Ulls embenats (Ojos vendados)

La vista és un dels sentits més manipulables al BDSM, ja sigui embenant els ulls a la persona submisa o prohibint-li que miri als ulls a la persona dominant. Allò primer (ulls embenats) és una pràctica habitual (no només al BDSM, també al sexe) que s’utilitza per fer que la persona submisa tingui sentiments diferents dels habituals, transformats per la indefensió de no veure res. Quant a prohibir a la submisa que miri als ulls de l’amo, és una pràctica més propera a la submissió intel·lectual: com aquells súbdits que no podien mirar als ulls del rei.

Sigui com sigui, jugueu amb tot això de la manera que us vingui de gust, experimenteu totes aquestes sensacions, és ben senzill.

(Traducción al castellano) La vista es uno de los sentidos más manipulables en el BDSM, ya sea vendando los ojos a la persona sumisa como prohibiéndole que mire a los ojos a la persona dominante. Lo primero (ojos vendados) es una práctica habitual (no solo en BDSM, también en el sexo) que se utiliza para hacer que la persona sumisa tenga sentimientos diferentes de los habituales, transformados por la indefensión de no ver absolutamente nada. En cuanto a prohibir a la sumisa que mire a los ojos del amo, es una práctica alienada con la sumisión intelectual: como aquellos súbditos que no podían mirar a los ojos del rey.

Sea como sea, jugad con todo eso de la manera que os apetezca, experimentad todas esas sensaciones, es bien sencillo.

Anuncis

Lligams (ataduras)

Moltes persones utilitzen eines o pràctiques pròpies del BDSM en el seu sexe diari. O és a l’inrevés? Sigui com sigui, és una bona manera d’iniciar-se en el BDSM: sexe amb (sense) lligams.


Muchas personas utilizan artilugios o prácticas propias del BDSM en su sexo diario. ¿O es al revés? Sea como sea, es una buena manera de iniciarse en el BDSM: sexo con (sin) ataduras.

Pomlázka

A Txèquia (República Txeca) existeix una tradició anomenada pomlázka a on els homes assoten a les dones (al cul) amb una vara entrellaçada de salze amb la finalitat de què siguin més fèrtils (sic). La dona, una vegada assotada, ha d’oferir una beguda, un menjar (o un ou de colors) al noi com una mena d’agraïment.

Una tradició sospitosament semblant a la pràctica del caning. No penseu?


(Traducción al castellano) En Chequia (República Checa) existe una tradición llamada pomlázka donde los hombres azotan a las mujeres (en el culo) con una vara entrelazada de sauce con el fin de que sean más fértiles (sic). La mujer, una vez azotada, debe ofrecer una bebida, una comida (o un huevo coloreado) al muchacho a modo de agradecimiento.

Una tradición sospechosamente parecida a la práctica del caning ¿no creéis?

Aire

Gas Mask Kiss, London December 1940.jpgAgafes pel coll a la TEVA submisa, primer poses una mà en el seu clatell, agarrant amb força, acostes el teu rostre perquè senti el teu alè, només perquè ella està a punt de perdre el seu. Després col·loques l’altra mà, davant, ara les dues mans semblen ofegar-la. Estrenys amb força instal·lat en el profund convenciment que saps fins a on estrènyer, com i quant. Ella tanca els ulls en el convenciment que sap el que saps. La seva respiració s’accelera, excitada, al mateix temps, amb prou feines, aconsegueix un últim hàlit. Afluixes la pressió i el color torna a les galtes de la submisa al mateix temps que l’aire torna als seus pulmons. Ella somriu, el tu somrius. Tornes a estrènyer.

La boca de la TEVA submisa envolta el teu penis, ho fa bé però encara podria fer-ho millor, no t’importa, ja aprendrà. Li dius que aparti les mans i llavors agafes el seu cap i l’empenys fent que el teu penis fregui el començament de la seva gola. Les seves galtes s’inflen, tus i ploriqueja feblement, després alliberes la pressió i ella abandona el teu penis per agafar aire mentre una cascada de saliva degota dels seus llavis sobre el teu membre. Ella intenta somriure però no pot, tu somrius. Tornes a agafar-la del cap i a enfonsar el teu penis en la seva gola.


