La presa de decisions (La toma de decisiones)

Captura

Hi ha persones que decideixen viure a poc a poc, com si algú els hi hagués atorgat una immortalitat que no els correspon, són persones que allarguen la presa de qualsevol decisió perquè creuen que, si ho valoren absolutament tot, mai s’equivocaran. Aquestes persones que viuen lentament no són conscients de la imprevisibilitat de la vida mateixa. També hi ha persones que viuen lentament per mandra, deixant-ho tot per l’endemà, fins que arriba un dia que la vida se’ls acaba i tenen una llista de pendents tan llarga que el resum de les seves vides és “tot allò que mai vaig voler fer”.

Hi ha persones que decideixen viure a tota presa, posen “carpe diem” en el seu estat de whatsapp perquè creuen que això els hi acosta a ser protagonistes d’una pel·lícula. Pot ser que visquin lentament, però s’enganyen a si mateixes vivint lentament. Pot ser que visquin ràpidament, però obliden assaborir la vida. Perquè si, la vida també té sabor.

Quan la gent s’acosta al BDSM, majoritàriament, ho fan després de viure la seva vida lentament. Han allargat la decisió de provar el BDSM perquè mai era el moment, per por, per prudència, per mala sort o, senzillament, per vagància. També hi ha uns altres que s’acosten al BDSM amb total imprudència, a tota presa, sense pensar, convençuts que aquest “carpe diem” del seu estat de Whatsapp és un visat internacional.

La meva opinió? És tan dolent viure lentament com a viure a tota presa. Però també té els seus avantatges. Voleu provar el BDSM? Doncs proveu-ho, clar que sí. No allargueu la decisió, tampoc us torneu bojos i compreu el primer cotxe que us intenten vendre perquè després resulta que és de segona mà i no arrenca.

Però no allargueu la decisió.


(Traducción al castellano) Hay personas que deciden vivir lentamente, como si alguien les hubiese otorgado una inmortalidad que no les corresponde, son personas que alargan la toma de cualquier decisión porque creen que, si lo valoran absolutamente todo, nunca se equivocaran. Esas personas que viven lentamente no son conscientes de la imprevisibilidad de la vida misma. También hay personas que viven lentamente por pereza pura, dejándolo todo para el día siguiente, hasta que llega un día que la vida se les acaba y tienen una lista de pendientes tan larga que el resumen de sus vidas es “todo aquello que nunca quise hacer”.

Hay personas que deciden vivir a toda prisa, ponen “carpe diem” en su estado de whatsapp porque cree que eso las acerca ser las protagonistas de una película. Puede que vivan lentamente, pero se engañan a si mismas viviendo lentamente. Puede que vivan rápidamente, pero olvidan saborear la vida. Porque si, la vida también tiene sabor.

Cuando la gente se acerca al BDSM, en su mayoría, lo hacen después de vivir su vida lentamente. Han alargado la decisión de probar el BDSM porque nunca era el momento, por miedo, por prudencia, por mala suerte o, sencillamente, por vagancia. También hay otros que se acercan al BDSM con total imprudencia, a toda prisa, sin pensar, creyendo que ese “carpe diem” de su estado de Whatsapp es un visado internacional.

¿Mi opinión? Es tan malo vivir lentamente como a toda prisa. Pero también tiene sus ventajas. ¿Queréis probar el BDSM? Pues probadlo, claro que si. No alarguéis la decisión, tampoco os volváis loco y compréis el primer coche que os intentan vender porque luego resulta que es de segunda mano y no arranca.

Pero no alarguéis la decisión.

Anuncis

L’interès (El interés)

lose-loseTots ens movem per un cert interès, qui digui que no, a més de ser un interessat, és un mentider. Fins i tot en certs actes de bondat, existeix cert interès. És allò que coneixem com a “egoisme positiu”, com quan una persona dóna almoina a algú: aquest win-win on qui ho necessita obté una mica de diners i qui ho dóna se sent millor persona que moments abans.

Amos i submises també ho són per interès propi, fins i tot la submisa, totalment servil i aliena als seus propis interessos, serveix al seu amo per l’interès d’aconseguir el plaer que neix del fet de servir. L’amo també té els seus interessos, lògic. I això és dolent? No!
I és que, fins i tot el més bondadós dels mortals, actua per un interès propi que beneficia a la resta. L’egoisme és bo si és sa.

Tant si voleu entrar al món del BDSM com si esteu en ell, mai us avergonyiu de l’interès, de l’egoisme o de mirar solament cap a dins, perquè tot això també crea beneficis en les persones que practiquen el BDSM amb nosaltres. No pretengueu ser Gandhi ni tampoc el Sr. Grey, sigueu vosaltres/as mateixos/as i permeteu que aquest egoisme o aquest interès flueixi sense entorpir els vostres actes perquè aquest egoisme o aquest interès empeny aquesta relació i permet la retroalimentació.


(Traducción al castellano) Todos nos movemos por un cierto interés, quien diga que no, además de interesado es un mentiroso. Incluso en ciertos actos de bondad, existe cierto interés. Es lo que conocemos como “egoísmo positivo”, como cuando una persona da una limosna a alguien: ese win-win donde quien lo necesita obtiene algo de dinero y quien lo da se siente mejor persona que momentos antes.

Amos y sumisas también lo son por interés propio, incluso la sumisa, totalmente servil y ajena a sus propios intereses, sirve a su amo por el interés de conseguir el placer que nace del servir. El amo también tiene sus intereses, lógico. ¿Y eso es malo? ¡No!
Y es que, incluso el más bondadoso de los mortales, actúa por un interés propio que beneficia al resto. El egoísmo es bueno si es sano.

Tanto si queréis entrar en el mundo del BDSM como si estáis en él, nunca os avergoncéis del interés, del egoísmo o de mirar solo hacia dentro, porque todo eso también crea beneficios en las personas que practican el BDSM con nosotros. No pretendáis ser Gandhi ni tampoco el Sr. Grey, sed vosotros/as mismos/as y permitid que ese egoísmo o ese interés fluya sin entorpecer vuestros actos porque ese egoísmo o ese interés empuja esa relación y permite la retroalimentación.