Por a la primera vegada (Miedo a la primera vez)

Sin título

Quan una persona s’apropa per primera vegada al BDSM, allò primer que li ve al cap és la paraula “perill”. Què un tipus em lligui a un llit per fer allò que vulgui amb mi? És lògic perquè és una por basada en estereotips propis de la crònica negra. De vegades, quan algú em planteja un terror tan ridícul li contesto amb una altra pregunta: Tant de bo un psicòpata necessita fer-se passar per amo per fer-te mal? Per descomptat que no. Psicòpates hi ha a totes bandes: lampistes, polítics, practicants de squash, membres del Cor Donostiarra o passejadors de gossos.

Creieu-me quan us dic que jutjar a aquells qui practiquen BDSM des dels tòpics de la psicologia és un error. No som malalts, ni depravats, ni males persones, ni psicòpates ni res de tot això que us obliga a fer un pas enrere. Som persones normals que practiquem quelcom a on la seguretat, el consens i el respecte són les nostres lleis.

La primera vegada que us aproximeu al BDSM, si preteneu practicar-ho, preneu totes les precaucions que voleu, però sempre des de la lògica i mai des de la irracionalitat.


(Traducción al castellano) Cuando una persona se aproxima por primera vez al BDSM, lo primero que le viene a la cabeza es la palabra “peligro”. ¿Qué un tipo me ate a una cama para hacer lo que quiera conmigo? Es lógico porque es un miedo basado en estereotipos propios de la crónica negra. A veces, cuando alguien me plantea un miedo tan ridículo le contesto con otra pregunta: ¿Acaso un psicópata necesita hacerse pasar por amo si quiere hacerte daño? Por supuesto que no. Psicópatas hay en todos lados: fontaneros, políticos, practicantes de squash, miembros del Coro Donostiarra o paseadores de perros.

Creedme cuando os digo que juzgar a quienes practican BDSM desde los tópicos de la psicología es un error. No somos enfermos, ni depravados, ni malas personas, ni psicópatas ni nada de todo eso que os obliga a dar un paso atrás. Somos personas normales que practicamos algo donde la seguridad, el consenso y el respeto son nuestras leyes.

La primera vez que os aproximéis al BDSM, si pretendéis practicarlo, tomad todas las precauciones que desees, pero siempre desde la lógica y nunca desde la irracionalidad.

Anuncis

La diferència entre la fantasia i la realitat (La diferencia entre la fantasía y la realidad)

Moltes vegades, quan comencem alguna cosa (sigui la nostra primera sessió al món BDSM o sigui una maqueta en fusta d’un vaixell), les expectatives d’allò que obtenim solen ser diferents del que hauríem pensat obtenir. Observem la foto que hi ha impresa en la caixa que conté la maqueta de vaixell i després observem el vaixell que hem construït amb les nostres pròpies mans (i una mica de cola) i ens adonem que el joc de “troba les 5 diferències” es queda curt.

Com quan el personatge de Michael Douglas entra a l’hamburgueseria a la pel·lícula “Un dia de fúria” i s’adona que l’hamburguesa que li han donat és diferent de la del cartell publicitari que l’anuncia.

En el BDSM succeeix quelcom semblant: abans de la nostra primera sessió, tot allò que coneixem d’aquest món són només les nostres fantasies (és a dir, allò que desitgem que sigui). Però, indefectiblement, la realitat SEMPRE és diferent d’allò que hem imaginat. Pot ser millor o pitjor, però serà diferent.

Si us sobreposeu a aquesta primera sorpresa i esquiveu aquesta petita decepció (nascuda de la diferència respecte al fet imaginat), descobrireu quelcom infinitament millor. Per què? Doncs perquè és real, així de senzill.


(Traducción al castellano) La mayoría de las veces, cuando comenzamos algo (sea nuestra primera sesión en el mundo BDSM o sea una maqueta en madera de un barco), las expectativas de lo que obtenemos suelen ser diferentes de lo que habríamos pensado obtener. Observamos la foto que hay impresa en la caja que contiene la maqueta de barco y después observamos el barco que hemos construido con nuestras propias manos (y algo de pegamento) y nos damos cuenta que el juego de “encuentra las 5 diferencias” se queda corto.

Como cuando el personaje de Michael Douglas entra en la hamburguesería en la película “Un día de furia” y se da cuenta que la hamburguesa que le han dado es diferente de la del cartel publicitario que la anuncia.

En el BDSM sucede algo parecido: antes de nuestra primera sesión, todo lo que sabemos de este mundo son nuestras fantasías (es decir, aquello que deseamos que sea). Pero, indefectiblemente, la realidad SIEMPRE es diferente de lo que hemos imaginado. Puede ser mejor o peor, pero será diferente.

