Tornar a obrir la porta (Volver a abrir la puerta)

Captura

No sóc partidari de tornar a obrir portes que es van tancar al seu moment. Com diuen els savis: “quan es tanca una porta, s’obre una finestra”. La qual cosa, traslladat al món més terrenal significa que “segones versions mai van ser bones”. Parafrasejant a certa desastrosa alcaldessa: “una finestra és una finestra i una porta és una porta”. I fins aquí les frases cèlebres.

Si una cosa acaba, pel motiu que sigui, allò millor és canviar de fruita, de fruiteria o de mercat. I la culpa no és de ningú, o de tots, però resulta que aquesta particular reflexió no va sobre culpables sinó sobre segones oportunitats. De vegades, les coses no funcionen senzillament perquè tenen data de caducitat o perquè les persones girem cap a camins diferents, de vegades les coses no funcionen per malentesos o per desídia. En qualsevol dels casos: no ha funcionat. I abans de reescriure una història, allò millor és escriure una nova història. Si una porta es tanca, no ens obstinem a obrir-la novament a tota cosa perquè allò que trobarem darrere serà diferent del que hi havia la primera vegada. O pitjor encara: perquè trencarem la porta en intentar obrir-la. Sempre serà millor esperar al fet que s’obri una nova finestra, creieu-me.

Encara que existeix una única excepció a aquesta regla i succeeix quan, allò que hi havia després de la primera porta sigui infinitament millor que el que qualsevol altra finestra pugui amagar. Però com aquests concursos de televisió on has d’arriscar-te: has d’escollir. Tornar a obrir la porta o obrir una finestra? La sort està en joc.


(Traducción al castellano) No soy partidario de volver a abrir puertas que ya se cerraron en su momento. Como dicen los sabios: “cuando se cierra una puerta, se abre una ventana”. Lo cual, trasladado al mundo más terrenal significa que “segundas versiones nunca fueron buenas”. Parafraseando a cierta desastrosa alcaldesa: “una ventana es una ventana y una puerta es una puerta”. Y hasta aquí las frases célebres.

Si una cosa acaba, por el motivo que sea, lo mejor es cambiar de fruta, de frutería o de mercado. Y la culpa no es de nadie, o de todos, pero resulta que esta particular reflexión no va sobre culpables sino sobre segundas oportunidades. A veces, las cosas no funcionan sencillamente porque tienen fecha de caducidad o porque las personas giramos hacia caminos diferentes, a veces las cosas no funcionan por malentendidos o por desidia. En cualquiera de los casos: no han funcionado. Y antes de reescribir una historia, lo mejor es escribir una nueva historia. Si una puerta se cierra, no nos empeñemos en abrirla de nueva a toda cosa porque lo que encontraremos detrás será diferente de lo que había la primera vez. O peor aún: porque romperemos la puerta al intentar abrirla. Siempre será mejor esperar a que se abra una nueva ventana, creedme.

Aunque existe una única excepción a esta regla y sucede cuando, aquello que había tras la primera puerta sea infinitamente mejor que lo que cualquier otra ventana pueda esconder. Pero como esos concursos de televisión donde has de arriesgarte: tienes que escoger. ¿Volver a abrir la puerta o abrir una ventana? La suerte está echada.

Anuncis

La diferència entre la fantasia i la realitat (La diferencia entre la fantasía y la realidad)

Moltes vegades, quan comencem alguna cosa (sigui la nostra primera sessió al món BDSM o sigui una maqueta en fusta d’un vaixell), les expectatives d’allò que obtenim solen ser diferents del que hauríem pensat obtenir. Observem la foto que hi ha impresa en la caixa que conté la maqueta de vaixell i després observem el vaixell que hem construït amb les nostres pròpies mans (i una mica de cola) i ens adonem que el joc de “troba les 5 diferències” es queda curt.

Com quan el personatge de Michael Douglas entra a l’hamburgueseria a la pel·lícula “Un dia de fúria” i s’adona que l’hamburguesa que li han donat és diferent de la del cartell publicitari que l’anuncia.

En el BDSM succeeix quelcom semblant: abans de la nostra primera sessió, tot allò que coneixem d’aquest món són només les nostres fantasies (és a dir, allò que desitgem que sigui). Però, indefectiblement, la realitat SEMPRE és diferent d’allò que hem imaginat. Pot ser millor o pitjor, però serà diferent.

Si us sobreposeu a aquesta primera sorpresa i esquiveu aquesta petita decepció (nascuda de la diferència respecte al fet imaginat), descobrireu quelcom infinitament millor. Per què? Doncs perquè és real, així de senzill.


(Traducción al castellano) La mayoría de las veces, cuando comenzamos algo (sea nuestra primera sesión en el mundo BDSM o sea una maqueta en madera de un barco), las expectativas de lo que obtenemos suelen ser diferentes de lo que habríamos pensado obtener. Observamos la foto que hay impresa en la caja que contiene la maqueta de barco y después observamos el barco que hemos construido con nuestras propias manos (y algo de pegamento) y nos damos cuenta que el juego de “encuentra las 5 diferencias” se queda corto.

Como cuando el personaje de Michael Douglas entra en la hamburguesería en la película “Un día de furia” y se da cuenta que la hamburguesa que le han dado es diferente de la del cartel publicitario que la anuncia.

En el BDSM sucede algo parecido: antes de nuestra primera sesión, todo lo que sabemos de este mundo son nuestras fantasías (es decir, aquello que deseamos que sea). Pero, indefectiblemente, la realidad SIEMPRE es diferente de lo que hemos imaginado. Puede ser mejor o peor, pero será diferente.

Si os sobreponéis a esa primera sorpresa y esquiváis esta pequeña decepción (nacida de la diferencia respecto a lo imaginado), descubriréis algo infinitamente mejor a lo imaginado. ¿Por qué? Pues porque es real, así de sencillo.