Sugar Daddy / Sugar Baby

Captura

Com sempre, explicar una etiqueta conseqüència d’una moda és quelcom que acaba amb fracàs. Les modes caduquen, sobretot perquè les etiquetes simplifiquen.

Què és un Sugar Daddy? Què és una Sugar Baby? Per què parlar-ne en un bloc de BDSM? La millor cosa consistirà a explicar-ho i veureu si té sentit.

Per explicar que és un Sugar Daddy cal començar per entendre que és una Sugar Baby: una dona (jove) que accepta la protecció d’un home més gran que ella, una figura gairebé paterna, el Sugar Daddy (Papa sucre) qui li paga quan necessiti. Una cosa així com una prostituta de luxe en exclusivitat només que canviant els termes perquè allò de sempre soni ara modern i gairebé infantil. Per què aquesta nova moda? Perquè és una manera d’encobrir la prostitució a internet. Entreu a la web i cerqueu Sugar Babies, us apareixeran centenars de pàgines on posar en contacte a Sugar Daddies i Sugar Babies. Resumint: prostitució encoberta.

I per què associar això al BDSM? Certes persones abracen la submissió com un acte a on algú les protegeix, les cuida, els dóna allò que necessiten (no necessàriament diners). Cerquen a un amo aquesta figura (gairebé paternal) a on sentir-se segures, algú (habitualment més gran) que les aconselli, les guiï, les ajudi. Simplificant: són submises a canvi de sentir-se segures. Allò que algunes submises diuen “ser una gosseta fidel”.

Observem al gos: ens ho dóna tot, fins i tot la seva absoluta fidelitat a l’amo. A canvi de què? Una llar, menjar, aigua o senzillament sentir-se segurs al costat de l’amo. Una submisa que es sent gosseta no té prou amb unes sessions esporàdiques, espera més del seu amo, espera aquesta figura (gairebé paterna) que la reconforti i l’ajudi. Busca algú més enllà de les sessions, busca a un amic, a un amant, a un conseller, a algú amb l’autoritat suficient per fer tot això sense jutjar-la i que ella se senti segura, capaç i estimada. Perquè moltes vegades ni elles mateixes entenen perquè alguna cosa tan aparentment masclista les reconforta, perquè necessiten aquesta força masculina al seu costat.

Així doncs, la diferència entre aquestes submises que busquen un amo protector i les Sugar Baby és que les segones tenen aquest part mercantilista que implica diners, regals, etc. La submisa lliura el seu cos i la seva voluntat a canvi de seguretat. La Sugar Baby lliura el seu cos a canvi d’estabilitat econòmica la qual cosa és seguretat també, si ho analitzem. Obviant termes que rondin la paraula “prostitució” podríem dir que una Sugar Baby i una submisa que busqui protecció, tenen força coses en comú (sent completament diferents).

Mai tindria una Sugar Baby, el motiu principal és que no m’agrada ser valorat per allò que tinc.

En canvi, em sento còmode en aquesta relació que s’estableix amb certes submises que necessiten alguna cosa més que una sessió, aquestes gossetes que busquen protecció o seguretat a la seva submissió, que busquen un amic en el seu amo, sentir que algú les vol com ningú podrà perquè el seu amo és l’única persona que entén com són realment (les seves necessitats més enllà del fet visible). I no em jutgeu per cridar-les “gossetes”, són elles a qui els agrada expressar-ho així per diferenciar-se de la submisa “canònica”.

Allà cadascú amb el seu cos, els seus diners o la seva voluntat. El secret consisteix en el consens: si existeix, no jutgem ni etiquetem. Actuem i gaudim de la vida, simplement.


Como siempre, explicar una etiqueta consecuencia de una moda es algo abocado al fracaso. Las modas caducan, sobre todo porque las etiquetas simplifican.

¿Qué es un Sugar Daddy? ¿Qué es una Sugar Baby? ¿Por qué hablar de ello en un blog de BDSM? Lo mejor consistirá en explicarlo y comprobar si tiene cierto sentido.

Para explicar que es un Sugar Daddy hay que comenzar por entender que es una Sugar Baby: una mujer (joven) que acepta la protección de un hombre mayor que ella, una figura casi paterna, el Sugar Daddy (Papa Azucar) quien le paga cuanto necesite. Algo así como una prostituta de lujo en exclusividad solo que cambiando los términos para que lo de siempre suene ahora moderno y casi infantil. ¿Por qué esta nueva moda? Porque es una manera de encubrir la prostitución en internet. Entrad en la web y buscad Sugar Babies, os aparecerán cientos de páginas donde poner en contacto a Sugar Daddies y Sugar Babies. Resumiendo: prostitución encubierta.

¿Y por que asociar esto al BDSM? Ciertas personas abrazan la sumisión como un acto donde alguien las protege, las cuida, les da cuanto necesitan (no necesariamente dinero). Buscan en un amo esa figura (casi paternal) donde sentirse seguras, alguien (habitualmente mayor) que las aconseje, las guie, las ayude. Simplificando: son sumisas a cambio de sentirse seguras. Lo que algunas sumisas llaman “ser una perrita fiel”.

Observemos al perro: nos lo da todo, incluso su inquebrantable fidelidad al amo. ¿A cambio de qué? Un hogar, comida, agua o sencillamente sentirse seguros junto a su amo. Alguien así no tiene suficiente con unas sesiones esporádicas, espera más de su amo, espera esa figura (casi paterna) que la reconforte y la ayude. Busca a alguien más allá de las sesiones, busca a un amigo, a un amante, a un consejero, a alguien con la autoridad suficiente para hacer todo eso sin juzgarla y que ella se sienta segura, capaz y querida. Porque muchas veces ni ellas mismas entienden porque algo tan aparentemente machista las reconforta, porque necesitan esa fuerza masculina a su lado.

