Dolç (Dulce)

 

Captura.JPG

Tanmateix ahir, una persona qui coneix la meva condició d’amo, però mai m’ha vist actuar com a tal, em va dir que li semblava una persona dolça. Estàvem menjant a un restaurant japonès i juro pels fills que encara no tinc que no estava intentant semblar dolç. Quan conec algú per primera vegada, com a amo, aquesta persona sempre dubte si seré bon amo, si seré allò que ella vol. Fora del paper, la darrera cosa que semblo és quelcom a qui se li atribueixen aquestes fèrries virtuts que adornen l´amo. Sóc amo, però també sóc persona. I tots dos poden conviure dins meu tot i ser el dia i la nit, tot i ser aigua i oli. Crec que funciono perquè conec com diferenciar ambdues coses i, sobretot, perquè sóc jo mateix tant quan sóc dolç com quan sóc l’ésser més pervers del planeta (dit això últim sense afany d’espantar).

Moltes vegades he escrit en aquest blog sobre les personalitats i els rols. Els millors dominants acostumen a ser les persones que menys ho semblen, solen ser persones calmades, fins i tot conformistes. Els millors dominats són aquells que tenen alguna part del seu caràcter indestructible, que manegen situacions complexes o grups de persones.

Adoptem rols al BDSM perquè forma part de la nostra personalitat més autèntica i nua. Tot i que també adoptem aquests mateixos rols per prendre’ns unes vacances de nosaltres mateixos.

Desitjo aviat poder agafar-me unes vacances de mi mateix i demostrar-li a aquesta encantadora persona que no sempre sóc el tipus dolç i amable.


Ayer mismo una persona quien conoce mi condición de amo, pero nunca me ha visto actuar como tal, me dijo que le parecía una persona dulce. Estábamos comiendo en un restaurante japonés y juro por los hijos que aún no tengo que no estaba intentando ser dulce. Cuando conozco a alguien por primera vez, como amo, esa persona siempre duda si seré buen amo, si seré lo que ella quiere. Fuera del rol, lo ultimo que parezco es alguien a quien se le atribuyen esas férreas virtudes que adornan amo. Soy amo, pero también soy persona. Y ambos pueden convivir dentro mío a pesar de ser el día y la noche, a pesar de ser agua y aceite. Creo que funciono porque se diferenciar ambas cosas y, sobre todo, porque soy yo mismo tanto cuando soy dulce como cuando soy el ser más perverso del planeta (dicho esto último sin afán de asustar).

Muchas veces he escrito en este blog sobre las personalidades y los roles. Los mejores dominantes suelen ser las personas que menos lo parecen, suelen ser personas calmadas, incluso conformistas. Los mejores dominados son aquellos que tienen alguna parte de su carácter inquebrantable, que manejan situaciones complejas o grupos de personas.

Adoptamos roles en el BDSM porque forma parte de nuestra personalidad mas auténtica y desnuda. Aunque también adoptamos esos mismos roles para tomarnos unas vacaciones de nosotros mismos.

Deseo pronto poder tomarme unas vacaciones de mí mismo y demostrarle a esta encantadora persona que no siempre soy el tipo dulce y amable.

 

cropped-cooltext288592119786656.png

Anuncis

Decebut (Decepcionado)

1701

Abans de tot he de dir que estic convençut que en aquesta vida decebem als altres en la mateixa mesura que ens deceben a nosaltres. Ningú està lliure de culpa. I és que, la decepció, neix de totes aquestes expectatives pel fet de voler que tot sigui millor. Creiem que els altres han de comportar-se amb els mateixos paràmetres amb què ens comportem nosaltres. Però gairebé mai és així: la decepció està assegurada. Puc manegar les decepcions que neixen d’una personalitat diferent de la meva. Puc manegar que algú sigui diferent de mi. Allò que no puc manegar (perquè no tolero) és la decepció que neix quan algú descura tot allò que comporta la paraula “amistat” (tot i que no sigui una profunda amistat). Aquestes decepcions per a mi són una línia vermella que ningú hauria de creuar. Quan algú que vull, que és el meu amic o que tinc en estima, creua aquesta línia vermella, al meu cervell s’activa un interruptor que em fa rebutjar de ple a aquesta persona. Pots equivocar-te, però mai fer mal de manera conscient a algú a qui tens en estima.

