La presa de decisions (La toma de decisiones)

Captura

Hi ha persones que decideixen viure a poc a poc, com si algú els hi hagués atorgat una immortalitat que no els correspon, són persones que allarguen la presa de qualsevol decisió perquè creuen que, si ho valoren absolutament tot, mai s’equivocaran. Aquestes persones que viuen lentament no són conscients de la imprevisibilitat de la vida mateixa. També hi ha persones que viuen lentament per mandra, deixant-ho tot per l’endemà, fins que arriba un dia que la vida se’ls acaba i tenen una llista de pendents tan llarga que el resum de les seves vides és “tot allò que mai vaig voler fer”.

Hi ha persones que decideixen viure a tota presa, posen “carpe diem” en el seu estat de whatsapp perquè creuen que això els hi acosta a ser protagonistes d’una pel·lícula. Pot ser que visquin lentament, però s’enganyen a si mateixes vivint lentament. Pot ser que visquin ràpidament, però obliden assaborir la vida. Perquè si, la vida també té sabor.

Quan la gent s’acosta al BDSM, majoritàriament, ho fan després de viure la seva vida lentament. Han allargat la decisió de provar el BDSM perquè mai era el moment, per por, per prudència, per mala sort o, senzillament, per vagància. També hi ha uns altres que s’acosten al BDSM amb total imprudència, a tota presa, sense pensar, convençuts que aquest “carpe diem” del seu estat de Whatsapp és un visat internacional.

La meva opinió? És tan dolent viure lentament com a viure a tota presa. Però també té els seus avantatges. Voleu provar el BDSM? Doncs proveu-ho, clar que sí. No allargueu la decisió, tampoc us torneu bojos i compreu el primer cotxe que us intenten vendre perquè després resulta que és de segona mà i no arrenca.

Però no allargueu la decisió.


(Traducción al castellano) Hay personas que deciden vivir lentamente, como si alguien les hubiese otorgado una inmortalidad que no les corresponde, son personas que alargan la toma de cualquier decisión porque creen que, si lo valoran absolutamente todo, nunca se equivocaran. Esas personas que viven lentamente no son conscientes de la imprevisibilidad de la vida misma. También hay personas que viven lentamente por pereza pura, dejándolo todo para el día siguiente, hasta que llega un día que la vida se les acaba y tienen una lista de pendientes tan larga que el resumen de sus vidas es “todo aquello que nunca quise hacer”.

Hay personas que deciden vivir a toda prisa, ponen “carpe diem” en su estado de whatsapp porque cree que eso las acerca ser las protagonistas de una película. Puede que vivan lentamente, pero se engañan a si mismas viviendo lentamente. Puede que vivan rápidamente, pero olvidan saborear la vida. Porque si, la vida también tiene sabor.

Cuando la gente se acerca al BDSM, en su mayoría, lo hacen después de vivir su vida lentamente. Han alargado la decisión de probar el BDSM porque nunca era el momento, por miedo, por prudencia, por mala suerte o, sencillamente, por vagancia. También hay otros que se acercan al BDSM con total imprudencia, a toda prisa, sin pensar, creyendo que ese “carpe diem” de su estado de Whatsapp es un visado internacional.

¿Mi opinión? Es tan malo vivir lentamente como a toda prisa. Pero también tiene sus ventajas. ¿Queréis probar el BDSM? Pues probadlo, claro que si. No alarguéis la decisión, tampoco os volváis loco y compréis el primer coche que os intentan vender porque luego resulta que es de segunda mano y no arranca.

Pero no alarguéis la decisión.

Anuncis

Buidar el cap (Tener la cabeza despejada)

Captura
Hem de tenir el cap completament buidat de qualsevol problema quotidià per dedicar-nos al BDSM? Aquesta és una excel·lent pregunta Per descomptat! Jo només plantejo bones preguntes! Modest que és un… Però anem al fet: Què succeeix quan la nostra vida està tan plena de problemes o preocupacions que creiem que no tenim temps o no podem dedicar-nos en cos i ànima al BDSM? La meva resposta és sempre la mateixa: llavors no mengis, ni treballis ni tampoc respiris.

