Què és el BDSM? (¿Qué es el BDSM?)

earth-flying-shot

Després de 557 entrades publicades a aquest bloc, m’he adonat que he intentat definir gairebé tot menys allò més important. Aquest és l’error de qui creu saber-ho tot, que es centra en el detall i oblida que algunes persones necessiten una visió global. Ningú pot llegir 557 entrades per entendre que és el BDSM. El meu error és que, sempre he suposat que les persones que arribaven fins a aquí, ja sabien que és el BDSM, potser perquè l’havien vist, llegit o escoltat a qualsevol altre lloc.

Què és el BDSM?

Intentaré explicar-ho com si davant meu tingués a una raça alienígena que pretén comprendre a la raça humana abans d’exterminar-nos.

Senyor Alienígena, el BDSM és una pràctica que executen algunes persones (al voltant del 15% de la població) a on una persona se sotmet a la voluntat d’una altra. La diferència respecte a un altre tipus de capitulacions és que el BDSM és voluntària i a on tots dos guanyen. A partir d’això, hi ha milers, milions de formes de practicar BDSM, tantes formes com persones hi ha al planeta terra. Molts terrícoles associen BDSM a sexe extrem, però no sempre és així, pot ser que sigui el pas lògic (el següent capítol) però també hi ha relacions BDSM sense sexe. És complicat de comprendre que, esforçant-nos a canviar la societat perquè tots siguem iguals, tenim una pràctica on ens esforcem a imposar-nos uns sobre els altres. La clau està en el consens. Al BDSM tota la gent actua de la manera que volen perquè així ho desitgen. El fet contrari seria violència, violació, imposició, abús, humiliació, etc. i això no és BDSM. De vegades fem servir el terme “abús” o “humiliació” al BDSM però això és perquè algú desitja que abusin d’ell, algú desitja ser humiliat, pràctiques que porten a aquesta persona fins al plaer. Perquè d’això parlem senyors alienígenes: de plaer. Ho fem per plaer, sigui físic o intel·lectual.

Així de febles som els humans.


Después de 557 entradas publicadas en este blog, he caído en la cuenta de que he intentado definir casi todo menos lo mas importante. Ese es el error de quien cree saberlo todo, que va al detalle y olvida que algunas personas necesitan una visión global. Nadie puede leer 557 entradas para entender que es el BDSM. Porque ese ha sido mi error, siempre he dado por sentado que la gente que llegaba hasta este blog ya sabía lo que es el BDSM, quizás porque lo habían visto, leído o escuchado en cualquier otro lugar.

¿Qué es el BDSM?

Intentaré explicarlo como si frente a mi tuviese a una raza alienígena que pretende comprender a la raza humana antes de exterminarnos.

Señor Alienígena, el BDSM es una práctica que ejecutan algunas personas (alrededor del 15% de la población) donde una persona se somete a la voluntad de otra. La diferencia respecto a otro tipo de capitulaciones es que el BDSM es la única voluntaria y donde ambos ganan. A partir de eso, hay miles, millones de formas de practicar BDSM, tantas formas como personas hay en el planeta tierra. Muchos terrícolas asocian BDSM a sexo extremo, pero no siempre es así, puede que para ellos sea el paso lógico (el siguiente capítulo) pero también existen relaciones BDSM sin sexo. Es complicado de entender que, esforzándonos en cambiar la sociedad para que todos seamos iguales, tenemos una práctica donde nos empeñemos en imponernos unos sobre los otros. La clave esta en el consenso. En el BDSM ambas todas las personas actúan de la forma que desean porque así lo desean. Lo contrario sería violencia, violación, imposición, abuso, humillación, etc. y eso no es BDSM. En ocasiones utilizamos el término “abuso” o “humillación” en el BDSM pero sucede porque alguien desea que abusen de él, alguien desea ser humillado, prácticas que llevan a esa persona hasta el placer. Porque de eso hablamos señores alienígenas: de placer. Lo hacemos por placer, ya sea físico o intelectual.