(Traducción al castellano) Coges del cuello a TU sumisa, primero pones una mano en su nuca, agarrando con fuerza, acercas tu rostro para que sienta tu aliento porque ella está a punto de perder el suyo. Después colocas la otra mano, por delante, ahora las dos manos parecen ahogarla. Aprietas con fuerza intalado en el profundo convencimiento que sabes hasta donde apretar, cómo y cuánto. Ella cierra los ojos en el convencimiento que sabe lo que sabes. Su respiración se acelera, excitada, al mismo tiempo apenas consigue un último hálito. Aflojas la presión y el color vuelve a las mejillas de la sumisa al tiempo que el aire vuelve a sus pulmones. Ella sonríe, tu sonríes. Vuelves a apretar.

La boca de TU sumisa rodea tu pene, lo hace bien pero aún podría hacerlo mejor, no te importa, ya aprenderá. Le dices que aparte las manos y entonces coges su cabeza y la empujas haciendo que tu pene roce el comienzo de su garganta. Sus carrillos se inflan, tose y gimotea débilmente, después liberas la presión y ella abandona tu pene para coger aire mientras una cascada de saliva gotea desde sus labios sobre tu pene. Ella intenta sonreír pero no puede, tu sonríes. Vuelves a cogerla de la cabeza y a hundir tu pene en su garganta.

Nova reflexió sobre la violació consentida (Nueva reflexión sobre la violación consentida)

I-Spit-On-Your-Grave-Poster-original
He escrit abans sobre la violació consentida, avui vull fer-li una volta de rosca mes a aquesta pràctica. No vaig a entrar en disquisicions morals ni tampoc en si fingir una violació és BDSM o no. Millor que siguin uns altres qui vesteixen ajustades robes de làtex al mateix temps que posen portes al camp. Allò que vull explicar és que, com en tot allò que ens proposem fer a la vida, sempre trobarem pros i contres. Si anem a comprar una casa i tenim els diners tot seran pros i amb prou feines trobarem contres. Si anem a permetre que un desconegut fingeixi que ens violés, tot són contres en comparació als pros. Des d’un punt de vista asèptic, fingir una violació té més pros que contres, tot i que ho fas amb la persona que més confies. Això és indiscutible. Podrien llegir aquest text, psicòlegs o policies o feministes i tots pensarien que sóc un degenerat que voreja l’immoral i també l’il·legal. D’acord. Però quan fingim una violació ho fem amb una persona que desitja això amb totes les seves forces, ho fem amb algú que confia en nosaltres i vol aquesta experiència amb la qual sempre hi ha fantasiejat. I tot i així, segueix sent perillós i segueix sent rebatible. Jo, des de la meva experiència, no puc debatre tot això de la mateixa manera que no puc debatre d’allò que fan els altres i jo mai faria. La resta es limita SSC (“segur, assenyat i consensuat”) i mentre això es compleixi, la resta és nomes qüestió de temps.


(Traducción al castellano) He escrito mucho antes sobre la violación consentida, hoy quiero darle una vuelta de tuerca mas a esta práctica. No voy a entrar en disquisiciones morales ni tampoco en si fingir una violación es BDSM o no. Mejor que sean otros los que se ponen ajustados trajes de látex al tiempo que ponen puertas al campo. Lo que hoy quiero explicar es que, como en todo lo que nos proponemos hacer en la vida, siempre encontraremos pros y contras. Si vamos a comprar una casa y tenemos el dinero todo serán pros y apenas encontraremos contras. Si vamos a permitir que un desconocido finja que nos va a violar, todo son contras y en comparación a los pros. Desde un punto de vista aséptico, fingir una violación tiene mas pros que contras, aunque lo hagas con la persona que mas confías. Eso es indiscutible. Podrían leer este texto psicólogos o policías o feministas y todos pensarían que soy un degenerado que bordea lo inmoral y también lo ilegal. De acuerdo. Pero cuando fingimos una violación lo hacemos con una persona que desea eso con todas sus fuerzas, lo hacemos con alguien que confía en nosotros y quiere esa experiencia con la que siempre ha fantaseado. Y aun y así, sigue siendo peligroso y sigue siendo debatible. Yo, desde mi experiencia, no puedo debatir sobre todo eso de la misma manera que no puedo debatir sobre practicas que hacen otros y yo nunca haría. El resto se limita SSC (“seguro, sensato y consensuado”) y mientras eso se cumpla, el resto es solo cuestión de tiempo.