El BDSM és un “quelcom” intel·lectual i tots aquests altres problemes i preocupacions succeeixen dins del nostre cap (curiosament on es dóna el fet intel·lectual). Com a conseqüència d’això hi ha qui pensa que el BDSM pot ser un problema més a la seva vida (afegit a aquestos d’altres), però qui imagina això és que mai ha practicat el BDSM (o no ho ha practicat correctament). Ser submisa no significa que un amo et pressioni constantment, tot el contrari: ser submisa (fins i tot ser amo) significa prendre’s unes vacances d’un mateix, abstreure’t de les preocupacions diàries o senzillament “pensar en una altra cosa”. Així doncs, sigues sincer/a, digues-li al teu amo/submisa que estàs passant una mala època, troba ajuda on pensaves que hi havia més problemes. Aprofita el BDSM per fer de la teva vida, quelcom una mica millor.


(Traducción al castellano) ¿Tenemos que tener la cabeza completamente despejada de cualquier problema cotidiano para dedicarnos al BDSM? Esa es una excelente pregunta ¡Por supuesto! ¡Yo solo planteo buenas preguntas! Modesto que es uno… Pero a lo que vamos: ¿Qué sucede cuando nuestra vida está tan llena de problemas o preocupaciones que creemos que no tenemos tiempo o no podemos dedicarnos en cuerpo y alma al BDSM? Mi respuesta siempre es la misma: entonces no comas, ni trabajes ni tampoco respires.

El BDSM es un “algo” intelectual y todos esos otros problemas y preocupaciones suceden dentro de nuestra cabeza (curiosamente donde se da lo intelectual). Como consecuencia de eso hay quien piensa que el BDSM puede ser un problema más en su vida (añadido a esos otros), pero quien imagina eso es que nunca ha practicado el BDSM (o no lo ha practicado correctamente). Ser sumisa no significa que un amo te presione constantemente, todo lo contrario: ser sumisa (incluso ser amo) significa tomarse unas vacaciones de uno mismo, abstraerte de las preocupaciones diarias o simplemente “pensar en otra cosa”. Así pues, se sincero/a, dile a tu amo/sumisa que estás pasando una mala época, encuentra ayuda donde crees que hay más problemas. Aprovecha el BDSM para hacer de tu vida, algo mejor.

La paciència (La paciencia)

legit-patienceLa paciència (com la veritat) són virtuts que hauríem de tenir sense necessitat d’esforçar-nos a tenir-les. La virtut més gran d’un amo és la paciència, d’això no tinc cap dubte. Haig de reconèixer que, a vegades, algunes persones em fan perdre la paciència, però quan això succeeix em plantejo si és culpa d’elles o és culpa meva perquè, a més de no tenir la suficient paciència, no he après a comprendre els defectes o la ignorància aliena.

En el BDSM hem de tenir paciència, sobretot si arribem per primera vegada, perquè les persones que trobem, les pràctiques que provem o tot allò quan sentirem, serà diametralment diferent a tot allò que havíem imaginat. És aquí on la paciència de dominats i dominants ha de ser utilitzada com si ens anés la vida.

Molts de vosaltres llegiu relats (alguns meus) i imagineu que això és la realitat del BDSM i això us fa por o us excita. Després, a la realitat, sempre sentiu una petita i inevitable decepció. Penseu una cosa: tot allò que llegiu és diferent del fet real, fins i tot això que esteu llegint ara mateix.

Voleu saber el motiu i així evitar breus (o profundes) decepcions?

Tot allò que llegiu és fruit de l’intel·lecte aliè i l’intel·lecte aliè MAI és igual al vostre. O per dir-ho d’una altra manera: no existeix l’objectivitat en l’escriptura. Qui escriu ho fa de manera subjectiva i qui ho llegeix ho fa de la mateixa manera subjectiva. Dos subjectes interpretant de maneres diferents un mateix fet.

Tot és més senzill: relaxeu-vos i reescriviu les vostres fantasies quan les feu realitat, obtindreu alguna quelcom diferent del llegit (i imaginat) però si us sobreposeu a una primera decepció o frustració, aconseguireu viure el BDSM de manera intensa, diferent i excitant.