Si os sobreponéis a esa primera sorpresa y esquiváis esta pequeña decepción (nacida de la diferencia respecto a lo imaginado), descubriréis algo infinitamente mejor a lo imaginado. ¿Por qué? Pues porque es real, así de sencillo.

Per on començo? (¿Por dónde empiezo?)

capturaEn tots els processos, esports, entreteniments o pastissos de xocolata, allò primer que ens preguntem és: “Per on començo?”. Com més gran, o més important, sigui l’objectiu, major és el dubte que ens tenalla la gola. La inseguretat és allò que alimenta totes aquestes pors. Per on va començar Da Vinci a pintar? Com va començar Shakespeare a escriure? Com va començar Leonardo Dantes a ballar “el ball del mocador”? (pot ser que aquesta darrera pregunta estigui una mica desajustada).

Per on començo al BDSM?

Sigui per on sigui, res evitarà que, quan comencis, siguis un novell que no té ni idea que fer. Per a això tens a un dominant a un dominat que t’ajudarà, des de la seva experiència, a entendre que ningú neix ensenyat però que tots podem aprendre.

La gran por de qui comença al BDSM és el fracàs: si estàs convençut, si llences tota la carn a la graella, si vols aprendre, si ets honest, si et preocupes dels altres… és impossible no aprendre i tenir èxit.

Però la primera vegada, sempre, tindràs por i pot ser que fracassis. Que això no pari la teva curiositat ni les teves ganes.


(Traducción al castellano) En todos los procesos, deportes, hobbies o pasteles de chocolate, lo primero que nos preguntamos es: “¿Por dónde empiezo?”. Cuanto más grande, o más importante, sea el objetivo, mayor es la duda que nos atenaza la garganta. La inseguridad es la que alimenta todos esos miedos. ¿Por dónde empezó Da Vinci a pintar? ¿Cómo comenzó Shakespeare a escribir? ¿Cómo comenzó Leonardo Dantes a bailar “el baile del pañuelo”? (puede que esta última pregunta esté un poco desajustada).

¿Por dónde empiezo en el BDSM?

Sea por donde sea, nada evitará que, cuando comiences, seas un/a novato/a que no tiene ni idea de que hacer. Para eso tienes a un dominante a un dominado que te ayudará, desde su experiencia, a entender que nadie nace enseñado pero que todos podemos aprender.

El gran miedo de quien comienza en el BDSM es el fracaso: si estás convencido, si echas toda la carne en el asador, si quieres aprender, si eres honesto, si te preocupas de los demás… es imposible no aprender y tener éxito.

Pero la primera vez, siempre, tendrás miedo y puede que fracases. Que eso no detenga ni tu curiosidad ni tus ganas.

Excuses (Excusas)

capturaSón massa les submises (o persones que volen ser submises) que dubten de les seves capacitats, tot i que no per les seves capacitats tanmateix. Intentaré explicar-me millor: dubten que puguin arribar a ser submises, però no perquè es veuen incapaces sinó perquè valoren més altres condicionants de les seves vides que a la seva pròpia persona. Per exemple, amb prou feines disposen de temps lliure i creuen que una submisa ho ha de ser a tota hora, sempre disposada a donar un servei, com l’atenció al client 24 hores. Creuen que si, en algun moment, el seu amo pretén disposar d’elles o preguntar-los alguna cosa i no poden contestar immediatament, són submises dolentes. Creuen que una tasca que triguen a fer un dia en comptes d’en un minut, les converteix en submises dolentes. Un altre exemple on s’imposa el dubte per sobre de la realitat és que moltes creuen que mai estaran a l’altura de les circumstàncies: i si deceben al seu amo? És curiós, decideixen no començar quelcom només per la por a un eventual fracàs. Tot i això, coneixen a gent, s’enamoren, canvien de treball, proven una nova recepta de cuina o munten amb moto, assumint que el fracàs forma part de la vida (el fracàs no els frena).

No tinc temps… segurament et decebré… no sé què vull realment… Què són totes aquestes frases? Excuses, per descomptat. I no les culpo, jo també m’excuso quan desitjo alguna cosa amb totes les meves forces: es diu temor al fracàs. Com més ho desitges, més por tens i més et frenes. Nosaltres som els nostres propis enemics.

