La frontera entre sexe i BDSM (La forntera entre sexo y BDSM)

Captura
És el BDSM una prolongació natural del sexe? Potser si, doncs es un fet natural veure el BDSM com un apèndix mes del sexe, un fet del tot lògic si ho penseu en perspectiva. Per ventura creieu que provareu el BDSM com a prolongació de les vostres classes de ioga o de cuina? A les nostres relacions sexuals, sentim que ens manca quelcom o senzillament volem quelcom nou. Pot ser que descobrim que ens agraden les cordes, els insults o els assots (sigui per actiu o per passiu) i això ens porta a alguna cosa que s’endinsa a la psicologia del BDSM. He escrit abans i en aquest blog sobre sexe i BDSM (sota el tag “sexe”). La meva reflexió d’avui és que el BDSM, com a prolongació del sexe, no significa desvirtuar el BDSM. L’art del BDSM no és un concurs de carnestoltes on guanya qui llueix el vestit de làtex més espectacular ni tampoc qui propina mes assots en menys temps. La definició del BDSM és només la nostre definició subjectiva del BDSM, i és quelcom que pot estar més prop del sexe que de la dominació i la submissió… Tot i que importa? Crec que el focus hauria d’estar a experimentar de forma sana, segura i consensuada (el famós SSC) intentant fer-ho bé, no fer-ho tot. Sexe no és BDSM i BDSM no és sexe, encara que van tant de la mà que de vegades és complicat distingir que és que. Que això no us freni. Proveu allo que us vingui de gust caigui al camp del BDSM, del sexe o del modelisme naval. Com sempre he dit, les etiquetes no serveixen per absolutament gens. Bé, les etiquetes dels aliments si, sobretot si sou al·lèrgics o estan caducats…


(Traducción al castellano) ¿Es el BDSM una prolongación natural del sexo? Puede que si pues es un hecho natura ver el BDSM como un apéndice mas del sexo, algo lógico si lo pensáis en perspectiva. ¿Acaso creéis que probareis BDSM como prolongación de vuestras clases de yoga o de cocina? En nuestras relaciones sexuales, sentimos que nos falta algo o simplemente queremos algo nuevo. Puede que descubramos que nos gustan las cuerdas, los insultos o los azotes (ya sea por activo o por pasivo) y eso nos lleva a algo que se adentra en la psicología del BDSM. He escrito antes y en este blog sobre sexo y BDSM (bajo el tag “sexe”). Mi reflexión de hoy es que el BDSM, como prolongación del sexo, no significa desvirtuar el BDSM. El arte del BDSM no es un concurso de carnaval donde gana quien luce el traje de látex mas espectacular ni tampoco quien propina mas azotes en menos tiempo. La definición del BDSM es simplemente nuestra definición subjetiva del BDSM, algo que puede estar mas cerca del sexo que de la dominación y la sumisión… ¿Aunque importa eso? Creo que el foco consiste en experimentar de forma sana, segura y consensuada (el famoso SSC) intentando hacerlo bien, no hacerlo todo. Sexo no es BDSM y BDSM no es sexo, aunque van tan de la mano que a veces es complicado distinguir cual es cual. Que eso no os frene. Probad lo que os apetezca caiga en el campo del BDSM, del sexo o del modelismo naval. Como siempre he dicho, las etiquetas no sirven para absolutamente nada. Bueno, las etiquetas de los alimentos si, sobre todo si sois alérgicos o están caducados…

Anuncis

Els 7 passos: y 7 (Los 7 pasos: i 7)

9dd518e049c5da31d385adb7766b2245

La sessió: Ahir vaig escriure sobre les cerimònies d’iniciació. Personalment no em convencen perquè jo sóc així: m’allunyen de la realitat igual que m’allunya tota la parafernàlia fetish o les normes al BDSM. Potser no sigui jo un amo sinó només un amo amateur que utilitza quant té a mà de manera casual. No crec que un amo sigui més amo per anar vestit de cuir ni per complir una cerimònia. Això és quelcom que depèn dels nostres desitjos, res més. Quant a la primera sessió ha de ser allò que vulgueu que sigui, intentant superar les nostres pors, però no intentant anar més enllà de quant som capaços de fer. Si alguna cosa no som capaços de fer ara, ja ho farem en sessions següents. Equivoqueu-vos, trobar la veritat en l’error, proveu, crideu i exciteu-vos. Trobeu a aquest amo o a aquesta submisa que porteu dins. Exploreu, apreneu i respecteu. Deixeu-vos portar per qui més sàpiga, però no us deixeu portar més enllà del que realment desitgeu.

El BDSM és meravellós i tot comença amb una sessió… Sort!


La sesión: Ayer escribí sobre las ceremonias de iniciación. Personalmente no me convencen porque yo soy así: me alejan de la realidad igual que me aleja toda la parafernalia fetish o las normas en el BDSM. Quizás no sea yo un amo sino solo un amo amateur que utiliza cuanto tiene a mano de manera casual. No creo que un amo sea más amo por ir vestido de cuero ni por cumplir una ceremonia. Eso es algo que depende de nuestros deseos, sin más. En cuanto a la primera sesión debe ser aquello que queráis que sea, intentando superar nuestros miedos, pero no intentando ir mas allá de cuanto somos capaces de hacer. Si algo no somos capaces de hacer ahora, ya lo haremos en sesiones siguientes. Equivocaos, encontrar la verdad en el error, probad, gritad y excitaos. Encontrad a ese amo o a esa sumisa que lleváis dentro. Explorad, aprended y respetad. Dejaos llevar por quien más sepa, pero no os dejéis llevar más allá de lo que realmente deseáis.

