Silencis i errors (Silencios y errores)

Captura

Arribat el moment d’assumir els nostres errors, de vegades som incapaços de comprendre el motiu, a primer cop d’ull. Sabem el què, però no el com. Un instant de sobtada assumpció que arriba sense preveure-ho, asseguts en aquest incòmode silenci que confirma l’error.

La meva reflexió, enllaçada amb el BDSM, és sobre reconèixer els nostres errors. Abans, durant, després? I si és després … Quan? Avui, demà, la setmana vinent? Pretenem reconèixer els nostres errors amb l’ànsia de la immediatesa i l’excusa de no fer mal o que no ens facin mal. I és que no hi ha res més terrible que algú feliç en la seva ignorància perquè aquesta ignorància té data de caducitat, sempre.

A la vida, al BDSM, com més aviat reconeguem els nostres errors, millor. Evitarem danys propis i aliens, podrem tornar al camí i buscar un nou destí. Evitem pretendre continuar el camí, ignorant una dolorosa ampolla a la planta del peu, perquè llavors mai arribaríem.

Tot i que no sempre és necessari verbalitzar l’error. Quan és compartit i obvi, el silenci és la millor explicació.


Llegado el momento de asumir nuestros errores, a veces somos incapaces de comprender el motivo, a primera vista. Sabemos el qué, pero no el cómo. Un instante de repentina de asunción que llega sin preverlo, asentados en ese incómodo silencio que confirma el error.

Mi reflexión, enlazada con el BDSM, es acerca de reconocer nuestros errores. ¿Antes, durante, después? Y si es después… ¿Cuándo? ¿Hoy, mañana, la semana que viene? Pretendemos reconocer nuestros errores con el ansia de lo inmediato y la excusa del no dañar o no ser dañados. Y es que no hay nada mas terrible que alguien feliz en su ignorancia porque esa ignorancia tiene fecha de caducidad, siempre.

En la vida, en el BDSM, cuanto antes reconozcamos nuestros errores, mejor. Evitaremos daños propios y ajenos, podremos volver a la senda y buscar un nuevo destino. Evitemos pretender continuar el camino, ignorando una dolorosa ampolla en la planta del pie, porque entonces nunca llegaríamos.

Aunque no siempre es necesario verbalizar el error. Cuando es compartido y obvio, el silencio es la mejor explicación.

cooltext288592119786656

Anuncis

Any nou (Año nuevo)

20150107_132123

Any nou, el mateix BDSM de sempre. Persones que arriben i d’altres que s’allunyen. Ens esforcem per fer del primer dia de l’any un moment a on construir excuses que ens ajudin a començar tot allò que hem estat incapaços de fer durant l’any que expira.

Al BDSM, construir-se propòsits d’any nou té la mateixa utilitat que a la resta de la nostra vida: cap. Encara no anem al gimnàs, encara no hem après l’anglès, encara no hem començat la dieta i encara fumem dos paquets de cigarrets al dia. Felicitats nois i noies.

Qualsevol propòsit no pot cenyir-se a una data perquè la condició humana ens porta a l’egoisme, a la complaença i a l’avorriment. És per això que sempre fracassem a la majoria dels nostres propòsits convertint aquesta llista, confeccionada el primer dia de l’any, en una bomba de rellotgeria que alimenta les nostres frustracions.

El BDSM és un camí sense dates, sense cap objectiu més que viure, sentir i experimentar. Ni se us ocorri posar en la vostra llista de l’1 de gener la frase “començar al BDSM”. Ni se us ocorri.


(Traducción al castellano) Año nuevo, el mismo BDSM de siempre. Personas que llegan y otras que se alejan. Nos esforzamos por hacer del primer día del año un momento donde construir excusas que nos ayuden a comenzar todo cuanto hemos sido incapaces de hacer durante el año que expira.

En el BDSM, construirse propósitos de año nuevo tiene la misma utilidad que en el resto de nuestra vida: ninguna. Aún no vamos al gimnasio, aún no hemos aprendido el inglés, aún no hemos comenzado la dieta y aún fumamos dos paquetes de cigarrillos al día. Felicidades muchachos y muchachas.

Cualquier propósito no puede ceñirse a una fecha porque la condición humana nos lleva al egoísmo, a la complacencia y al aburrimiento. Por ello, siempre fracasamos en la mayoría de nuestros propósitos convirtiendo esa lista, confeccionada el primer día del año, en una bomba de relojería que alimente nuestras frustraciones.

El BDSM es un camino sin fechas, sin más objetivos que vivir, sentir y experimentar. Ni se os ocurra poner en vuestra lista del 1 de enero la frase “comenzar en el BDSM”. Ni se os ocurra.

