Compartir

Captura

Em pregunta una persona sobre aquest tema que inquieta a tanta gent que arriba per primera vegada al BDSM i que és: pot tenir un amo varies submises? Pot tenir una submisa diferents amos? Bé, la resposta és senzilla: poder, és clar que poden. Però el fet de “compartir” és una cosa que entra als límits de les persones. Si no voleu dolor o coprofília, exigiu a la vostra parella de BDSM que mai traspassi aquests limitis. De la mateixa manera si no voleu compartir no ser compartits, exigiu que no passi. Són límits, és així de clar. No compartiu si no voleu, que ningú us obligui dient que això és decisió de l’amo… mai.

A mi, personalment, no m’agrada compartir, però això és perquè no veig el BDSM com un fet grupal ni com una activitat a compartir. No necessito anar a locals BDSM, no necessito compartir la meva submisa ni que em prestin la submisa d’un altre. Mai he tingut aquesta necessitat de fer del BDSM quelcom més enllà de dues persones: jo i la meva submisa.


(Traducción al castellano) Me pregunta una persona sobre ese tema que inquieta a tanta gente que llega por primera vez al BDSM y que es: ¿puede tener un amo varías sumisas? ¿Puede tener una sumisa diferentes amos? La respuesta es sencilla: poder, está claro que pueden. Pero el hecho de “compartir” es una cosa que entra a los límites de las personas. Si no queréis dolor o coprofilia, exigís a vuestra pareja de BDSM que nunca traspase estos límites. Del mismo modo si no queréis compartir no ser compartidos, exigís que no pase. Son límites, es así de claro. No compartís si no queréis, que nadie os obligue diciendo que esto es decisión del amo… nunca.

A mí, personalmente, no me gusta compartir, pero esto es porque no veo el BDSM como un hecho grupal ni como una actividad a compartir. No necesito ir a locales BDSM, no necesito compartir mi sumisa ni que me presten la sumisa de otro. Nunca he tenido esta necesidad de hacer del BDSM algo más allá de dos personas: yo y mi sumisa.

Anuncis

Allò que veiem, la qual cosa imaginem (Lo que vemos, lo que imaginamos)

ilsa_wicked_warden_poster_03Algunes persones que s’apropen per primera vegada al BDSM s’espanten de tot allò que aparenta ser aquesta pràctica (vist des de fora). No parlo del fet de ser dominat o dominar, sinó que senten contrarietat davant tots aquests vídeos, fotos i relats on els amos tenen fosques masmorres, van vestits de làtex i utilitzen desenes d’estranys aparells.

Però resulta que tot és més senzill, també es pot viure el BDSM des de la quotidianitat No és necessari fer una llista amb totes les pràctiques del BDSM i intentar fer-les totes. El BDSM, com la vida, no és un concurs, només és una part del camí i cal viure-ho de forma relaxada i adaptada a allò que som o desitgem.

Per ventura és millor submisa aquella qui ho suporta tot, aquella que accepta tot? Per ventura és millor amo aquell que tingui una millor masmorra, més submises o sigui més dur?

Doncs no.

Heu de construir un BDSM a la vostra mesura sobre la base dels vostres desitjos, no sobre la base dels desitjos dels altres.


(Traducción al castellano) Algunas personas que se acercan por primera vez al BDSM se asustan de cuanto aparenta ser esta práctica (visto desde fuera). No hablo del hecho en sí de ser dominado o dominar, sino que se sienten contrariados por todos esos videos, fotos y relatos donde los amos tienen oscuras mazmorras, van vestidos de látex y utilizan decenas de extraños aparatos.

Pero resulta que todo es mucho más sencillo, también se puede vivir el BDSM desde la cotidianeidad. No es necesario hacer una lista con todas las prácticas del BDSM e intentar hacerlas todas. El BDSM, como la vida, no es un concurso, tan solo es una parte del camino y hay que vivirlo de forma relajada y adaptada a aquello que somos o deseamos.

¿Acaso es mejor sumisa aquella que soporta todo, aquella que acepta todo? ¿Acaso es mejor amo el que tenga una mejor mazmorra, más sumisas o sea más duro?

