Néixer o convertir-se (Nacer o convertirse)

captura

La submisa neix o es fa? La mateixa pregunta es pot formular de diverses maneres: L’amo neix o es fa? L’escriptor neix o es fa? El corrupte neix o es fa? Aprenem de forma constructivista o conductista? L’assassí ho porta als gens o és la seva realitat social qui el converteix en un assassí? Dolç o salat? Blau cel o blau fosc? Algunes de les respostes a aquestes preguntes surten del cor o d’altres òrgans del nostre cos… però no del cap.

No crec que sigui massa important això en el BDSM, i ho dic totalment convençut. M’és ben igual si la submisa neix submisa o és el seu entorn qui la condueix a tenir tendències submises.

El fet important no és com hem arribat sinó a on volem anar. Les nostres tendències submises o dominants han d’esser posades en practica en algun moment de la vida perquè deixin d’esser una fantasia o una percepció i descobrim si som allò que imaginem i/o sentim o no.

No perdeu el temps ni gasteu energies entenent com heu arribat. Ara que ho sabeu: proveu.


¿La sumisa nace o se hace? La misma pregunta se puede formular de diferentes maneras: ¿El amo nace o se hace? ¿El escritor nace o se hace? ¿El corrupto nace o se hace? ¿Aprendemos de forma constructivista o conductista? ¿El asesino lo lleva en los genes o es su realidad social quién lo convierte en asesino? ¿Dulce o salado? ¿Azul cielo o azul oscuro? Algunas de las respuestas a estas preguntas salen del corazón u otros órganos de nuestro cuerpo… no de la cabeza.

No creo que todo eso sea importante en el BDSM, y lo digo totalmente convencido. Me da igual si la sumisa nace sumisa o es su entorno quién la conduce a tener tendencias sumisas.

Lo importante no es cómo hemos llegado sino a dónde queremos ir. Nuestras tendencias sumisas o dominantes tienen que ser puestas en práctica en algún momento de nuestras vidas para que dejen de ser una fantasía o una percepción y descubramos si somos aquello que imaginamos y/o sentimos, o no.

No perdéis el tiempo ni gastéis energías intentando comprender cómo habéis llegado. Ahora que lo sabéis: probad.

firma john deybe

Anuncis

Per on començo? (¿Por dónde empiezo?)

capturaEn tots els processos, esports, entreteniments o pastissos de xocolata, allò primer que ens preguntem és: “Per on començo?”. Com més gran, o més important, sigui l’objectiu, major és el dubte que ens tenalla la gola. La inseguretat és allò que alimenta totes aquestes pors. Per on va començar Da Vinci a pintar? Com va començar Shakespeare a escriure? Com va començar Leonardo Dantes a ballar “el ball del mocador”? (pot ser que aquesta darrera pregunta estigui una mica desajustada).

Per on començo al BDSM?

Sigui per on sigui, res evitarà que, quan comencis, siguis un novell que no té ni idea que fer. Per a això tens a un dominant a un dominat que t’ajudarà, des de la seva experiència, a entendre que ningú neix ensenyat però que tots podem aprendre.

La gran por de qui comença al BDSM és el fracàs: si estàs convençut, si llences tota la carn a la graella, si vols aprendre, si ets honest, si et preocupes dels altres… és impossible no aprendre i tenir èxit.

Però la primera vegada, sempre, tindràs por i pot ser que fracassis. Que això no pari la teva curiositat ni les teves ganes.


En todos los procesos, deportes, hobbies o pasteles de chocolate, lo primero que nos preguntamos es: “¿Por dónde empiezo?”. Cuanto más grande, o más importante, sea el objetivo, mayor es la duda que nos atenaza la garganta. La inseguridad es la que alimenta todos esos miedos. ¿Por dónde empezó Da Vinci a pintar? ¿Cómo comenzó Shakespeare a escribir? ¿Cómo comenzó Leonardo Dantes a bailar “el baile del pañuelo”? (puede que esta última pregunta esté un poco desajustada).

¿Por dónde empiezo en el BDSM?

Sea por donde sea, nada evitará que, cuando comiences, seas un/a novato/a que no tiene ni idea de que hacer. Para eso tienes a un dominante a un dominado que te ayudará, desde su experiencia, a entender que nadie nace enseñado pero que todos podemos aprender.

El gran miedo de quien comienza en el BDSM es el fracaso: si estás convencido, si echas toda la carne en el asador, si quieres aprender, si eres honesto, si te preocupas de los demás… es imposible no aprender y tener éxito.

Pero la primera vez, siempre, tendrás miedo y puede que fracases. Que eso no detenga ni tu curiosidad ni tus ganas.

firma john deybe