La paraula de seguretat (La palabra de seguridad)

NombreQuina utilitat té la paraula de seguretat? Poques vegades he escoltat (per no dir cap) que ningú em digués la paraula de seguretat durant una sessió. Menys vegades la voldré escoltar. I això no significa que jo no m’equivoqui, tampoc significa que la paraula de seguretat sigui innecessària. La paraula de seguretat és una paraula fora del context del BDSM que indica que quelcom no està funcionant com hi hagués a la sessió i hem de detenir-nos. O per dir-ho de manera més senzilla: és una manera no feridora (per a l’amo) de dir “prou”. La paraula de seguretat (“safe word”) es pacta per endavant i és una paraula que gens té a veure amb el BDSM perquè no confondre. Jo he utilitzat les paraules “finestra”, “vermell” o “paranimf”. No em pregunteu el motiu. Ha de ser una paraula que no pugui confondre’s, fàcil de recordar i clara (“paranimf” no va ser una bona idea). Quan la persona dominada pronuncia la paraula, la sessió finalitza. Heu de tenir en compte si la submisa està emmordassada doncs no podrà pronunciar la paraula de seguretat, en aquest cas podeu pactar algun senyal. El millor en aquest moment és parar i parlar del succeït. S’ha excedit l’amo a la seva emoció? S’ha traspassat algun límit de manera inconscient? Ha entrat la submisa en una crisi emocional? Sigui com sigui, parar a una sessió no significa fracassar perquè els éssers humans som imperfectes.

Quan algú usa la paraula de seguretat cal parar immediatament, si continuem, seria un abús. Mai en la vida se us ocorri continuar ni un segon més quan una submisa usa la paraula de seguretat. Mai. Tot i que l’ hagi pronunciat per error. Paraula de seguretat i detenir-se són sinònims. El consens és el pilar d’una relació BDSM i continuar en contra de la voluntat d’algú, significa sortir de la confortabilitat dels pactes i entrar en la il•legalitat, immoralitat i impossibilitat del forçat.


(Traducción al castellano) ¿Para qué sirve la palabra de seguridad? Pocas veces la he escuchado (por no decir ninguna) que nadie me dijese la palabra de seguridad durante una sesión. Menos veces la querré escuchar. Y eso no significa que yo no me equivoque ni tampoco significa que la palabra de seguridad es innecesaria. La palabra de seguridad es una palabra fuera del contexto del BDSM que indica que algo no está funcionando como debiera en la sesión y debemos detenernos. O por decirlo de manera más simple: es una manera no hiriente (para el amo) de decir “basta”. La palabra de seguridad (“safe word”) se pacta de antemano y es una palabra que nada tiene que ver son el BDSM para que no se confunda. Yo he utilizado las palabras “ventana”, “rojo” o “paraninfo”. No me preguntéis el motivo. Ha de ser una palabra que no pueda confundirse, fácil de recordar y clara (“paraninfo” no fue una buena idea). Cuando la persona dominada pronuncia la palabra, la sesión finaliza. Tenéis que tener en cuenta si la sumisa está amordazada pues no podrá pronunciar la palabra de seguridad, podéis pactar alguna señal. Lo mejor en ese momento es parar y hablar de lo sucedido. ¿Se ha excedido el amo en su emoción? ¿Se ha traspasado algún límite de manera inconsciente? ¿Ha entrado la sumisa en una crisis emocional? Sea como sea, parar una sesión no significa fracasar por el simple motivo que los seres humanos somos imperfectos.

Cuando alguien usa la palabra de seguridad hay que parar de inmediato, si siguiésemos sería un abuso. Nunca en la vida se os ocurra continuar ni un segundo más cuando una sumisa usa la palabra de seguridad. Nunca. Aunque la haya pronunciado por error. Palabra de seguridad y detenerse son sinónimos. El consenso es el pilar de una relación BDSM y continuar en contra de la voluntad de alguien, significa salir de la confortabilidad de lo pactado y entrar en la ilegalidad, inmoralidad e imposibilidad de lo forzado.

Anuncis

Vainilla

93156220e4a95c552f9a278b105c74dcMai m’ha agradat referir-me al sexe convencional com a sexe “vainilla” ni a qui ho practiquen com “vainillas”. No ho faig perquè la majoria de les vegades que he escoltat a algú dins del BDSM parlar dels “vainilla” ho fa amb un cert aire de superioritat com si els que practiquéssim BDSM haguéssim evolucionat millor que la resta o com si els “vainillas” fossin uns covards incapaços d’anar més enllà. Em sembla ridícul que des del BDSM hàgim de crear un terme per a alguna cosa que sempre ha existit i, a més, ho utilitzem com una mena d’arma.