Pues va a ser que no.

Debéis construir un BDSM a vuestra medida en base a vuestros deseos, no en base a los deseos de los demás.

Preguntes (preguntas)

1659r-www.freevintageposters.com“Què és un amo?” Aquesta una pregunta gairebé tan difícil de contestar com la pregunta “Què és una submisa?”. Els estàndards sempre són un error, creure’s que pel fet de llegir aquest mateix blog sabeu allò que és un amo o una submisa és com llegir una novel·la de Harry Potter i creure que es pot volar muntat a una escombra. Mai he cregut en els estàndards, jo sóc l’amo que sóc i en el meu camí em trobo a les submises que em trobo, però jo no sóc la perfecta definició de l’amo de la mateixa manera que elles no són la perfecta definició d’allò que és una submisa. Perquè la perfecta definició… senzillament no existeix. Em diverteixen molt aquells que pregunten a uns el que fan els altres per confirmar si quelcom és normal o no. La normalitat (o no) radica en les nostres pròpies respostes, no en les respostes d’uns altres. Si ens ve de gust fer el que el nostre amo ens ordena o simplement ho acceptem: ho fem. Què més dóna l’opinió dels altres?

Com deia Shakespeare: “Presta l’oïda a tots, i a pocs la veu. Escolta les censures dels altres; però reserva la teva pròpia opinió.”


(Traducción al castellano) “¿Qué es un amo?” Esa una pregunta casi tan difícil de contestar como la pregunta “¿Qué es una sumisa?”. Los estándares siempre son un error, creer que por leer este mismo blog sabéis lo que es un amo o una sumisa es como leer una novela de Harry Potter y creer que se puede volar montado en una escoba. Nunca he creído en los estándares, yo soy el amo que soy y en mi camino me encuentro a las sumisas que me encuentro, pero yo no soy la perfecta definición del amo de la misma manera que ellas no son la perfecta definición de lo que es una sumisa. Porque la perfecta definición… sencillamente no existe. Me divierten mucho aquellos que preguntan a unos lo que hacen otros para confirmar si algo es normal o no. La normalidad o no radica en nuestras propias respuestas, no en las respuestas de otros. Si nos apetece hacer lo que nuestro amo nos ordena o simplemente lo aceptamos: lo hacemos. ¿Qué más da la opinión de los demás?

Como decía Shakespeare: “Presta el oído a todos, y a pocos la voz. Oye las censuras de los demás; pero reserva tu propia opinión.”

Singular o plural? ¿Singular o plural?

bowling.friends.thinkstock
Perquè hi ha amos que tenen diverses submises però no succeeix a l’inrevés, que una submisa tingui diversos amos? Alguns construiran una ràpida resposta basada en el fet patriarcal de la societat o en el masclisme de la figura masculina. Bravo per ells, però jo intento sempre anar una mica més enllà del punt obvi, per això escric aquest blog.

Observeu a aquestes ames que són servides per diversos submisos al mateix temps (un fet bastant comú). Han establert aquestes ames un patriarcat o són masclistes? Podeu argumentar que aquestes mestresses estan actuant com un home però llavors cometríem l’error de parlar de gèneres i no de rols. I al BDSM parlem de rols. Almenys jo.

Uns pares poden educar a més d’un fill perquè aquesta educació es basa en uns valors i una experiència únics, però diversos pares no poden educar al mateix fill perquè l’educació pot ser contradictòria. És a dir, els receptors poden ser molts però l’emissor ha de ser solament un. És un exemple ben simple que pot servir per il•lustrar el motiu pel qual hi ha amos amb diverses submises però no submises amb diversos amos.


(Traducción al castellano) ¿Porque hay amos que tienen varias sumisas pero no sucede al revés que una sumisa tenga varios amos? Algunos tendrán una rápida respuesta basada en lo patriarcal de la sociedad o en el machismo de la figura masculina. Bien por ellos, pero yo intento siempre ir un poco más allá de lo obvio, por eso escribo este blog.

Observad a esas amas que son servidas por varios sumisos al mismo tiempo (un hecho bastante común). ¿Han establecido esas amas un patriarcado o son machistas? Sé que podéis argumentar que esas amas están actuando como un hombre pero entonces cometeríamos el error de hablar de géneros y no de roles. Y en el BDSM hablamos de roles. Al menos yo.

