“La atracción sexual hacia los globos y otras parafilias del mundo moderno”

1468144394_715728_1468222490_noticia_normal.jpg

Article “La atracción sexual hacia los globos y otras parafilias del mundo moderno” de la revista Tentaciones (de El Pais):

La atracción sexual hacia los globos y otras parafilias del mundo moderno

 

Anuncis

Filies i parafilies (Filias y parafilias)

masoquismoPodríem dir que la filia és una atracció (o excitació) respecte a diferents situacions mentre que les parafílies és el mateix fet, només que desemboca al plaer (proper o substitut del sexual).

Psiquiatria i psicologia argumenten que la parafília ve donada perquè la vida sexual d’alguns subjectes ha deixat d’esser satisfactòria i és per això que busquen el plaer en altres persones, situacions, objectes, etc. Personalment no crec que practicar BDSM sigui una conducta anòmala digna de ser estudiada o reconduïda. Tampoc totes les filies ni totes les parafílies són susceptibles de ser tractades (només aquelles que desemboquen en un trastorn).

Mai he acabat d’entendre allò de filies i parafílies en relació al BDSM, però els llistats de filies i parafílies inclouen gairebé totes les pràctiques BDSM existents. Abans de preguntar a algú si alguna cosa és sana o no, pregunteu-vos-ho a vosaltres mateixos i si no esteu segurs de la salubritat emocional d’allò que feu, llavors sí: aneu a un especialista.

Us deixo unes pàgines on podreu consultar totes les filies i parafílies catalogades.


(Traducción al castellano) Podríamos decir que la filia es una atracción (o excitación) respecto a diferentes situaciones mientras que las parafilias es básicamente lo mismo solo que desemboca en un placer (cercano o sustituto de lo sexual).

Psiquiatría y psicología argumentan que la parafilia viene dada porque la vida sexual de algunos sujetos ya no les satisface y es por eso que buscan el placer en otras personas, situaciones, objetos, etc. Personalmente no creo que practicar BDSM sea una conducta anómala digna de ser estudiada o reconducida. Tampoco todas las filias ni todas las parafilias son susceptibles de ser tratadas (solo aquellas que desembocan en un trastorno).

Nunca he acabado de entender lo de las filias y las parafilias en relación al BDSM, pero los listados de filias y parafilias incluyen casi todas las prácticas BDSM existentes. Antes de preguntar a alguien si algo es sano o no, preguntáoslo a vosotros mismos y si no estáis seguros de la salubridad emocional de lo que hacéis, entonces sí: acudid a un especialista.
Os dejo unas páginas donde podréis consultar todas las filias y parafilias catalogadas.

Wikipedia: Listado de parafilias

Wikipedia: Listado de filias

Psicoactiva: Diccionario de filias y parafilias

Scrib: Diccionario de filias y parafilias

Parafilia, perversió o pràctica? (¿Parafilia, perversión o práctica?)

Sigmund-Freud-Kimdir-2

Com diferenciar a les nostres pràctiques BDSM allò que es considera una parafilia, o una perversió o una pràctica sana i consensuada?

La parafilia es defineix com un comportament dins del sexe on el plaer s’aconsegueix (o es cerca) en objectes, situacions, activitats o personalitats atípiques. La perversió és un comportament (o pràctica sexual) que no s’ajusta a allò socialment establert com a normal. Hi ha pràctiques que alguns psiquiatres entenen com a perversions o parafilias, d’altres no. La diferència és important perquè, segons la medicina psiquiàtrica, parafilias i perversions haurien de tenir un tractament. On està el límit? El sexe oral o la masturbació van ser considerades parafilias fins a mitjans del segle XX. Al segle XIX el fetitxisme, l’homosexualitat o el sadomasoquisme també eren considerades perversions.

Resumint: quelcom que fem pot ser considerat com parafilia o perversió segons en quina època visquem o segons la maduresa intel·lectual (o moral) de qui ho contempla.

El meu consell és el de sempre: Què més dóna? Si us trobeu a gust amb allò que feu, si és consensuat i lliure, llavors oblideu les etiquetes. Els psiquiatres tenen molt a on alimentar-se a banda de les vostres pràctiques BDSM.


(Traducción al castellano) ¿Cómo diferenciar en nuestras prácticas BDSM lo que se considera una parafilia, una perversión o una práctica sana y consensuada?

La parafilia se define como un comportamiento dentro del sexo donde el placer se consigue (o se busca) en objetos, situaciones, actividades o personalidades atípicas. La perversión es un comportamiento (o prácticas sexuales) que no se ajustan a lo socialmente establecido como normal. Hay prácticas que algunos psiquiatras entienden como perversiones o parafilias y otros no. La diferencia es importante porque, según la medicina psiquiátrica, parafilias y perversiones deberían tener un tratamiento. ¿Dónde está el límite? El sexo oral o la masturbación fueron consideradas parafilias hasta mediados del siglo XX. En el siglo XIX el fetichismo, la homosexualidad o el sadomasoquismo eran consideradas perversiones.

Resumiendo: algo que hacemos puede ser considerado como parafilia o perversión según en qué época vivamos o según la madurez intelectual (o moral) de quien lo contempla.

Mi consejo es el de siempre: ¿Qué más da? Si os encontráis a gusto con aquello que hacéis, si es consensuado y libre, entonces olvidad las etiquetas. Los psiquiatras tienen mucho donde alimentarse aparte de vuestras prácticas BDSM.