BDSM Gunplay

tumblr_mf6bb2d1bD1r7m8k1o1_500

En ocasiones, después de tantos años en este mundo, aún tengo capacidad de sorpresa ante algunas prácticas BDSM (que desconocía existiesen) y a la que alguien ha puesto un nombre. ¿Soy un ignorante o es que necesitamos ponerle etiquetas a todo?

GUNPLAY podría definirse como el acto de usar un arma (habitualmente descargada) en una sesión BDSM. Puede ser utilizado como objeto de penetración o como “juguete” intimidatorio con el fin de estimular física o mentalmente.

¿En serio a alguien puede estimularle que le metan el cañón de un arma en la boca o en algún otro orificio de su cuerpo? Pues parece que si, por lo tanto, no seré yo quien lo juzgue. ¿Qué os parece a vosotros? Mejor el arma descargada, claro. O cualquier otra cosa parecida a un arma: una grapadora, una pistola de agua, etc. El caso es que si a alguien le estimula esto: adelante. Pero mejor el arma descargada, repito.


A vegades, després de tants anys en aquest món, encara tinc capacitat de sorpresa davant algunes pràctiques BDSM (que desconeixia existissin) i a la qual algú ha posat un nom. Sóc un ignorant o és que necessitem posar-li etiquetes a tot?

GUNPLAY podria definir-se com l’acte d’usar una arma (habitualment descarregada) a una sessió BDSM. Pot ser utilitzat com a objecte de penetració o com a “joguina” intimidatòria amb la finalitat d’estimular física o mentalment.

De debò a algú pot estimular-li que li fiquin el canó d’una arma en la boca o en algun altre orifici del seu cos? Doncs sembla que si, per tant, no seré jo qui ho jutgi. Què us sembla a vosaltres? Millor l’arma descarregada, és clar. O qualsevol altra cosa semblant a una arma: una grapadora, una pistola d’aigua, etc. El cas és que si a algú li estimula això: endavant. Però millor l’arma descarregada, repeteixo.

firma john deybe

Anuncis

Crossdressing

Captura

Què té a veure el crossdressing amb el BDSM? Potser res, pot ser tot. Abans d’entrar en matèria, definim el que és el crossdressing. Aquells que tenen la paciència necessària per haver après anglès o la paciència per haver nascut en un país presidit per un president ataronjat com Trump, sabran que crossdressing seria vestir-se amb la roba del gènere al qual no pertanyem (sigui home o dona) o per dir-ho d’una altra manera “expressar-se en el gènere contrari al que has nascut sense que estigui directament relacionat amb la teva identitat ni orientació sexual”. I cal deixar clar que parlem de vestir-se, no parlem de lesbianisme, ni transvestisme, ni homosexualitat, no parlem de gèneres ni tampoc d’identitats. Parlem de vestir-nos del gènere contrari i gaudir amb això, adoptant fins i tot les maneres i comportaments propis del gènere al qual no pertanyem, tot i que amb una volta al nostre propi gènere. El crossdressing, tot i que sigui una pràctica habitual, no deixa de ser un trànsit temporal a un altre gènere.

Grups d’homes, vestits de dona, adoptant patrons propis i clàssics de les dones en grup ja sigui prenent el te (el crossdressing és molt anglès) o fent altres activitats juntes (o “junts”, aquí em perdo). Grups de dones vestides d’home, adoptant actituds pròpies del gènere masculí. Però hi ha una diferència: ni uns ni altres pretenen enganyar ni enganyar-se. Al crossdressing no es pretén que qui ens vegi ens confongui amb una persona d’un altre gènere, l’aspecte extern no és el d’una dona sinó el d’un home (fins i tot amb barba) vestit de dona.

I que té a veure tot això amb el sadomasoquisme? En les relacions Ama/submís, de vegades, la ama ordena al submís que faci crossdressing. La finalitat del crossdressing és expressar-se com el gènere al qual no pertanys, i la ama pot provocar aquesta identificació en el submís ja sigui perquè és una cosa que ell desitja (i ella coneix) o simplement com a d’humiliació.

Hi ha una associació a Barcelona, ​​anomenada “Club En Femme“, enfocat al crossdressing. També hi ha un documental anomenat “En/femme” que tracta sobre el crossdressing i aquest local en concret.