Unos padres puede pueden educar a más de un hijo porque esa educación se basa en unos valores y experiencia únicos, pero varios padres no pueden educar al mismo hijo porque la educación puede ser contradictoria. Es decir, los receptores pueden ser muchos pero el emisor ha de ser solo uno. Es un ejemplo, simple pero que puede servir para ilustrar el motivo por el que hay amos con varias sumisas pero no sumisas con varios amos.

La felicitat aliena (La felicidad ajena)

LmZibydDKzwExisteix una eterna (i silenciosa) batalla en la qual l’amo, de manera inconscient, mou els fils per satisfer a la seva submisa (per sobre de la seva pròpia satisfacció) mentre que la submisa, ella si de manera conscient, fa el mateix per satisfer al seu amo. Aquesta sort d’interès per satisfer a l’altra persona crea una mena de conflicte en la submisa qui és conscient de tot allò que està succeint i pensa que li agradaria fer “més” pel seu amo i que el seu amo fes “menys” per ella. Això és perquè el plaer de la submisa neix de fer feliç al seu amo, això la fa sentir útil i orgullosa. Si creu que el seu amo actua buscant la satisfacció aliena i no pròpia, la frustra perquè comença a assumir certa incapacitat per ser la millor submisa que el seu amo pugui tenir. És a dir, frustra la idea que està només per satisfer al seu amo. Aquest problema és més habitual del que sembla, sobretot en submises que comencen en aquest apassionant món. Què fer? En aquest cas l’amo ha de reconduir la seva conducta per donar una de calç i altre de sorra, treure a la submisa de la seva zona de confort i fer-la sentir que ella està aquí solament per satisfer. Ha de fer-ho de la manera més natural i sense crear conflictes. És a dir, l’amo ha de fer allò que s’espera d’ell, prendre les corretges i fer entendre a la submisa que ella és qui serveix i ell és qui és servit. Per això el BDSM és tan apassionant, perquè requereix un continu esforç perquè cap dels dos perdi la batalla.


(Traducción al castellano) Existe una eterna (y silenciosa) batalla en la que el amo, de manera inconsciente, mueve los hilos para satisfacer a su sumisa (por encima de su propia satisfacción) mientras que la sumisa, ella si de manera consciente, hace lo mismo para satisfacer a su amo. Esta suerte de interés por el otro crea una especie de conflicto en la sumisa quien es consciente de cuanto sucede y le gustaría hacer más por su amo y que su amo hiciese menos por ella. Eso es debido a que el placer de la sumisa nace de hacer feliz a su amo, eso la hace sentirse útil y orgullosa. Y si cree que  su amo actúa buscando la satisfacción ajena y no propia, la frustra porque comienza a asumir cierta incapacidad para ser la mejor sumisa que su amo pueda tener. Es decir, frustra la idea de que está ahí solo para satisfacer a su amo. Este problema es más habitual de lo que parece, sobre todo en sumisas que comienzan en este apasionante mundo. ¿Qué hacer? En ese caso el amo debe reconducir su conducta para dar una de cal y una de arena, sacar a la sumisa de su zona de confort y hacerla sentir que ella está ahí solo para satisfacer. Ha de hacerlo de la manera más natural y sin crear conflictos. Es decir, el amo ha de hacer aquello que se espera de él, tomar las riendas y hacer entender a la sumisa que ella es quien sirve y él es quien es servido. Por eso el BDSM es tan apasionante, porque requiere un continuo esfuerzo para que ninguno de los dos pierda la batalla.

Quin és el millor amo? (¿Quién es el mejor amo?)

Nombre
Moltes persones imaginen qui és el millor amo per elles. Algunes es deixen portat pel físic, altres per les paraules, altres deixen que sigui l’estranya química del cervell qui faci la feina. Altres intenten una mescla de totes aquestes coses. Qui encerta? És complicat trobar una resposta acurada. No crec que buscar signifiqui trobar, per molt bé que ho facis. Estic convençut que abans que Cristòfol Colon o Pasteur, altres van fracassar abans d’ells. A on és l’èxit? Doncs al mateix lloc que el fracàs. I tots dos estan a un univers a on l’atzar té molta importància. Quin és el millor amo o la millor submisa? L’atzar us ho dirà.