Así de débiles somos los humanos.

cooltext288592119786656

Anuncis

Donar la cara (Dar la cara)

Sin título

Algunes persones arriben a aquest blog, vés tu a saber des d’on i com. Arriben i llegeixen. Les estadístiques diuen que arriba molta gent, des de diferents països, i que llegeixen molts dels textos que hi ha aquí. Tot i que gairebé ningú comenta, no li donen al “m’agrada” ni interactuen de qualsevol altra manera.

No és un retret, ho entenc. Què pensaria algú si veu que el veí o el seu fill li ha donat “m’agrada” a un post d’un blog com aquest? Tanmateix jo escric des de l’anonimat. Però no puc deixar de pensar en la paradoxa al fet que no donem la cara per temor a ser reconeguts en un espai on aquells que poden reconèixer-nos… han arribat també (vés tu a saber des d’on i com).

Si voleu dir-me qualsevol cosa mantenint l’anonimat, podeu escriure’m al correu electrònic. Algunes persones ho han fet, curiosament des d’adreces de correu anònimes (o que no desvetllaven la seva veritable personalitat). Però qui sóc jo per jutjar-los? Fins i tot la meva adreça de correu és també una màscara que oculta al meu veritable jo.

Prejudicis? Molts, tot i que no confoneu anonimat amb mentida.


(Traducción al castellano) Algunas personas llegan a este blog vete tú a saber desde dónde y cómo. Llegan y leen. Las estadísticas dicen que llega mucha gente, desde diferentes países, y que leen muchos de los textos que hay aquí. Aunque casi nadie comenta, no le dan al “me gusta” ni interactúan de cualquier otra manera.

No es un reproche, lo entiendo. ¿Qué pensaría alguien si ve que el vecino o su hijo le ha dado “me gusta” a un post de un blog como este? Yo mismo escribo desde el anonimato. Pero no puedo dejar de pensar en la paradoja de que no damos la cara por temor a ser reconocidos en un espacio donde aquellos que pueden reconocernos… han llegado también (vete tú a saber desde dónde y cómo).

Si queréis decirme cualquier cosa manteniendo el anonimato, podéis escribirme al correo electrónico. Algunas personas lo han hecho, curiosamente desde direcciones de correo anónimas (o que no desvelaban su verdadera personalidad). ¿Pero quien soy yo para juzgarles? Incluso mi dirección de correo es también una máscara que oculta a mi verdadero yo.

¿Prejuicios? Muchos, aunque no confundáis anonimato con mentira.

Escriure o explicar (Escribir o explicar)

NombreCom més escric sobre quelcom, menys ganes tinc després de tornar al tema. En algunes ocasions escric la meva opinió (personal i segurament equivocada) sobre alguna cosa en aquest blog i després algú m’envia un correu per qüestionar-me o preguntar-me sobre allò que he escrit. No els culpo, jo també sóc curiós respecte a les idees alienes. Però quan escrius alguna cosa i poses un punt al final d’un llarg paràgraf, entens que has dit tot allò que volies dir. Aquest és el meu cas. Punt final.

De vegades, a més de tenir una opinió segurament equivocada també tinc un caràcter de merda.


(Traducción al castellano) Cuanto más escribo sobre algo menos ganas tengo después de volver a ello. En algunas ocasiones escribo mi opinión (personal y seguramente equivocada) sobre algo en este blog y entonces alguien me escribe un correo para cuestionarme o preguntarme sobre lo que he escrito. No les culpo, yo también soy curioso respecto a las ideas ajenas. Pero cuando escribes algo y pones un punto al final de un largo párrafo, entiendes que has dicho todo cuanto querías decir. Ese es mi caso. Punto y final.

A veces, además de tener una opinión seguramente equivocada también tengo un carácter de mierda.