Sordidesa (Sordidez)

NombreSuggereix una persona que escrigui sobre la sordidesa amb què la gent fora del món del BDSM ens contempla. Sempre he cregut que això era un prejudici i no un judici… i com en tot ordre de coses, els prejudicis neixen del desconeixement. Jo mateix i ara mateix podria prejutjar des del meu desconeixement i, amb tota seguretat, estaria equivocat. Podria prejutjar als frikis de més de 40 anys que gasten les tardes de diumenge jugant a jocs de rol. També podria prejutjar als adolescents que cada cap de setmana troben a les drogues l’única via per ser temporalment feliços. Podria prejutjar centenars de coses (de fet ho acabo de fer). I sempre estaria equivocat.

Tot i ser amo i havent provat moltes coses podria prejutjar a aquells que practiquen coses que superen els meus límits. Però no podem demanar als altres que entenguin quelcom que desconeixen. En tot cas només podem demanar dels altres que no prejutgin, la qual cosa ara per ara resulta impossible.

El prejudici és necessari per a la vida perquè necessitem etiquetar les coses i no tenim suficient temps (ni ganes) per conèixer tots els temes en profunditat. Prejutgem perquè forma part de la nostra ment binària de “bo i dolent”. El nostre cervell necessita ficar les coses al cistell de “Bé o dolent” per poder estructurar el nostre comportament basant-se en això. El prejudici ens evita, de forma inconscient, el “perdre el temps” arribat el moment de llançar-ho a un dels dos cistells. A més està el fet que allò que no ens convenç ho descartem immediatament i mai voldrem saber més.

Fa 30 anys que visc el món del BDSM fent d’amo i pràcticament mai he vist sordidesa en aquest món, almenys no com jo el visc i ho practico. Però gent que desconeix allò que és el BDSM ho veu com un món sòrdid que voreja la més absoluta immoralitat o il•legalitat. No diré a totes aquestes persones que coneguin aquest món abans de jutjar-ho perquè jo mateix tampoc estic disposat a estar tota una tarda jugant amb homes madurs a jocs de rol ni tot un cap de setmana a Eivissa de contínua rave alcohòlica i psicotrópica.

Només dic que confiïn en la meva paraula: el BDSM és allò menys sòrdid i allò més honest i sa que he viscut tota la meva maleïda vida (i estic a punt de complir mig segle).


(Traducción al castellano) Me surgiere una persona que escriba sobre la sordidez con que la gente fuera del mundo del BDSM nos contempla. Siempre he creído que esto era un prejuicio y no un juicio… y como en todo orden de cosas, los prejuicios nacen del desconocimiento. Yo mismo y ahora mismo podría prejuzgar  desde mi desconocimiento y, con toda seguridad, estaría equivocado. Podría prejuzgar a los frikis de más de 40 años que gastan las tardes de domingo jugando a juegos de rol. También podría prejuzgar a los adolescentes que cada fin de semana encuentran en las drogas la única vía para ser temporalmente felices. Podría prejuzgar cientos de cosas (de hecho lo acabo de hacer). Y siempre estaría equivocado.

Incluso siendo amo y habiendo probado muchas cosas podría prejuzgar a aquellos que practican cosas que superan mis límite.  Pero no podemos pedirles a los demás que entiendan algo que desconocen. En todo caso solo podemos pedir a los demás que no prejuzguen, lo cual es imposible.