El silenci, de vegades, es el pitjor dels mals.

No val la pena enfadar-se perquè la vida va molt més enllà de conflictes amb qui ens envolten. No pots demanar que algú procuri no fer-te mal en la mateixa mesura que tu procures no fer mal. Tampoc pots esperar que algú et vulgui com tu el vols.

La millor cosa és encongir-se d’espatlles i oblidar.


Vaya por delante decir que estoy convencido que en esta vida decepcionamos a los demás en la misma medida que nos decepcionan. Nadie está libre de culpa. Y es que, la decepción, nace de todas esas expectativas de pretender que todo sea mejor. Creemos que los demás han de comportarse con los mismos parámetros con que nos comportamos nosotros. Pero casi nunca es así con lo que la decepción está asegurada. Puedo manejar las decepciones que nacen de una personalidad diferente a la mía. Puedo manejar que alguien sea diferente a mí. Lo que no puedo manejar (porque no tolero) es la decepción que nace cuando alguien descuida todo cuanto comporta la palabra “amistad” (aunque no sea una profunda amistad). Estas decepciones para mí son esa línea roja que nadie debería cruzar. Cuando alguien que quiero, que es mi amigo o que tengo en estima, cruza esa línea roja, en mi cerebro se activa un interruptor que me hace rechazar de pleno a esa persona. Puedes equivocarte, pero nunca hacer daño de manera consciente a alguien a quien tienes en estima.

El silencio, en ocasiones, es el peor de los males.

No vale la pena enfadarse porque la vida va mucho más allá de conflictos con quienes nos rodean. No puedes pedir que alguien procure no hacerte daño en la misma medida que tú procuras no hacer daño. Tampoco puedes esperar que alguien te quiera como tú le quieres.

Lo mejor es encogerse de hombros y olvidar.

cropped-cooltext288592119786656.png

Persones i rols (Personas y roles)

CapturaAlgunes persones tendeixen a pensar que aquells que practiquem el BDSM som diferents (o tenim comportaments diferents) que la resta de gent. I si em trobo un boig al BDSM? Pregunten. La meva resposta sempre és la mateixa (i consisteix en una altra pregunta): I si et trobes un boig una nit que has sortit a lligar o enmig d’un bosc caminant tot sol? Una altra persona em pregunta: si vull finalitzar la meva relació amb un amo com puc quan se suposa que li dec obligació? La resposta és també sempre la mateixa: les persones adopten els rols però els rols no adopten a les persones. Si vols finalitzar la teva relació amb un amo, digues-li i ja està (i viceversa). Quina diferència hi ha entre un amo, un lampista, un polític o un mestre? Cap, perquè aquest lampista, aquest polític o aquest mestre també poden ser un amo. No confongueu rols amb persones. Tot és molt més senzill.


(Traducción al castellano) Algunas personas tienden a pensar que la gente que practica BDSM son diferentes (o tienen comportamientos diferentes) que el resto de gente. ¿Y si me encuentro un loco en el BDSM? Mi respuesta siempre es la misma (y consiste en otra pregunta): ¿Y si te encuentras un loco una noche que has salido a ligar o en medio de un bosque caminando? Otra persona me pregunta: ¿si quiero finalizar mi relación con un amo como puedo cuando de debo obligación? La respuesta es también siempre la misma: las personas adoptan los roles pero los roles no adoptan a las personas. Si quieres finalizar tu relación con un amo díselo y ya está (y viceversa). ¿Qué diferencia hay entre un amo, un fontanero, un político o un maestro? Ninguna, porque ese fontanero, ese político o ese maestro también pueden ser un amo. No confundáis roles con personas. Todo es mucho mas simple.