Protegits per la ficció (Protegidos por la ficción)

ficcion8-1De vegades em qüestiono perquè les estadístiques del meu twitter -o d’aquest blog- reflecteixen que molta gent entra a llegir però són pocs (o ningú) aquells que hi interactuen (de manera virtual), és a dir, no li donen “m’agrada” al meu perfil de Facebook ni deixen comentaris aquí ni tampoc m’afegeixen a twitter. Enteneu-me, el meu ego pot resistir tot això, aquest text no va de mi ni tampoc de les meves necessitats. Al final he entès que la gent, a diferència de jo com “amo”, no en tenen de perfils “alternatius”. Si m’afegeixen a Facebook o deixen un comentari aquí, creuen que qualsevol els veurà i els jutjarà perquè llegeixen coses d’un amo de veritat. La meva reflexió és la següent: quan va succeir el fenomen de “50 ombres d’en Grey” la gent confessava obertament que anava al cinema o havia llegit el llibre, sense cap rubor i fins i tot amb certa fatxenderia. Podem treure pit davant una ficció perquè creiem que només parlem de la forma de la ficció. En canvi, això és real, la gent mai dirà pública (ni virtualment) que està interessada en BDSM o que llegeix blogs de BDSM perquè vol iniciar-se. La ficció és pública perquè aquesta mateixa ficció ens protegeix. Hauria de ser a l’inrevés, no penseu?


(Traducción al castellano) A veces me pregunto porque las estadísticas de mi twitter -o de este blog- reflejan que mucha gente entra a leer pero en cambio son muy pocos los que interactúan de manera virtual, es decir, no le dan “me gusta” a mi perfil de Facebook ni dejan comentarios aquí ni tampoco me añaden en twitter. Mi ego puede resistir eso, este post va por otro lado. Al final he entendido que la gente, a diferencia de mí, no tiene perfiles donde nadie sabe quiénes son. O sea, si me añaden a Facebook o dejan un comentario aquí, creen que cualquiera les verá y les juzgará porque hablan con un amo. Mi reflexión es la siguiente: cuando sucedió el fenómeno de “50 sombras de Grey” la gente confesaba que iba al cine o había leído el libro, sin ningún rubor e incluso con cierta chulería. Es lógico, podemos sacar pecho ante una ficción porque en el fondo creemos que estamos hablando de la forma de la ficción. En cambio, esto es real, la gente nunca dirá pública (ni virtualmente) que está interesada en el BDSM o que lee blogs de BDSM porque quiere iniciarse. La ficción es pública porque esa misma ficción nos protege. Es curioso ¿debería ser al revés, no?

Conceptes (Conceptos)

JeepIVI_02_1000Des del punt de vista conceptual, un bloc no és mes que un repositori a on deixar anar textos per què la gent els pugui llegir (o no). No té cap esperit de res més enllà de l’ús que el vulguis donar doncs un bloc pot ésser un diari, una tenda de modes o un lloc a on els frikis discuteixen sobre el Senyor dels Anells. De fet el bloc és només una eina tan flexible com una gimnasta bielorussa. El cas és que quan vaig començar aquest bloc vaig enfocar-ho com una ajuda (innocent que soc) cap a la gent que no en sàpigues de BDSM però al final la mateixa inèrcia del bloc m’ha portat a oblidar les tècniques i els consells per a ficar-me a reflexions sobre que fem i perquè ho fem (i moltes vegades allunyades del BDSM). És la flexibilitat de l’eina (el bloc) la que ens permet fugir d’estudi per escriure només allò que volem dir i no allò que creiem que la gent vol llegir. De fet, si ho mireu bé és una contradicció doncs el bloc sempre és una cosa personal (e inclòs intima), com el diari d’un adolescent amagat a un calaix però acaba essent una cosa publica a on no controles res doncs qualsevol tipus de persona des de qualsevol banda del món a qualsevol hora pot venir a llegir-te. I quan més global és el bloc, més íntim el converteixes. Per què? Un misteri.


