BDSM y ficción (BDSM i ficció)

novelasdeaduroobolsilibros

Desde el día más lejano del que tengo recuerdo, se me sentido profundamente atraído por el cine y la literatura. Vivo más cómodo en el mundo de la ficción que en el real. Un momento: no me prejuzguéis. No soy un inadaptado, no tengo problemas de relación, soy una persona estable y sociable: una persona absolutamente normal, incluso aburrido a los ojos de quien no me conozca.

Aunque sucede que la vida real me interesa lo justo. Las personas me interesan, pero algunas también me aburren. No me llaméis clasista, eso también sería un prejuicio por vuestra parte. Esas personas aburridas no tienen la culpa, soy yo el que funciona así.

Pero en la ficción todo es diferente.

Quien lea esto pensará que me gusta la ficción porque pretendo huir de algo, nada más lejos de la realidad. Me gusta la nata pero me gusta aún más el chocolate. Me gusta la realidad, pero me gusta aún más la ficción.

¿Por qué escribo esto? Porque he llegado a la conclusión de que soy Amo porque es un tipo de ficción (un rol) donde me siento a gusto. Supongo que tiene mucho que ver con esa comodidad que siento en la ficción por mi gusto con ser amo. Y de nuevo no quiero que se me malinterprete: para mi ser amo no es ficción sino una realidad que me apasiona.

La vida es la nata, ser amo es el chocolate.

Supongo que no sé explicarlo de otra manera: me gusta cambiar la realidad y hacerla a mi medida, por eso escribo, por eso soy amo. ¿Y vosotros?


Des del dia més llunyà del que tinc record, m’he sentit profundament atret pel cinema i la literatura. Visc més còmode al món de la ficció que al món real. Un moment: no prejutgeu. No sóc un inadaptat, no tinc problemes de relació, sóc una persona estable i sociable: una persona absolutament normal, fins i tot avorrit als ulls de qui no em conegui.

Tot i que passa que la vida real m’interessa ben poc. Les persones m’interessen, però algunes també m’avorreixen. No em digueu classista, això també seria un prejudici per la vostra part. Aquestes persones avorrides no tenen la culpa, sóc jo el que funciona així.

Però en la ficció tot és diferent.

Qui llegeixi això pensarà que m’agrada la ficció perquè pretenc fugir d’alguna cosa, res més lluny de la realitat. M’agrada la nata però m’agrada encara més la xocolata. M’agrada la realitat, però m’agrada encara més la ficció.

Per què escric això? Perquè he arribat a la conclusió que sóc Amo perquè és un tipus de ficció (un paper) a on em sento ben a gust. Suposo que té molt a veure amb aquesta comoditat que sento a la ficció pel meu gust amb ser amo. I novament no vull que em malinterpreteu: per a mi ser amo no és ficció sinó una realitat que m’apassiona.

La vida és la nata, ser amo és la xocolata.

Suposo que no se explicar-ho d’una altra manera: m’agrada canviar la realitat i fer-la a la meva mida, per això escric, per això sóc amo. I vosaltres?

firma john deybe

Anuncis

Un tipus solitari (Un tipo solitario)

MPW-26621

Sóc un tipus solitari, no tinc dona ni fills, amb prou feines treballo unes hores al dia a una bonica oficina i la resta ho passo a casa creant ficció pròpia o consumint ficció aliena. Per descomptat, el fet de viure sol té com a conseqüència que hagi d’encarregar-me de tot a casa però pel simple motiu que no hi ha ningú mes. He intentat que els geranis netegin, comprin i cuinin… però es neguen rotundament. Suposo que és a causa que són geranis de plàstic (sóc letal per a qualsevol cosa viva que es quedi a casa). Així doncs, malgrat viure sol, mai m’avorreixo. Cal no confondre ser un tipus solitari amb ser un anacoreta amb gran barba a la vora d’una cova. Sóc una persona completament normal amb amics, família, companys de treball i submises. Per descomptat que em relaciono amb la societat, des que vaig a comprar al forn de pa fins que veig a la meva veïna a l’altra banda del pati i la saludo amb la mà. Que t’agradi la solitud o siguis un solitari no és dolent. Només succeeix que no suporto a la gent massa temps: m’avorreixen. No és perquè em cregui millor que ells, és només que la gent de la ficció resulta més interessant que la gent real. No estudio japonès ni tinc gossets (ni macos ni tampoc lletjos), No estic esgotat i la meva vida podria resumir-se en: faig allò que realment vull fer. Podeu pensar que pago el preu de la solitud, però no acostumo a estar sol i quan l’estic, és allò millor del món. Proveu-ho vosaltres.