L’amo, el senyor llop, el taxista… (El amo, el señor lobo, el taxista…)

escena

El xòfer, vell i cansat, observa al mirall retrovisor a la jove que està asseguda a la part posterior. És bella, de trets afilats i pell blanquina, prima, amb el pèl llarg i vestida de negre. Jo sóc aquest taxista, clar i ella és la dona que podria haver estat la meva millor submisa, tot i que no vaig saber ser el seu amo, tampoc era el moment. La meva equivocació va ser donar-li el que vaig creure que necessitava com a persona, deixant en segon terme la seva educació com a submisa. Sóc aquest xòfer vell i cansat a qui li falla la memòria i porta a la seva clienta al lloc on ell creu que ha d’anar, no al lloc on ella li ha dit que vol anar.

Creo fermament que el recorregut d’aquesta dona com a submisa és molt, malgrat la seva arrogant joventut i la negació de l’espai on la vida l’havia encaixat. Creo fermament que com a submisa podria haver estat la millor que he conegut, solament havia d’haver-me distanciat d’aquesta arrogància i d’aquest espai i haver sabut construir un nou espai per a ella, no al que jo creia que havia de ser. Hauria d’haver-la portat a la seva destinació, ser dolent, ser amo.

Una pena perquè no hi ha un dia que aquest senyor llop no deixi de pensar en aquest àngel caigut.


«Sí, sí sí, eso era. La juventud tiene que pasar ah sí. Pero en cierto modo ser joven es como ser un animal. No, no es en tanto ser un animal sino uno de esos muñecos malencos (pequeños) que venden en las calles, pequeños chelovecos (individuos) de hojalata con un resorte dentro y una llave para darles cuerda grr grr grr y ellos itean (caminan) como si caminaran, oh hermanos míos. Pero itean (caminan) en línea recta y tropiezan contra las bolsas, bang bang, y no pueden evitar hacer lo que hacen. Ser joven es como una de esas malencas (pequeñas) máquinas».

“La naranja mecánica” (Anthony Burguess, 1962)


(Traducción al castellano) El chofer, viejo y cansado, observa en el espejo retrovisor a la joven que está sentada en la parte trasera. Es hermosa, de rasgos afilados y piel blanquecina, delgada, con el pelo largo y vestida de negro. Yo soy ese taxista, claro y ella es la mujer que podría haber sido mi mejor sumisa, aunque no supe ser su amo, tampoco era el momento. Mi equivocación fue darle lo que creí que necesitaba como persona, dejando en segundo término su educación como sumisa. Soy ese chofer viejo y cansado al que le falla la memoria y lleva a su clienta al lugar donde cree que debe ir, no al lugar donde ella le ha dicho que quiere ir.

Creo firmemente que el recorrido de esta mujer como sumisa es mucho, a pesar de su arrogante juventud y la negación del espacio donde la vida la había encajado. Creo firmemente que como sumisa podría haber sido la mejor que he conocido, solo debía haberme distanciado de esa arrogancia y de ese espacio y haber sabido construir un nuevo espacio acorde a ella, no a lo que yo creía que debía ser. Debería haberla llevado a su destino, ser malo, ser amo.

Una pena porque no hay un día que esté señor lobo no deje de pensar en ese ángel caído.

 

Mals del passat (Los males del pasado)

NombreÉs coherent fer pagar a uns les culpes dels quals que van arribar abans que aquesta persona? Al món del BDSM he vist molta desconfiança, la majoria d’aquesta desconfiança s’alimenta d’experiències passades que han sortit malament. Aquest és un comportament natural perquè en realitat mai vivim el present sinó que, quan coneixem a algú, acudim a la memòria per recordar el passat, alinear-ho amb el present i imaginar com serà el nostre futur. És clar, les males experiències passades fan que creguem que viurem aquestes males experiències al futur. No jutjo això perquè entenc que hi ha molt d’involuntari en aquest comportament i a més a un món com el BDSM a on tota precaució és poca. Potser l’única reflexió que faig a tot això és sobre la paradoxa que persones equivocades del passat ens impedeixin conèixer a les persones correctes al futur. És a dir, que si hem tingut alguna mala experiència i vivim mirant cap enrere sempre viurem en un món de rancor i por. I sobretot un món injust per a aquells que s’apropin a vosaltres.


(Traducción al castellano) ¿Es coherente hacer pagar a unos las culpas de los que vinieron antes que esa persona? En el mundo del BDSM he visto mucha desconfianza, la mayoría de esa desconfianza se alimentaba de malas experiencias pasadas. Ese es un comportamiento natural porque en realidad nunca vivimos el presente sino que, cuando conocemos a alguien, acudimos a la memoria para recordar el pasado, alinearlo con el presente e imaginar cual será nuestro futuro. Y claro, las malas experiencias pasadas hacen que creamos que viviremos esas malas experiencias en el futuro. No juzgo eso porque entiendo que hay mucho de involuntario en ese comportamiento y más en un mundo como el BDSM donde toda precaución es poca. Quizás la única reflexión que hago a eso es sobre la paradoja que las personas equivocadas del pasado nos impidan conocer a las personas correctas en el futuro. Es decir, que si hemos tenido alguna mala experiencia y vivimos mirando hacia atrás siempre viviremos en un mundo de rencor y miedo. Y sobre todo un mundo injusto para aquellos que se acerquen a vosotros.