Así pues, la diferencia entre esas sumisas que buscan un amo protector y las Sugar Baby es que las segundas tienen ese parte mercantilista que implica dinero, regalos, etc. La sumisa entrega su cuerpo y su voluntad a cambio de seguridad. La Sugar Baby entrega su cuerpo a cambio de estabilidad económica lo cual es seguridad también, si lo analizamos. Obviando términos que ronden la palabra “prostitución” podríamos decir que una Sugar Baby y una sumisa que busque protección, tienen bastantes cosas en común (siendo completamente diferentes).

Nunca tendría una Sugar Baby, el motivo principal es que no me gusta ser valorado por cuanto tengo.

En cambio, me siento cómodo en esa relación que se establece con ciertas sumisas que necesitan algo mas que una sesión, esas perritas que buscan protección o seguridad en su sumisión, que buscan un amigo en su amo, sentir que alguien las quiere como nadie podrá quererlas porque su amo es la única persona que entiende como son realmente (sus necesidades más allá de lo visible). Y no me juzguéis por llamarlas “perritas”, son ellas a quienes les gusta expresarlo así para diferenciarse de la sumisa “canónica”.

Allá cada uno con su cuerpo, su dinero o su voluntad. El secreto consiste en el consenso: si existe, no juzguemos ni etiquetemos. Actuemos y disfrutemos de la vida, simplemente.

cropped-cooltext288592119786656.png

Anuncis

Responsabilitat (Responsabilidad)

avatars-000023501387-352qdm-t500x500Quan accepto una submisa (o m’accepten a mi), és que comença un procés emocional que alguns poden confondre amb un acte masclista. La meva submisa és responsabilitat meva, en tots els ordres (o tots els que ella permeti). Pretendre que una submisa és només una persona que veus en una sessió i t’oblides fins a la següent és pretendre que la vida està feta a la nostra mida a on fem servir sense ser utilitzats. A aquest bloc he parlat del aftercare, quelcom vital per a moltes submises, cosa imprescindible per a entendre que dominador i dominat són persones en igualtat de condicions.

Per a mi, el meu submisa és algú de qui em sento responsable. Entenc que això pugui semblar masclista. Però imagineu la resta de les coses que fem en una sessió: podrien fins i tot denunciar-me. Però resulta que parlem de consens. Si accepto (o m’accepten) entenc que el benestar de la meva submisa és el meu benestar. O més: que el benestar de la meva submisa supera el meu benestar.

Sempre ho he dit, en aquest mateix bloc, l’amo és algú qui enganya la submisa fent-la creure que obeeix les ordres d’un amo quan, en realitat, és l’amo qui serveix els desitjos de la submisa.

I aquest engany, comporta una gran responsabilitat.


Cuando acepto una sumisa (o me aceptan a mi), comienza un proceso emocional que algunos pueden confundir con un acto de puro machismo. Mi sumisa es mi responsabilidad, en todos los órdenes (o todos los que ella permita). Pretender que una sumisa es solo una persona que ves en una sesión y te olvidas hasta la siguiente sesión es pretender que la vida está hecha a nuestra medida donde utilizamos sin ser utilizados. Aquí he hablado antes del aftercare, algo vital para muchas sumisas, algo imprescindible para entender que dominador y dominado son personas en igualdad de condiciones.

Para mí, mi sumisa es alguien de quien me siento responsable. Entiendo que esto pueda parecer machista. Pero imaginad el resto de las cosas que hacemos en una sesión: podrían incluso denunciarme. Pero resulta que hablamos de consenso. Si acepto (o me aceptan a mi) entiendo que el bienestar de mi sumisa es mi bienestar. O mas aun: que el bienestar de mi sumisa supera mi bienestar.

Siempre lo he dicho, en este mismo blog, el amo es alguien quien engaña a la sumisa haciéndola creer que obedece las ordenes de un amo cuando, en realidad, es el amo quien sirve los deseos de la sumisa.

Y ese engaño, conlleva una gran responsabilidad.

cooltext288592119786656

Les segones oportunitats (Las segundas oportunidades)

que-paso-de-verdad-con-los-cadaveres-de-los-pasajeros-pobres-del-titanic

Quan era jove no creia en les segones oportunitats, tot i que qui feia això era el meu ego, negava qualsevol nova oportunitat perquè la frustració del primer fracàs xocava amb qualsevol futur possible com l’iceberg va xocar amb el Titanic partint-lo dos. Actualment, a causa de coses que he viscut, he après que oportunitats no són una decisió binària, no és sempre si o sempre no. Les segones oportunitats depenen de l’oportunitat en concret. La vida és massa curta per a col·locar l’interruptor sempre en la posició d’apagada. Sobretot quan les segones oportunitats són, en realitat, una primera oportunitat.

Sento ser tan críptic, l’únic que vull dir és que de vegades (gairebé sempre), rectificar és de savis perquè això també forma part del camí.


Cuando era joven no creía en las segundas oportunidades, aunque quien aseguraba eso era mi ego, negaba cualquier nueva oportunidad porque la frustración del primer fracaso chocaba con cualquier futuro posible como el iceberg chocó con el Titanic partiéndolo en dos. Actualmente, a causa de muchas cosas que he vivido, he aprendido que las segundas oportunidades no son una decisión binaria, no es siempre si o siempre no. Las segundas oportunidades dependen de la oportunidad en concreto. La vida es demasiado corta para colocar el interruptor siempre en la posición de apagado. Sobre todo cuando las segundas oportunidades son, en realidad, una primera oportunidad.

Siento ser tan críptico, lo único que quiero decir es que a veces (casi siempre), rectificar es de sabios porque eso también forma parte del camino.

cooltext288592119786656