(Traducción al castellano) Desde el punto de vista conceptual, un blog no es mas que un repositorio donde dejar caer textos para que otras personas los puedan leer (o no). Carece de todo espíritu mas allá del uso que le quiera dar cada uno pues un blog puede ser un diario, una tienda de modas o un ligar donde unos frikis discuten sobre El Señor de los Anillos. De hecho, un bloc es una herramienta tan flexible como una gimnasta bielorusa. El caso es que cuando comencé este blog lo enfoque como una ayuda (inocente que es uno) hacia las personas que desconociesen el mundo del BDSM pero al final la propia inercia del medio me ha llevado a olvidar hablar de técnicas o consejos para ponerme a reflexionar sobre que hacemos y por qué lo hacemos (temas alejados del BDSM muchas veces). Es la flexibilidad de la herramienta (el blog) la que nos permite escapar para escribir solo aquello que queremos expresar y no aquello que creemos que la gente desea leer. De hecho si lo pensáis bien es una contradicción atendiendo a que un blog es una cosa personal (incluso íntima), como el diario de un adolescente escondido en un cajón pero que acaba siendo algo publico donde no controlas absolutamente nada atendiendo a que cualquier tipo de persona desde cualquier parte del mundo a cualquier hora puede venir a leerte. Y cuando mas global es el blog, mas intimo lo convierte. ¿Por qué? Un misterio.

Des de la meva tablet (Desde mi tablet)

CapturaEscric des de la meva tablet, tot estirat al llit, són les tantes de la nit, escric aquestes mateixes línies o qualsevol altre text passat i llavors imagino si algú em llegirà i com deu ser aquest lector o quines motivacions li han portat fins aquí. Tots busquem alguna cosa, no ens enganyem. No em qüestiono per quin motiu escric allò que escric. Escriure sobre BDSM és alliberador, significa en certa manera verbalitzar allò que mai seràs capaç de verbalitzar amb ningú. Vosaltres m’enteneu, amos i submises, amagats a l’armari més fos i difícil d’obrir. Proveu a escriure a veure què passa.


(Traducido al castellano) Escribo desde mi tablet,  estirado en mi cama a las tantas de la noche, escribo estas líneas o cualquier otro texto pasado y es entonces cuando imagino si lo leerá alguien y como es ese lector o que motivaciones le han traído hasta aquí. Todos buscamos algo, desengañémonos. No me pregunto el porque de lo que escribo. Escribir sobre BDSM es liberador, significa en cierta manera verbalizar lo que nunca podrías verbalizar con nadie. Muchos de vosotros me comprenderéis, amos y sumisas, encerrados en el armario más oscuro y difícil de abrir. Probad a escribir, a ver que sucede.

Bilingüisme, disciplina i humor

att00355

Renovar-se o morir
De vegades el meu cervell curtcircuita d’una manera que no arribo a entendre, succeeix que començo a reescriure tot allò que faig o penso, com si el conformisme fos només una vulgar paraula sense sentit ni embranzida. Em moc cada dia en moto cap a la feina i resulta que soc incapaç d’agafar més de tres dies seguits el mateix carrer, tampoc puc menjar allò mateix dos dies seguits ni beure la mateixa beguda, la gent m’emociona tant com m’avorreix. M’apassiona el cinema però em costa seguir una pel·lícula fora d’un recinte cinematogràfic doncs els meus dits oprimeixen sense adonar-se el botó de pausa al comandament a distància i m’oblido de la pel.licula per posar-me a fer una altra cosa. No se si és impaciència o inconformisme o només que m’avorreixo amb massa facilitat. Amb aquest blog passa el mateix, fa uns mesos que escric i ja vull canviar-ho, tot i que el resultat s’apropa força a allò que tenia al cap abans de publicar el primer text.