(Traducción al castellano) La paciencia (como la verdad) son virtudes que deberíamos tener sin necesidad de esforzarnos. La mayor virtud de un amo es la paciencia, de eso no tengo ninguna duda. He de reconocer que, en ocasiones, algunas personas me hacen perder la paciencia, pero cuando eso sucede me planteo si es culpa de ellas o es culpa mía porque, además de no tener la suficiente paciencia, no he sabido comprender los defectos o la ignorancia ajena.

En el BDSM hemos de tener paciencia, sobre todo si llegamos por primera vez, porque las personas que encontremos, las practicas que probemos o todo aquello cuanto sentiremos, será diametralmente diferente a todo cuanto habíamos imaginado. Es ahí donde la paciencia de dominados y dominantes debe ser utilizada como si nos fuese la vida en ello.

Muchos de vosotros leéis relatos (algunos míos) e imagináis que eso es la realidad del BDSM, también eso os da miedo u os excita. Después, en la realidad, siempre sentís una pequeña e inevitable decepción. Pensad una cosa: todo cuanto leáis es diferente a lo real, incluso esto que estáis leyendo ahora mismo.

¿Queréis saber el motivo y así evitar breves (o profundas) decepciones?

Todo cuanto leéis es fruto del intelecto ajeno y el intelecto ajeno NUNCA es igual al vuestro. O por decirlo de otra manera: no existe la objetividad en la escritura. Quien escribe lo hace de manera subjetiva y quien lo lee lo hace de la misma manera subjetiva. Dos sujetos diferentes interpretando de maneras diferentes un mismo hecho.

Todo es más sencillo: relajaos y reescribid vuestras fantasías cuando las hagáis realidad, obtendréis algo diferente a lo leído (e imaginado) pero si os sobreponéis a una primera decepción o frustración, conseguiréis vivir el BDSM de manera intensa, diferente y excitante.

Fe

NombreEndinsar-se per primera vegada al món del BDSM requereix un acte de fe. En primer lloc perquè has d’estar convençut que estàs fent la cosa correcta (oblidant prejudicis i moralitat imposada) i en segon lloc perquè has de confiar en la persona amb la qual t’endinses a l’interior del BDSM. Fe en allò que vas a fer i amb qui ho vas a fer. Dos tipus de fe que es complementen però que són igual de necessàries. Si estem convençuts que volem entrar al BDSM i no trobem a la persona adequada, mai ho farem, o com a mínim no ho farem de manera sana, que és com s’ha d’entrar. Si hem trobat a la persona en qui creure però no estem convençuts d’entrar al BDSM llavors ens veurem empesos a quelcom que rebutjarem davant la fatalitat d’adonar-nos que anem obligats.

L’única manera d’entrar al BDSM és tenir fe. Fe en les persones i fe en els nostres desitjos. La resta és únicament aprendre i res més. Que la ignorància no us freni, que el desconeixement no us freni, que allò que us digui la resta no us freni. Els únics que us poden frenar són no tenir fe en vosaltres mateixos o no tenir fe en qui teniu davant.


(Traducción al castellano) Adentrarse por vez primera en el BDSM requiere un acto de fe. En primer lugar porque has de estar convencido de que estás haciendo lo correcto (olvidando prejuicios y moralidad impuesta) y en segundo lugar porque has de confiar en la persona con la que te adentras en el BDSM. Fe en lo que vas a hacer y en con quien lo vas a hacer. Dos tipos de fe que se complementan pero que son igual de necesarias. Si estamos convencidos de que queremos entrar en el BDSM y no encontramos a la persona adecuada, nunca lo haremos o al menos no lo haremos de manera sana que es como se debe entrar. Si hemos encontrado a la persona en quien creer pero no estamos convencidos de entrar en el BDSM entonces nos veremos empujados a algo que rechazaremos ante la fatalidad de descubrir que vamos obligados.

La única manera de entrar en el BDSM es tener fe. Fe en las personas y fe en nuestros deseos. El resto es únicamente aprender y nada más. Que la ignorancia no os frene, que el desconocimiento no os frene, que lo que digan los demos no os frenen. Los únicos que os pueden frenar son no tener fe en vosotros mismos o no tener fe en quien tenéis delante.