(Traducción al castellano) Muchas personas imaginan quién es el mejoramo para ellas. Algunas personas se dejan llevar por el físico, otras por las palabras, otras dejan que sea la extraña química del cerebro quien haga el trabajo. Otras intentan una mezcla de todas esas cosas. ¿Quién acierta? Es complicado encontrar una respuesta precisa. No creo que buscar signifique encontrar, por muy bien que lo hagas. Estoy convencido que antes de que Cristóbal Colón o Pasteur, otros fracasaron. ¿Dónde está el éxito? Pues en el mismo lugar que el fracaso. Y ambos están a un universo donde el azar tiene mucha importancia. ¿Cuál es el mejor amo o la mejor sumisa? El azar lo dirá.

Com acomiadar-se quan acaba una relació Amo-submisa? (¿Como despedirse cuando termina una relación Amo-sumisa?)

20150726-clandestine_transmission_old_timey_shhh
Ahir parlava de com reconèixer que una relació Amo-submisa ha acabat. Avui parlaré de com acomiadar-se. De fet parlaré com no s’ha d’acomiadar un doncs sóc massa pragmàtic i quan quelcom acaba i tinc clar que ha acabat no necessito cap conversa per aclarir res. Ha acabat i segurament tots dos tenim idees diferents de perquè ha acabat, però ha acabat. Com t’acomiades doncs? A més de pragmàtic reconec que sóc complicat a l’hora d’acomiadar-se. Molta gent interpreta això com covardia però no és això. És senzillament apatia al moment de dir adéu perquè no crec que un adéu pugui deixar millors ni pitjors records dels quals tinc d’aquella persona. És a dir, un adéu per molt bo o dolent que sigui no canvia una relació (però si pot espatllar el record). L’apatia i el pragmatisme em fan quedar-me amb el record, no necessito acomiadar-me de la mateixa manera que mai entro a veure un mort a una vetlla, el vull recordar com era, viu. No vull que el record final espatlli la resta dels records. Potser pensareu que és de mala educació no acomiadar-se o fins i tot de covards. Bé, jo no ho veig així però us ho explico perquè crec que no sou com jo (això espero!) i que segurament vosaltres necessitareu acomiadar-vos. Jo no, ni tan sols per mail o whatsapp. Si quelcom ha acabat, ha acabat. No necessito cap conversa ni cap adéu formal. A què us agrado?


(Traducción al castellano) Ayer hablaba de cómo reconocer que una relación Amo-sumisa ha terminado. Hoy hablaré de cómo despedirse. De hecho hablaré como no se debe despedir a un pues soy demasiado pragmático y cuando algo termina y tengo claro que ha terminado no necesito ninguna conversación para aclarar nada. Ha terminado y seguramente los dos tenemos ideas diferentes de porqué ha terminado, pero ha terminado. Como te despides entonces? Además de pragmático reconozco que soy complicado a la hora de despedirse. Mucha gente interpreta esto como cobardía pero no es eso. Es sencillamente apatía al momento de decir adiós porque no creo que un adiós pueda dejar mejores ni peores recuerdos de los que tengo de esa persona. Es decir, un adiós por bueno o malo que sea no cambia una relación (pero si puede estropear el recuerdo). La apatía y el pragmatismo me hacen quedarme con el recuerdo, no necesito despedirme de la misma manera que nunca entro a ver un muerto en un velatorio, lo quiero recordar como era, vivo. No quiero que el recuerdo final estropee el resto de los recuerdos. Quizá pensaréis que es de mala educación el no despedirse o incluso de cobardes. Bueno, yo no lo veo así pero os lo cuento porque creo que no sois como yo (¡eso espero!) y que seguramente vosotros necesitareis despediros. Yo no, ni siquiera por mail o whatsapp. Si algo ha terminado, ha terminado. No necesito ninguna conversación ni ningun adiós formal. ¿A qué os gusto?