(Traducción al castellano) Soy un tipo solitario, no tengo mujer ni hijos, apenas trabajo unas hora al día en una bonita oficina y el resto lo paso en casa creando ficción propia o consumiendo ficción ajena. Por supuesto, el vivir solo tiene como consecuencia que deba encargarme de todo en casa pero por el simple motivo que no hay nadie mas. He intentado que los geranios limpien, compren y cocinen… pero se niegan. Supongo que es debido a que son geranios de plástico (soy letal para cualquier cosa viva que se quede en casa). Así pues, a pesar de vivir solo, nunca me aburro. Pero no hay que confundir ser un tipo solitario con ser un anacoreta con una gran barba asomado al borde de una cueva. Soy una persona completamente normal con amigos, familia, compañeros de trabajo y sumisas. Por supuesto que me relaciono con la sociedad, desde que voy a comprar el pan hasta que veo a mi vecina al otro lado del patio y la saludo con la mano. Que te guste la soledad o seas un solitario no es nada malo. Simplemente sucede que no soporto a la gente demasiado tiempo: me aburren. No es porque me crea mejor que ellos, es simplemente porque la gente de la ficción es mas interesante que la gente real.  No estudio japonés ni tengo perritos (ni guapos ni tampoco feos), No estoy agotado y mi vida podría resumirse en: hago lo que realmente quiero hacer. Podéis pensar que pago el precio de la soledad, pero no acostumbro a estar solo y cuando lo estoy, es lo mejor del mundo. Probadlo vosotros.

Rondinaire (Gruñón)

pitufo_gruc3b1onL’altre dia em trobava a un lloc en el qual no em venia de gust estar, envoltat de (algunes) persones que no em venia de gust veure i celebrant un aniversari que no em venia de gust celebrar. Era l’aniversari d’una persona que conec des de fa molts anys i tots em van dir que havia de ser a pesar que jo era conscient que no havia de fer. La nit va ser divertida per tots (gairebé 100 persones) menys per a mi. Al final em vaig escapolir evitant tot i tots. Senzillament ja no era el meu lloc ni era la meva gent. Això em va fer entendre quelcom: ja no tinc edat per estar a on no em vingui de gust estar i si a algú no li agrada o se sent ofès, és el seu problema, no el meu. No tinc edat per perdre el temps amb gent amb la qual no em ve de gust estar fent coses que no em vénen de gust fer. Suposo que aviat em convertiré en un d’aquests iaios tocacollons que nomes fan i diuen allò que els hi ve de gust. Tant de bo.


(Traducción al castellano) El otro día me encontraba en un lugar en el que no me apetecía estar, rodeado de (alguna) gente que no me apetecía ver y celebrando un cumpleaños que no me apetecía celebrar. Era el cumpleaños de una persona que conozco desde hace muchos años y todos me dijeron que debía estar a pesar de que yo era consciente que no debía. La noche fue divertida para todos (casi 100 personas) menos para mí. Al final me escabullí evitando a todo y a todos. Simplemente ya no era mi lugar ni era mi gente. Eso me hizo entender algo: ya no tengo edad para estar donde no me apetezca estar y si a alguien no le gusta o se siente ofendido, es su problema, no el mío. No tengo edad para perder el tiempo con gente con la que no me apetece estar ni haciendo cosas que no me apetecen hacer. Supongo que me convertiré en breve en uno de esos viejos cascarrabias que solo hacen y dicen lo que les apetece. Ojalá.