Reconèixer quan alguna cosa no funciona (Reconocer cuando algo no funciona)

NombreQuan practiques BDSM, hi ha moments, durant una sessió, en què ets conscient que quelcom no està funcionant. Com quan estàs a punt d’agafar un refredat però encara no ho has agafat, el teu cos (més savi que tu) et posa en avís que quelcom inevitable arriba.

A una sessió que està fallant succeeix quelcom semblant. La teva ment, en certa manera, reconeix que aquella sessió no està funcionant com hi hauria. Tens aquest pressentiment i a més tens la suficient experiència per reconèixer-ho. Què has de fer? La solució és només una i no admet interpretacions: has de parar. Tant si ets amo com a submisa. No allarguis quelcom que no funciona perquè correràs el risc d’alimentar una mala experiència o, la qual cosa és pitjor, tancaràs portes a futures bones experiències amb aquesta persona. La cosa millor és parar i xerrar. Potser sigui que no tenim el dia, o que estem practicant amb quelcom que no sabem fer o no ens ve de gust fer. Potser simplement succeeix que tot ha acabat i no ens hem adonat. Sigui com sigui, pareu i parleu.

Però no sempre succeeix així, de vegades el plaer immediat ennuvola els nostres sentits i continuem amb una sessió sense que tot vagi bé. Alguns poden pensar que això solament succeeix amb gent sense experiència, però no és així. A tots ens ha passat perquè som humans i entre els nostres defectes esta els de creure que tot s’arregla amb quelcom tan còmode com demanar perdó o carregar amb una suportable culpa.

Però el món del BDSM és peculiar. No cometeu mai l’error de continuar una sessió que no funcioni (ni començar una si no ho teniu clar). Sembla alguna cosa lògica, veritat? Doncs apliqueu la lògica, encara que tingueu tota la sang del cervell acumulada en un altra banda del cos.


(Traducción al castellano) Cuando practicas BDSM, existen ciertos momentos, durante una sesión, en que eres consciente que algo no está funcionando. Como cuando estás a punto de coger un resfriado pero aun no lo has cogido, tu cuerpo (más sabio que tu) te pone en aviso de algo inevitable.

En una sesión que está fallando sucede lo mismo: tu mente, en cierta manera, reconoce que aquella sesión no está funcionando como debiera. Tienes ese pálpito y además tienes la suficiente experiencia para reconocerlo. ¿Qué debes hacer en ese momento? La solución es solo una y no admite interpretaciones: debes parar. Tanto si eres amo como sumisa. No alargues algo que no funciona porque correrás el riesgo de alimentar una mala experiencia o, lo que es peor, cerrarás puertas a futuras buenas experiencias con esa persona. Lo mejor es detenerse y charlar. Quizás sea que no tengamos el día, o que estemos practicando algo que no sabemos hacer o no nos apetece hacer. Quizás simplemente sucede que todo ha acabado y no nos hemos dado cuenta. Sea como sea, parad y hablad.

Pero no siempre sucede así, a veces el placer inmediato nubla nuestros sentidos y continuamos con una sesión sin que todo vaya bien. Algunos pueden pensar que eso solo sucede en gente sin experiencia, pero no es así. A todos nos ha pasado porque somos humanos y entre nuestros demasiados defectos están los de creer que todos se arregla con algo tan cómodo como pedir perdón o cargar con una llevadera culpa.

Pero el mundo del BDSM es peculiar. No cometáis nunca el error de continuar una sesión que no funcione (ni comenzar una si no lo tenéis claro). Parece algo lógico ¿verdad? Pues aplicad la lógica, aunque tengáis toda la sangre del cerebro acumulada en otro lado.

