que aconsejes o no. El miedo hace que esas personas que no saben lo que quieren solo escuchen a su yo interior aunque parecen escucharte atentamente. No soporto a la gente que no sabe lo que quiere y aunque esta afirmación (o doble negación) parezca nacer de la rabia o del desprecio, nada más lejos de mi intención. Entiendo perfectamente la incapacidad que les mueve a dudar: sus vidas son aburridas y las dudas que se generan a si mismos son lo único emocionante, aunque son conscientes que nunca harán nada. Como el perro que disfruta más ante la perspectiva de comer algo a comerlo. Simplemente no les soporto de la misma manera que no soporto a las alcachofas rebozadas o a la gente que ve vídeos a todo volumen en su móvil en un bar. Debe ser que me estoy volviendo viejo.

firma john deybe

La gota que vessa el got (La gota que colma el vaso)

Nombre
Massa vegades no ens adonem que una gota ha vessat el got fins que porta una bona estona vessant-se l’aigua per sobre la taula, mullant-ho tot, els nostres peus fins i tot. És llavors que ens sorprenem d’aquesta ultima gota quan en realitat fa estona que el got ens avisava que estava més enllà de la seva capacitat. Potser tot és un problema de percepció: quan sortim de festa bevem i bevem fins que ens adonem que aquestes dues ultimes copes eren copes de més, però ja és massa tarda. Milions de matrimonis aguanten plegats encara que no se suportin i deixen que el got es vessi una vegada i una altra, incapaços de reconèixer que les gotes seguiran caient i l’aigua continuarà vessant-se. En el BDSM hem d’evitar que les gotes continuïn vessant el got i la millor manera de fer això és buidar aquest got per complet, canviar de got, canviar d’aixeta i observar pacientment per adonar-nos de la primera gota que satisfà el got. A això se li crida aprendre dels nostres errors. I qui diu BDMS, diu la vida en general.


(Traducción al castellano) Demasiadas veces no nos damos cuenta de que la gota colma el vaso hasta que lleva un buen rato derramándose el agua por encima de la mesa, mojándolo todo, nuestros pies incluso. Es entonces que nos sorprendemos de esa ultima gota cuando en realidad hace rato que el vaso nos avisaba que estaba mas que lleno. Quizás todo sea un problema de percepción: cuando salimos de fiesta bebemos y bebemos hasta que nos damos cuenta que esas dos ultimas copas eran copas de mas, pero ya es demasiado tarde. Millones de matrimonios aguantan juntos aunque no se soporten y dejan que el vaso se derrame una y otra vez, incapaces de reconocer que las gotas seguirán cayendo y el agua continuará derramándose. En el BDSM hemos de evitar que las gotas continúen desbordando el vaso y la mejor manera de hacer eso es vaciar ese vaso por completo, cambiar de vaso, cambiar de grifo y observar pacientemente para darnos cuenta de la primera gota que colma el vaso. A esto se le llama aprender de nuestros errores. Y quien dice BDMS, dice la vida en general.

Desequilibris (Desequilibrios)

NombreSempre m’ha fet gràcia (per no dir una altra cosa) la gent que, quan s’apropa al BDSM, pregunta als altres: “tu no seràs un d’aquests boixos que em segrestarà i em tindrà lligada, no?” Aquest despropòsit de pregunta té altres variants com “que em violaràs i em faràs molt de mal, no?” o pregunten qualsevol altra cosa sempre començant amb “Tu no seràs un d’aquests que…?”. L’estupidesa de la pregunta radica en les possibles respostes. M’agradaria conèixer al desequilibrat que contesti “És clar que sí! Sí que ho sóc!” Si vols fer quelcom que no es pot fer, no ho anuncies. No crec que cap assassí en sèrie a qui li preguntessin “no em faràs mal a casa teva, no?” contestaria “és clar que si, tinc una nevera a on guardo congelats els cossos de les nou jovenetes que han arribat abans de tu”. La gent no s’adona de l’estupidesa de la pregunta. I a pesar d’això, tots continuen repetint-la sense adonar-se a més de la falta de respecte que representa donar a entendre que la persona amb la qual estar parlant és un desequilibrat o un delinqüent.