A partir d’aea publicaré alguns textos traduïts al castellà (només els que em semblin rellevants). Per quin motiu? Una de les raons per les quals vaig començar aquest blog és obligar-me escriure en català (que no és la meva llengua materna) però també m’he adonat que algunes persones no entenen el català però els hi interessa allò de què parlo. Potser un nacionalista d’aquí argumentaria que pel mateix motiu hauria de també traduir-ho a l’anglès que és la llengua més llegida i escrita. Algun nacionalista d’allà em diria que és una falta de respecte escriure exclusivament en català quan puc fer-ho en castellà i arribaria a la mateixa gent (i a més). Passo de nacionalismes, faig les coses perquè em vénen de gust, no perquè pertany a un ramat d’ovelles amb les quals no m’identifico (ni les blanques ni les negres).

Un altre d’aquests canvis que no interessen a ningú mes que al mi (sóc conscient) és el fet d’escriure dia rere dia. Obligar-te a escriure cada dia és una disciplina necessària si tens un objectiu però no crec que aquest objectiu fos positiu si al final acabes escrivint simples pensaments que tampoc aporten res (ni fins i tot a tu mateix). Si estàs constipat has de quedar-te a casa i no anar esternudant pel carrer.

El tercer canvi és l’enfocament. Em considero una persona amb un gran sentit de l’humor, fins i tot encara que ningú es rigui. I això no es tradueix en aquest blog on em fa l’efecte que perdo part de la meva personalitat.

Bilingüisme, disciplina menys estricta i mes humor. Aquests són els meus propòsits a partir d’avui, uns propòsits que mai arribaré a complir. Però així som els éssers humans, ruca perque si


Renovarse o morir (traducido al castellano)

Algunas veces mi cerebro cortocircuita de alguna manera que no soy capaz de entender y entonces comienzo a reescribirme en todo cuanto hago o pienso, algo parecido a que el conformismo no fuese mas que una vulgar  palabra sin sentido ni empuje. Voy en moto cada día a trabajar y no puedo escoger mas de tres días seguidos la misma calle, tampoco comer lo mismo ni beber lo mismo, la gente me emociona tanto como me aburre. Me apasiona el cine pero me cuesta seguir una película fuera del recinto cinematográfico porque mis dedos oprimen de manera inconsciente el botón de pausa en el mando a distancia y me dedico a cualquier otra cosa. No se si es impaciencia o inconformismo. Quizás sea algo tan simple como que me aburro con facilidad. Con este blog pasa lo mismo, llevo unos meses escribiendo y ya quiero cambiarlo todo a pesar de que es lo que tenía en mente desde que publiqué el primer texto.

A partir de ahora intentaré publicar el texto en catalán y también traducido al castellano (solo lo que se me antojen relevantes) ¿Por qué? Uno de los motivos por los que comencé este blog es obligarme a escribir en catalán (que no es mi lengua materna) pero es en este camino que también he aprendido  que a muchas personas (que no entienden el catalán) les interesa aquello de lo que hablo.. Algún nacionalista de aquí argumentaría que por el mismo motivo debería también traducirlo al inglés que es la lengua mas leída y escrita. Algún nacionalista de allá diría que es una falta de respeto escribir solo en catalán cuando puedo hacerlo en castellano y llegaría a la misma gente (e incluso a más). Pero resulta que paso de nacionalismos, hago las cosas porque me apetecen, no porque pertenezca a un rebaño de ovejas con las que no me identifico (ni las blancas ni las negras).

Otro de estos cambios que no interesan a nadie mas que a mi (soy consciente) es el hecho de escribir cada día. Obligarte a escribir cada día es una disciplina necesaria si tienes un objetivo pero no creo que este objetivo sea algo bueno si al final resulta que acabas escribiendo simples pensamientos que aportan poco o nada (fuera de mi mismo). Si estás resfriado debes quedarte en casa y no ir estornudando por la calle.

El tercer cambio es el enfoque. Me considero una persona con un gran sentido del humor, incluso aunque nadie se ría. Y eso no se traduce en este blog donde me da la impresión que pierdo parte de mi personalidad.

Bilingüismo, disciplina menos estricta y mas humor. Estos son mis propósitos a partir de hoy, unos propósitos que seguramente no llegaré nunca a cumplir. Pero así somos los seres humanos, cenutrios por naturaleza.