El BDSM es maravilloso y todo comienza con una sesión… ¡Suerte!

firma john deybe

Els 7 passos: 6 (Los 7 pasos: 6)

CapturaLa cerimònia: Una vegada ho tenim tot clar, comencem amb la sessió que, en cas de ser una primera sessió, serà la vostra cerimònia d’iniciació. Déu meu… odio la paraula “cerimònia d’iniciació”! Però és quelcom (un concepte) que tothom pot entendre. En l’àmbit personal mai li he donat més importància a la forma que al fon. Moltes cerimònies d’iniciació es componen de la signatura del contracte, de batejar a amo i submisa amb uns noms, de col·locar el collaret a la submisa, etc. Fins i tot hi ha algunes d’aquestes cerimònies d’iniciació que tenen gent al voltant “testimonis” a manera de “noces”. La meva opinió? Respecte que algú vulgui donar-li solemnitat a alguna cosa, però em sembla ridícula tota aquesta parafernàlia (sento si algú se sent ofès per això). Això és alguna cosa que cal pactar, és a dir, no feu una cerimònia d’iniciació si no esteu tots dos convençuts d’això. Si no us agrada el carnestoltes: no us disfresseu, és tan simple com això.


La ceremonia: Y una vez tenemos todo claro, comenzamos con la sesión que, en caso de ser una primera sesión, será vuestra ceremonia de iniciación. ¡Dios mío… odio la palabra “ceremonia de iniciación”! Pero es algo que todo el mundo puede entender. A nivel personal nunca le he dado más importancia a las formas que al fondo. Muchas ceremonias de iniciación se componen de la firma del contrato, de bautizar a amo y sumisa con unos nombres, de colocar el collar a la sumisa, etc. Incluso hay algunas de estas ceremonias de iniciación que tienen gente alrededor “testigos” a modo de “boda”. ¿Mi opinión? Respecto que alguien quiera darle solemnidad a algo, pero me parece ridícula toda esa parafernalia (siento si alguien se siente ofendido por ello). Eso es algo que hay que pactar, es decir, no hagáis una ceremonia de iniciación si no estáis ambos convencidos de ello. Si no os gusta el carnaval: no os disfracéis, es tan simple como eso.

firma john deybe

Els 7 passos: 5 (Los 7 pasos: 5)

Captura

El lloc: La nostra casa pot ser el lloc a on més còmodes (o segurs) ens sentim, però també pot ser el lloc on mai voldrem tenir una (primera) sessió precisament perquè és la nostra llar i no volem barrejar coses. Algunes persones tenen una part inconscient de culpabilitat (la maleïda moral) per practicar BDSM i per això, inconscientment, volen fer-ho lluny de casa seva. També tenen por d’anar a una casa que no sigui la seva (què m’esperarà a aquest lloc?). Sigui a on sigui, ha de ser el lloc on tots dos us sentiu còmodes (no només un dels dos). Què més dóna? Un hotel, una masmorra, una casa, un pàrquing… exploreu allò que més us atregui i us faci sentir més còmodes i comenceu per aquí. Un bon consell: els vestuaris del Zara no són el millor lloc per a una primera sessió.


El lugar: Nuestra casa puede ser el lugar donde más cómodos (seguros) nos sintamos, pero también puede ser el lugar donde no queramos tener una sesión precisamente porque es nuestro hogar y no queremos mezclar cosas. Algunas personas tienen un remanente inconsciente de culpabilidad (la maldita moral) por practicar BDSM y por eso, inconscientemente, quieren hacerlo lejos de su casa. También tienen miedo de ir a una casa que no sea la suya (¿qué me esperará en ese lugar?) Sea donde sea, debe ser el lugar donde ambos os sintáis cómodos (no solo uno de los dos). ¿Qué más da? Un hotel, una mazmorra, una casa, un parking… explorad aquello que más os atraiga y os haga sentir más cómodos y comenzad por ahí.  Un buen consejo: los vestuarios del Zara no son el mejor lugar para una primera sesión.

firma john deybe

Els 7 passos: 4 (Los 7 pasos: 4)

Captura.JPG

Les pràctiques: A aquest mateix blog he parlat de moltes pràctiques (sota el tag “practiques“) que molts ja coneixereu. Sempre he defensat el fet del “Sí, no o potser” quan decidim aquestes pràctiques. A les primeres sessions heu d’haver parlat i consensuat que aneu a fer (no improviseu quelcom que pugui incomodar a l’altra persona). A les primeres sessions tampoc exploreu els “potser” sinó que pacteu directament aquelles pràctiques que tots dos teniu clar que voleu fer (les “sí”). No feu res que incomodi a l’altra persona, encara que us hagi dit que vol fer-les, llegiu les reaccions del contrari, no doneu tot per fet. Un “sí” pot convertir-se en un “no” per qualsevol motiu d’allò més nimi. No feu res que no vulgueu fer i no feu a l’altra persona gens que cregueu que no li agrada realment.


Las prácticas: En este mismo blog he hablado de muchas prácticas (bajo el tag “practicas“) que muchos ya conoceréis. Siempre he defendido el hecho del “Si, no o quizás” cuando decidimos esas prácticas. En las primeras sesiones debéis haber hablado y consensuado que vais a hacer (no improviséis algo que puede incomodar a la otra persona). En las primeras sesiones tampoco exploréis los “quizás” sino que pactad directamente aquellas prácticas que ambos tenéis claro que queréis hacer (las “si”). No hagáis nada que incomode a la otra persona, aunque os haya dicho que quiere hacerlas, leed las reacciones del contrario, no deis todo por hecho. Un “si” puede convertirse en un “no” por cualquier motivo de lo más nimio. No hagáis nada que no queráis hacer y no haced a la otra persona nada que creáis que no le gusta realmente.

firma john deybe