(Traducción al castellano) Siempre me ha hecho gracia (para no decir otra cosa) aquella gente que, cuando se acerca al BDSM, pregunta a los otros: “¿Tú no serás uno de esos locos que me secuestrará y me tendrá atada, no?” Este despropósito de pregunta tiene otras variantes como “…que me violarás y me harás daño?” o preguntan cualquier otra cosa siempre empezando con “Tú no serás uno de esos que…?”. La estupidez de la pregunta radica en las posibles respuestas. Me gustaría conocer al desequilibrado que conteste “¡Por supuesto! ¡Claro que lo soy!” Si quieres algo que no puedes hacer, no lo anuncias. No creo que ningún asesino en serie a quien si le preguntasen “¿No me harás daño en tu casa, no?” contestaría “Claro que si, tengo una nevera donde guardo congelados los cuerpos de las nueve jovencitas que han llegado antes que tú”. La gente no se da cuenta de la estupidez de la pregunta. Y a pesar de ello, todos continúan repitiéndola sin darse cuenta además de la falta de respeto que representa dar a entender que la persona con la cual estas hablando pueda ser un desequilibrado o un delincuente.

Preguntes i respostes (Preguntas y respuestas)

NombreNo tinc respostes per a tot. Tant de bo. Però la realitat és que no. Des que escric aquest bloc, molta gent m’ha preguntat moltes coses sobre el BDSM, la majoria les puc contestar, no totes. I això és meravellós, perquè sempre puc aprendre, de qualsevol, fins i tot de les persones que menys saben. Dia rere dia aprenc i continuo sense trobar algunes respostes. Crec que, en certa manera, estic fugint de trobar aquestes respostes perquè si les trobes… ja ho sabria tot, res em podria sorprendre. La gent em sorprèn força, això és un punt a favor, però algunes persones també em causen un gran rebuig intel•lectual. La qüestió és… coneixem gent nova amb el risc del rebuig intel•lectual? O ens quedem còmodament amb la gent que ja coneixem però que ja no guarda cap sorpresa?


(Traducción al castellano) No tengo respuestas para todo. Ojalá. Pero la realidad es que no. Desde que escribo este blog, algunas personas me ha preguntado algunas cosas sobre el BDSM, la mayoría las puedo contestar pero no todas. Y eso es maravilloso, porque me doy cuenta que siempre puedo aprender, de cualquiera, incluso de las personas que menos saben. Día tras día aprendo y continúo sin encontrar algunas respuestas. Creo que, en cierto modo, estoy huyendo de encontrar estas respuestas porque si las encontrase… ya lo sabría todo, nada me podría sorprender. La gente me sorprende bastante, eso es un punto a favor, pero algunas personas también me causan un gran rechazo intelectual. La pregunta es… ¿conocemos gente nueva con riesgo del rechazo intelectual? ¿O nos quedamos cómodamente con la gente que ya conocemos pero que ya no guardan ninguna sorpresa?

Preguntes i respostes (preguntas y respuestas)

CapturaDesesperació? Por? Decepció? Ràbia? Fracàs? Què succeeix quan volem aconseguir quelcom amb intensitat però amb prou feina aconseguim gratar la superfície? Per què les expectatives són quasi sempre millors que qualsevol realitat? Per què ens equivoquem una vegada i una altra?

Desesperació, por, decepció, ràbia i fracàs. Tot això succeeix (alhora) quan hem carregat d’intensitat una pretensió i amb prou feines aconseguim gratar la superfície. L’expectativa serà sempre millor que la realitat perquè a les expectatives idealitzem allò que encara no coneixem. I ens equivoquem una vegada i una altra perquè ens neguem a assumir que la vida és imperfecta.

Val la pena tornar a intentar-ho?

Val la pena tornar a intentar-ho.


(Traducción al castellano) ¿Desesperación? ¿Miedo? ¿Decepción? ¿Rabia? ¿Fracaso? ¿Qué sucede cuando queremos alcanzar algo con gran intensidad y apenas conseguimos rascar la superficie? ¿Por qué la expectativas siempre son mejores que la realidad? ¿Por qué nos equivocamos una y otra vez?

Desesperación, miedo, decepción, rabia y fracaso. Todo eso sucede al mismo tiempo cuando hemos cargado de intensidad una pretensión y apenas conseguimos rascar la superficie. Y es que las expectativas siempre son mejores que la realidad porque en las expectativas idealizamos aquello que aun no conocemos. Y nos equivocamos una y otra vez porque nos negamos a asumir que la vida es imperfecta.

¿Vale la pena volver a intentarlo?

Vale la pena volver a intentarlo.