¿Qué tiene que ver el crossdressing con el BDSM? Puede que nada, puede que todo. Aunque antes de entrar en materia, definamos lo que es el crossdressing. Aquellos que tienen la paciencia necesaria para haber aprendido ingles o la paciencia para haber nacido en un país presidido por un presidente anaranjado como Trump, ya sabrán que crossdressing sería vestirse con la ropa del genero al que no pertenecemos (ya sea hombre o mujer) o por decirlo de otra forma “expresarse en el género contrario al que has nacido sin que esté directamente relacionado con tu identidad ni orientación sexual”. Y hay que dejar claro que hablamos de vestirse, no hablamos de lesbianismo, ni travestismo, ni homosexualidad, no hablamos de géneros ni tampoco de identidades. Hablamos de vestirnos del género contrario y disfrutar con ello, adoptando incluso las maneras y comportamientos propios del genero al que no pertenecemos, aunque siempre con una vuelta a nuestro propio género. El crossdressing, aunque sea una práctica habitual, no deja de ser un tránsito temporal a otro género.

Grupos de hombres, vestidos de mujer, adoptando patrones propios y clásicos de las mujeres en grupo ya sea tomando el té (el crossdressing es muy inglés) o haciendo otras actividades juntas (o “juntos”, aquí me pierdo). Grupos de mujeres vestidas de hombre, adoptando actitudes propias del género masculino. Pero hay una diferencia: ni unos ni otros pretenden engañar ni engañarse. En el crossdressing no se pretende que quien nos vea nos confunda con una persona de otro género, el aspecto externo no es el de una mujer sino el de un hombre (incluso con barba) vestido de mujer.

¿Y que tiene que ver todo esto con el BDSM? En las relaciones Ama/sumiso, en ocasiones, el ama ordena al sumiso que haga crossdressing. La finalidad del crossdressing es expresarse como el género al que no perteneces, y el ama puede provocar esa identificación en el sumiso ya sea porque es algo que él desea (y ella conoce) o simplemente a forma de humillación.

Hay una asociación en Barcelona, llamada “Club En Femme”, enfocado al crossdressing. También hay un documental llamado “En/femme” que trata sobre el crossdressing y este local en concreto.

cropped-cooltext288592119786656.png

Ulls embenats (Ojos vendados)

La vista és un dels sentits més fàcilment manipulables al BDSM, ja sigui embenant els ulls a la persona submisa o prohibint-li que miri als ulls del dominant. Allò primer (ulls embenats) és una pràctica habitual (no només al BDSM, també al sexe) que s’utilitza per fer que la persona submisa tingui emocions diferents de les habituals, transformats per la indefensió de no veure res. Quant a prohibir a la submisa que miri als ulls de l’amo, és una pràctica més propera a la submissió intel·lectual: com aquells súbdits que no podien mirar als ulls del rei.

Sigui com sigui, jugueu amb tot això de la manera que us vingui de gust, experimenteu totes aquestes sensacions, és ben senzill.

La vista es uno de los sentidos más manipulables en el BDSM, ya sea vendando los ojos a la persona sumisa como prohibiéndole que mire a los ojos del dominante. Lo primero (ojos vendados) es una práctica habitual (no solo en BDSM, también en el sexo) que se utiliza para hacer que la persona sumisa tenga sentimientos diferentes de los habituales, transformados por la indefensión de no ver absolutamente nada. En cuanto a prohibir a la sumisa que mire a los ojos del amo, es una práctica alienada con la sumisión intelectual: como aquellos súbditos que no podían mirar a los ojos del rey.

Sea como sea, jugad con todo eso de la manera que os apetezca, experimentad todas esas sensaciones, es bien sencillo.

firma john deybe

Lligams (ataduras)

Moltes persones utilitzen eines o pràctiques pròpies del BDSM en el seu sexe diari. O és a l’inrevés? Sigui com sigui, és una bona manera d’iniciar-se en el BDSM: sexe amb (sense) lligams.


Muchas personas utilizan artilugios o prácticas propias del BDSM en su sexo diario. ¿O es al revés? Sea como sea, es una buena manera de iniciarse en el BDSM: sexo con (sin) ataduras.

Pomlázka

A Txèquia (República Txeca) existeix una tradició anomenada pomlázka a on els homes assoten a les dones (al cul) amb una vara entrellaçada de salze amb la finalitat de què siguin més fèrtils (sic). La dona, una vegada assotada, ha d’oferir una beguda, un menjar (o un ou de colors) al noi com una mena d’agraïment.

Una tradició sospitosament semblant a la pràctica del caning. No penseu?


(Traducción al castellano) En Chequia (República Checa) existe una tradición llamada pomlázka donde los hombres azotan a las mujeres (en el culo) con una vara entrelazada de sauce con el fin de que sean más fértiles (sic). La mujer, una vez azotada, debe ofrecer una bebida, una comida (o un huevo coloreado) al muchacho a modo de agradecimiento.

Una tradición sospechosamente parecida a la práctica del caning ¿no creéis?