Per descomptat que no tens temps, per descomptat que acabaràs decebent a algú, per descomptat que no saps què vols realment (ni tu, ni ningú). Però això et frenarà per intentar ser submisa? No crec…


(Traducción al castellano) Son demasiadas las sumisas (o personas que quieren ser sumisas) que dudan de sus capacidades, aunque no por sus capacidades mismas. Intentaré explicarme mejor: dudan que puedan llegar a ser sumisas, pero no porque se vean incapaces sino porque valoran más otros condicionantes de sus vidas que a su propia persona. Por ejemplo, apenas disponen de tiempo libre y creen que una sumisa lo ha de ser a toda hora, siempre dispuesta, como un servicio de atención al cliente 24 horas. Creen que si, en algún momento, su amo pretende disponer de ellas o preguntarles algo y no pueden contestar inmediatamente, son malas sumisas. Creen que una tarea que tardan en hace un día en vez de en un minuto, las convierte en malas sumisas. Otro ejemplo donde se impone la duda por encima de la realidad es que muchas creen que nunca estarán a la altura de las circunstancias: ¿y si decepcionan a su amo? Es curioso, deciden no comenzar algo solo por el miedo a un eventual fracaso. No obstante, conocen a gente, se enamoran, cambian de trabajo, prueban una nueva receta de cocina o montan en moto, asumiendo que el fracaso forma parte de la vida (el fracaso no les frena).

No tengo tiempo… seguramente te decepcionaré… no sé qué quiero realmente… ¿Qué son todas estas frases? Excusas, por supuesto. Y no las culpo, yo también me excuso cuando deseo algo con todas mis fuerzas: se llama temor al fracaso. Cuanto más lo deseas, más miedo tienes y más te frenas. Nosotros somos nuestros propios enemigos.

Por supuesto que no tienes tiempo, por supuesto que acabaras decepcionando a alguien, por supuesto que no sabes qué quieres realmente (ni tú, ni nadie). ¿Pero eso te va a frenar para intentar ser sumisa? No lo creo…

Anar, venir, sortir, tornar, anar… (Anar, venir, sortir, tornar, anar…)

captura
Molta gent s’acosta al BDSM com si estiguessin lligats a terra amb una goma elàstica de la cintura. Intenten sortir a tota presa cap a la recerca d’aquestes noves emocions, d’allò que han imaginat. De sobte, la goma es tiba i els retorna al lloc d’origen. Aquesta goma elàstica que els manté subjectes a la quotidianitat (l’aparent seguretat) no dóna més de si, i fins i tot ni els permet provar tot allò que desitgen (de vegades res). Algunes persones lluiten contra aquesta goma elàstica (contra si mateixes). Altres persones, en canvi, aprenen que l’única manera d’aconseguir-ho és tallar la goma. I és que sempre és més còmode que una goma elàstica t’allunyi del perill que prendre una decisió.


(Traducción al castellano) Mucha gente se acerca al BDSM como si estuviesen atados al suelo con una goma elástica de la cintura. Intentan salir corriendo en busca de esas nuevas emociones, de eso que han imaginado. De repente, la goma se tensa y les devuelve al lugar de origen. Esa goma elástica que les mantiene sujetos a la cotidianeidad (la aparente seguridad) no da más de si, e incluso ni les permite probar todo cuanto desean (a veces nada). Algunas personas luchan contra esa goma elástica (contra sí mismas). Otras personas, en cambio, aprenden que la única manera de conseguirlo es cortar la goma. Y es que siempre es más cómodo que una goma elástica te aleje del peligro que tomar una decisión.

El vidre i el ferro (El vidrio y el hierro)

7609484870_071102cd4e_bHi ha persones que semblen fràgils, construïdes d’un vidre tan lleuger que fins i tot una ventada pot trencar-les per la meitat. També hi han persones dures com el metall més indestructible. Les veiem però no les coneixem i aquesta rapidesa que tenim en etiquetar absolutament tot ens fa creure que a la primera el vidre es trencarà i que per molt que colpegem el metall no aconseguirem ni fer la més insignificant de les esquerdes.

Però no tot és com sembla. He conegut dones de ferro que després eren les submises menys capaces, amb por d’endinsar-se mes enllà de la seva zona de confort. Són dones de ferro que com submises diuen “no” a tot, ni tan sols potser. Després conec dones fràgils, tan fràgils que tens por ni de fer-li una abraçada però després són les submises més fortes, mes decidides, submises amb pocs “no” i amb molts “potser”, ho volen provar tot per saber si allò els hi agrada o no, sobreposant-se a les seves pors.

És millor un tipus de submisa que un altre? Evidentment, als amos ens encanten les submises que volen experimentar més enllà de la seva zona de confort, siguin fràgils o de ferro. Allò que mes curiositat em causa és aquesta dicotomia entre allò que semblem i allò que som. Diuen que el vidre és el material més dur que existeix perquè no suporta la flexibilitat, es trenca abans de doblegar-se. Quina raó i que maco tot… poesia vital.