El prejuicio es necesario para la vida porque necesitamos etiquetar las cosas y no tenemos suficiente tiempo (ni ganas) para conocer todos los temas en profundidad. Prejuzgamos porque forma parte de nuestra mentalidad binaria de “bueno y malo”. Nuestro cerebro necesita meter las cosas en el cesto de “Bueno o malo” para poder estructurar nuestro comportamiento en base a ello y el prejuicio nos evita, de forma inconsciente, el “perder el tiempo” llegado el momento de arrojarlo a  uno de los dos cestos. Además está la característica de que aquello que no nos convence (lo que prejuiciamos en el cesto de “cosas malas”) lo descartamos de inmediato y nunca querremos saber más.

Llevo 30 años viviendo el mundo del BDSM y siendo amo y prácticamente nunca he visto sordidez en este mundo, al menos no como yo lo vivo y lo practico. Pero mucha gente que desconoce lo que es el BDSM lo ve como un mundo sórdido que bordea la más absoluta inmoralidad o ilegalidad. No les diré a todas esas personas que conozcan este mundo antes de juzgarlo porque yo mismo tampoco estoy dispuesto a estar toda una tarde jugando con hombres maduros a juegos de rol ni voy a estar todo un fin de semana en Ibiza de continua rave alcohólica y psicotrópica.

Simplemente les digo que confíen en mi palabra: el BDSM es lo menos sórdido y lo más honesto y sano que he vivido toda mi maldita vida (y estoy a punto de cumplir medio siglo).

Parafilia, perversió o pràctica? (¿Parafilia, perversión o práctica?)

Sigmund-Freud-Kimdir-2

Com diferenciar a les nostres pràctiques BDSM allò que es considera una parafilia, o una perversió o una pràctica sana i consensuada?

La parafilia es defineix com un comportament dins del sexe on el plaer s’aconsegueix (o es cerca) en objectes, situacions, activitats o personalitats atípiques. La perversió és un comportament (o pràctica sexual) que no s’ajusta a allò socialment establert com a normal. Hi ha pràctiques que alguns psiquiatres entenen com a perversions o parafilias, d’altres no. La diferència és important perquè, segons la medicina psiquiàtrica, parafilias i perversions haurien de tenir un tractament. On està el límit? El sexe oral o la masturbació van ser considerades parafilias fins a mitjans del segle XX. Al segle XIX el fetitxisme, l’homosexualitat o el sadomasoquisme també eren considerades perversions.

Resumint: quelcom que fem pot ser considerat com parafilia o perversió segons en quina època visquem o segons la maduresa intel·lectual (o moral) de qui ho contempla.

El meu consell és el de sempre: Què més dóna? Si us trobeu a gust amb allò que feu, si és consensuat i lliure, llavors oblideu les etiquetes. Els psiquiatres tenen molt a on alimentar-se a banda de les vostres pràctiques BDSM.


(Traducción al castellano) ¿Cómo diferenciar en nuestras prácticas BDSM lo que se considera una parafilia, una perversión o una práctica sana y consensuada?

La parafilia se define como un comportamiento dentro del sexo donde el placer se consigue (o se busca) en objetos, situaciones, actividades o personalidades atípicas. La perversión es un comportamiento (o prácticas sexuales) que no se ajustan a lo socialmente establecido como normal. Hay prácticas que algunos psiquiatras entienden como perversiones o parafilias y otros no. La diferencia es importante porque, según la medicina psiquiátrica, parafilias y perversiones deberían tener un tratamiento. ¿Dónde está el límite? El sexo oral o la masturbación fueron consideradas parafilias hasta mediados del siglo XX. En el siglo XIX el fetichismo, la homosexualidad o el sadomasoquismo eran consideradas perversiones.

Resumiendo: algo que hacemos puede ser considerado como parafilia o perversión según en qué época vivamos o según la madurez intelectual (o moral) de quien lo contempla.

Mi consejo es el de siempre: ¿Qué más da? Si os encontráis a gusto con aquello que hacéis, si es consensuado y libre, entonces olvidad las etiquetas. Los psiquiatras tienen mucho donde alimentarse aparte de vuestras prácticas BDSM.