Silencis i figures (Silencios y figuras)

NombreFa un mes vaig escriure sobre el silenci relacionat amb BDSM. Els problemes (o avantatges) del silenci entre dues persones dins el món BDSM és (quasi) el mateix que en qualsevol altre tipus de silenci en qualsevol altre tipus de relació establerta entre dues persones. Pot ser que l’única diferència és que al BDSM la necessitat d’entendre allò que pensa o les emocions de l’altra persona és més intensa perquè ens movem a un món que sembla d’actes físics però que és tot intel·lectual. Els silencis no són dolents sempre que estiguin encaixats al seu corresponent lloc, Com els jocs de nens on s’ha d’introduir la figura d’un estel a un forat amb forma d’estel, si intenta ficar el quadrat al forat amb forma d’estel, el nen acaba frustrat i enfadat. Amb els silencis passa el fet mateix, si a una pregunta es contesta amb silenci, significa ficar la figura al forat equivocat i el nen (en aquest cas, el receptor d’aquest silenci) queda frustrat perquè no entén gens. Perquè el silenci no explica res si l’altra persona està esperant una resposta. A l’inrevés també succeeix, parlar quan ha d’haver-hi silenci és com plastificar La Gioconda perquè no s’espatlli. Un acte frustra però l’altre molesta i en tots dos casos mai és l’adequat. Com saber que peça ficar a quin forat? Els nens aprenen amb el temps, els adults també. El que més em sorprèn és com, gent adulta, segueix intentant ficar la figura al forat equivocat.


(Traducción al castellano) Hace un mes, mas o menos, escribí sobre el silencio relacionado con BDSM. Los problemas (o ventajas) del silencio entre dos personas en el mundo BDSM es (casi) el mismo que en cualquier otro tipo de silencio en cualquier tipo de relación que se ha establecido entre dos personas. Puede que la única diferencia es que en el BDSM sea mayor la necesidad de entender lo que piensa o las emociones de la otra persona porque nos movemos en un mundo que parece de actos físicos pero que es totalmente intelectual. Los silencios no son malos siempre que estén encajados en su lugar correspondiente, como esos juegos de niños donde han de introducir la figura de una estrella en el hueco con forma de estrella, si intenta meter el cubo en el hueco con forma de estrella, el niño acaba frustrado y enfadado. Con los silencios pasa lo mismo, si a una pregunta se contesta con silencio significa intentar meter la figura en el hueco equivocado y el niño (en este caso, el receptor de ese silencio) queda frustrado porque no entiende nada porque el silencio no explica nada si la otra persona está esperando una respuesta. Al revés también sucede, hablar cuando debe haber silencio es como plastificar La Gioconda para que no se estropee. Uno acto frustra pero el otro molesta yen ambos casos nunca es lo adecuado. ¿Cómo saber que pieza meter en que agujero? Los niños aprenden con el tiempo, los adultos también. Lo que mas me sorprende es como, gente adulta, sigue intentando meter la figura en el hueco equivocado.

Dret a equivocar-se? (El derecho a equivocarse)

Sin títuloQuan decideixes ser submisa (o submís) en realitat allò que estàs fent es començar a deixar de decidir certes coses a una part de la teva vida (quan adoptes el rol) i permetre que un altre decideixi per tu. Això no és un problema amb la gent amb experiència però sí que ho és amb la gent que comença, es resisteixen i volen construir un camí per elles mateixes oblidant que estan al costat d’un arquitecte. La conseqüència sempre és la mateixa: es deceben i abandonen fins que, passat un temps, s’adonen que potser era millor idea deixar conduir a qui ja té carnet. Després estan aquelles altres persones que confien i entenen des de el principi.

No vull dir que una persona amb experiència sempre tingui la raó. Allò que dic és que si hi ha disparitat d’opinions no és mala idea escoltar a qui te mes experiència. Tot i que estigui equivocat-


(Traducción al castellano) Cuando decides ser sumisa (o sumiso), en realidad aquello que estás haciendo es comenzar a dejar de decidir ciertas cosas de una parte de tu vida (cuando adoptas el rol) y permitir que sea otro quien decida por ti. Eso no es un problema con la gente que tiene experiencia pero si que lo es con aquellos que comienza, se resisten y quieren construir un camino por ellos mismos olvidando que están junto a un arquitecto. La consecuencia siempre es la misma: se decepcionan y abandonan hasta que, pasado un tiempo, entienden que puede que sea mejor conducir a quien ya tiene el carné. Después están aquellas otras personas que confían y entienden desde el comienzo.

No quiero decir con esto que una persona con experiencia siempre tenga la razón. Lo que digo es que si hay disparidad de opiniones no es mala idea escuchar a quien tiene mas experiencia. Aunque esté equivocado.