La diferència entre la fantasia i la realitat (La diferencia entre la fantasía y la realidad)

Moltes vegades, quan comencem alguna cosa (sigui la nostra primera sessió al món BDSM o sigui una maqueta en fusta d’un vaixell), les expectatives d’allò que obtenim solen ser diferents del que hauríem pensat obtenir. Observem la foto que hi ha impresa en la caixa que conté la maqueta de vaixell i després observem el vaixell que hem construït amb les nostres pròpies mans (i una mica de cola) i ens adonem que el joc de “troba les 5 diferències” es queda curt.

Com quan el personatge de Michael Douglas entra a l’hamburgueseria a la pel·lícula “Un dia de fúria” i s’adona que l’hamburguesa que li han donat és diferent de la del cartell publicitari que l’anuncia.

En el BDSM succeeix quelcom semblant: abans de la nostra primera sessió, tot allò que coneixem d’aquest món són només les nostres fantasies (és a dir, allò que desitgem que sigui). Però, indefectiblement, la realitat SEMPRE és diferent d’allò que hem imaginat. Pot ser millor o pitjor, però serà diferent.

Si us sobreposeu a aquesta primera sorpresa i esquiveu aquesta petita decepció (nascuda de la diferència respecte al fet imaginat), descobrireu quelcom infinitament millor. Per què? Doncs perquè és real, així de senzill.


(Traducción al castellano) La mayoría de las veces, cuando comenzamos algo (sea nuestra primera sesión en el mundo BDSM o sea una maqueta en madera de un barco), las expectativas de lo que obtenemos suelen ser diferentes de lo que habríamos pensado obtener. Observamos la foto que hay impresa en la caja que contiene la maqueta de barco y después observamos el barco que hemos construido con nuestras propias manos (y algo de pegamento) y nos damos cuenta que el juego de “encuentra las 5 diferencias” se queda corto.

Como cuando el personaje de Michael Douglas entra en la hamburguesería en la película “Un día de furia” y se da cuenta que la hamburguesa que le han dado es diferente de la del cartel publicitario que la anuncia.

En el BDSM sucede algo parecido: antes de nuestra primera sesión, todo lo que sabemos de este mundo son nuestras fantasías (es decir, aquello que deseamos que sea). Pero, indefectiblemente, la realidad SIEMPRE es diferente de lo que hemos imaginado. Puede ser mejor o peor, pero será diferente.

Si os sobreponéis a esa primera sorpresa y esquiváis esta pequeña decepción (nacida de la diferencia respecto a lo imaginado), descubriréis algo infinitamente mejor a lo imaginado. ¿Por qué? Pues porque es real, así de sencillo.

L’interès (El interés)

lose-loseTots ens movem per un cert interès, qui digui que no, a més de ser un interessat, és un mentider. Fins i tot en certs actes de bondat, existeix cert interès. És allò que coneixem com a “egoisme positiu”, com quan una persona dóna almoina a algú: aquest win-win on qui ho necessita obté una mica de diners i qui ho dóna se sent millor persona que moments abans.

Amos i submises també ho són per interès propi, fins i tot la submisa, totalment servil i aliena als seus propis interessos, serveix al seu amo per l’interès d’aconseguir el plaer que neix del fet de servir. L’amo també té els seus interessos, lògic. I això és dolent? No!
I és que, fins i tot el més bondadós dels mortals, actua per un interès propi que beneficia a la resta. L’egoisme és bo si és sa.

Tant si voleu entrar al món del BDSM com si esteu en ell, mai us avergonyiu de l’interès, de l’egoisme o de mirar solament cap a dins, perquè tot això també crea beneficis en les persones que practiquen el BDSM amb nosaltres. No pretengueu ser Gandhi ni tampoc el Sr. Grey, sigueu vosaltres/as mateixos/as i permeteu que aquest egoisme o aquest interès flueixi sense entorpir els vostres actes perquè aquest egoisme o aquest interès empeny aquesta relació i permet la retroalimentació.


(Traducción al castellano) Todos nos movemos por un cierto interés, quien diga que no, además de interesado es un mentiroso. Incluso en ciertos actos de bondad, existe cierto interés. Es lo que conocemos como “egoísmo positivo”, como cuando una persona da una limosna a alguien: ese win-win donde quien lo necesita obtiene algo de dinero y quien lo da se siente mejor persona que momentos antes.

Amos y sumisas también lo son por interés propio, incluso la sumisa, totalmente servil y ajena a sus propios intereses, sirve a su amo por el interés de conseguir el placer que nace del servir. El amo también tiene sus intereses, lógico. ¿Y eso es malo? ¡No!
Y es que, incluso el más bondadoso de los mortales, actúa por un interés propio que beneficia al resto. El egoísmo es bueno si es sano.

Tanto si queréis entrar en el mundo del BDSM como si estáis en él, nunca os avergoncéis del interés, del egoísmo o de mirar solo hacia dentro, porque todo eso también crea beneficios en las personas que practican el BDSM con nosotros. No pretendáis ser Gandhi ni tampoco el Sr. Grey, sed vosotros/as mismos/as y permitid que ese egoísmo o ese interés fluya sin entorpecer vuestros actos porque ese egoísmo o ese interés empuja esa relación y permite la retroalimentación.