(Traducción al castellano) Hay personas que parecen frágiles, construidas de un vidrio tan ligero que, incluso un golpe de viento puede romperlas por la mitad. También hay personas duras como el metal más indestructible. Las observamos, aunque no las conocemos y es esa rapidez que tenemos al etiquetar absolutamente todo, que nos hace creer que a la primera el vidrio se romperá y que por mucho que golpeamos el metal no conseguiremos ni la más insignificante de las grietas.

Pero no todo es como parece. He conocido mujeres de hierro que después eran las sumisas menos capaces, con miedo de adentrarse mes allá de su zona de confort. Son mujeres de hierro que como sumisas dicen “no” a todo, ni tan siquiera se atreven a un “quizás”. Después conozco mujeres frágiles, tan frágiles que tienes miedo hasta de darles un abrazo, pero después son las sumisas más fuertes, mes decididas, sumisas con pocos “no” y con muchos “quizás”, lo quieren probar todo para saber si aquello les gusta o no, sobreponiéndose a sus miedos.

¿Es mejor un tipo de sumisa que otro? Evidentemente, a los amos nos encantan las sumisas que quieren experimentar más allá de su zona de confort, sean frágiles o sean de hierro. Lo que más curiosidad me causa es esta dicotomía entre aquello que parecemos y aquello que somos. Dicen que el vidrio es el material más duro que existe porque no soporta la flexibilidad, se rompe antes de doblarse. Cuánta razón y que bonito todo… poesía vital.

La grapa al dit (La grapa en el dedo)

petrus-623379-grapadora-color-tp_2267144956098616063fLa submissió pot semblar un joc injust doncs consisteix a establir una relació on nomes pren decisions una de les parts. Quan una submisa s’acosta al món del BDSM per primera vegada, ho fa amb l’intenció de marcar les normes d’un joc que desconeix, amagant les seves inseguretats darrere rotunds NO que no són més que l’escafandre que protegeix al bus de morir ofegat.

Quan una persona que vol aprendre a ser submisa, m’explica sobre les seves inseguretats, converteixo tot això en tasques que, fins i tot, puguin fer-la desistir per sempre. La majoria pensen que ho faig per pur egoisme, fins i tot mala fe. Tot al contrari: he conegut a moltes submises i sé que alimentar aquestes inseguretats, no és més que allargar un procés més dolorós encara d’allò que és.

Si et claves per error una grapa a un dit… Què és millor? Treure-la a poc a poc o de cop? Doncs si la submisa no s’atreveix a treure-la de cop… ho faig jo. I si en aquest camí ella llança la tovallola, llavors assumeixo les conseqüències. Però sempre és millor que llanci la tovallola el primer dia que no al cap d’un mes.

L’experiència em demostra que aquestes inseguretats estaran sempre aquí per molt temps que passada, per molt temps que li doneu a la submisa perquè les superi. Si no les ha superat en tota la seva vida, no les superarà en un mes.

És dolorós, en efecte, però arrencar la grapa de cop és l’única manera.


(Traducción al castellano) La sumisión puede parecer un juego injusto pues consiste en establecer una relación donde solo toma decisiones una de las partes. Cuando una sumisa se acerca al mundo del BDSM por vez primera, lo hace pretendiendo marcar las normas de un juego que desconoces, escondiendo sus inseguridades tras rotundos NO que no son más que la escafandra que protege al buzo de morir ahogado.

Cuando una persona que quiere aprender a ser sumisa, me cuenta sobre sus inseguridades, convierto todo eso en tareas que, incluso, puedan hacerla desistir para siempre. La mayoría piensan que lo hago por puro egoísmo e incluso mala fe. Todo lo contrario: he conocido a muchas sumisas y sé que alimentar esas inseguridades que se transforman en NO, no es más que alargar un proceso aún más doloroso de lo que es.

Si te clavas por error una grapa en un dedo… ¿Qué es mejor? ¿Sacarla poco a poco o de golpe? Pues si la sumisa no se atreve a sacarla de golpe… lo hago yo. Y si en ese camino ella arroja la toalla entonces asumo las consecuencias. Pero siempre es mejor que arroje la toalla el primer día que no al cabo de un mes.

La experiencia me demuestra que esas inseguridades estarán siempre ahí por mucho tiempo que pase, por mucho tiempo que le deis a la sumisa para que las supere. Si no las ha superado en toda su vida, no las superará en un mes.

Es doloroso, en efecto, pero arrancar la grapa de golpe es la única manera.