Per què de la paraula “vainilla”? La teoria diu que és perquè els que practiquen sexe convencional són com els que entren a una meravellosa gelateria que té gelats de centenars de meravellosos sabors i es limiten a demanar allò de sempre… un gelat de vainilla.

Fins i tot la teoria del nom em sembla absurda.


(Traducción al castellano) Nunca me ha gustado referirme al sexo convencional como sexo vainilla ni a quienes lo practican como vainillas. No lo hago porque la mayoría de las veces que he escuchado a alguien dentro del BDSM hablar de los vainilla lo hace con un cierto aire de superioridad como si los que practicásemos BDSM hubiésemos evolucionado mejor o los vainillas fuesen unos cobardes incapaces de ir más allá. Me parece ridículo que desde el BDSM debamos crear un término para algo que siempre ha existido y lo utilicemos en forma de arma arrojadiza.

¿Por qué la palabra “vainilla”? La teoría dice que es porque los que practican sexo convencional son como los que entran a una maravillosa heladería que tiene helados de cientos de maravillosos sabores y se limitan a pedir lo de siempre… un helado de vainilla.

Hasta la teoría del nombre me parece absurda.

Esclaus i societat (Esclavos y sociedad)

NombreDia rera dia, en sortir del llit, amos i ames d’aquest món ens reafirmem amb (gairebé infinit) orgull en la nostra condició o rol. Fins i tot alguns assegurem, tenyits d’infinit i sospitós orgull, que mai de la vida seríem submisos ni esclaus. És llavors quan, en el transcurs del desdejuni, obro el periòdic (qualsevol periòdic) i llegeixo una plana (qualsevol plana) i em dic a mi mateix “llegeix amb cura, tros de burro”. I és llavors també quan m’adono que la societat actual ens té esclavitzats a tots. Hipoteques, treball, matrimonis, polítics, família, etc. Obligacions diàries moltes de les quals en veiem obligats a complir sense dir ni mu. La societat ens imposa certes normes i certs comportaments que hem de seguir rigorosament a risc de quedar exclosos de la societat mateixa.

Potser per això som amos/as i submisos/as. Per alliberar-nos del fet quotidià i ordenar només a qui realment desitgem que ens obeeixi. O obeir només a qui realment desitgem que ens ordeni.

I no a qualsevol ximple amb carnet.


(Traducción al castellano) Cuando cada día nos levantamos, los amos y amas de este mundo nos reafirmamos con (casi infinito) orgullo en nuestra condición o ro. E incluso algunos aseguramos, teñidos de infinito y sospechoso orgullo, que nunca seriamos sumisos ni esclavos. Es entonces cuando, en el transcurso del desayuno, abro el periódico (cualquier periódico) y leo una página (cualquier página) y me digo “lee con detenimiento, pedazo de asno”. Y es entonces también cuando me doy cuenta  que la sociedad actual nos tiene esclavizados a todos. Hipotecas, trabajo, matrimonios, políticos, familia, etc. Obligaciones diarias muchas de las cuales nunca cumpliríamos pero nos vemos obligados sin decir ni mu. La sociedad nos impone ciertas normas y ciertos comportamientos que hemos de seguir a rajatabla a riesgo de quedar excluidos de la sociedad misma.

Quizás por eso somos amos/as y sumisos/as. Para liberarnos de lo cotidiano y ordenar solamente a quien realmente deseamos que nos obedezca. O obedecer a quien realmente solo deseamos que nos ordene.

Y no a cualquier tonto con carné.

firma john deybe

La dona perfecta (La mujer perfecta)

Nombre
Em suggereix una dona (submisa) que escrigui sobre dones (casades) de vida (aparentment) perfecta i (avorridament) tranquil.la. Acotacions entre parèntesis a banda, parlo d’aquestes mares perfectes, aquestes dones de manual cristià, bones noies a ulls d’una societat que les enalteix com a perfecte engranatge de tot allò que és marital però que després, a la intimitat d’una submissió voluntària (fora el matrimoni), assoleixen deixar-se pervertir fins a límits tan oposats a la virtut que espanta que estem parlant de la mateixa persona (degradació, humiliació, exhibició, vergonya…).

He conegut dónes així però també he conegut moltes altres dones independents, poderoses i propietàries de la seva vida. I totes podrien ser submises. És a dir, el model de casada perfecta / submisa extrema és real però no és norma. Suposo que no em surt escriure de manera espontánea sobre aquestes dones perquè seria estereotipar quelcom des del prisma masculí. Però com qui em suggereix que escrigui és dona (i submisa), aquesta patent de cors em dóna una excusa ben llustrosa.

Potser la reflexió ve donada perquè aquest model de virtuosa/meuca és un model que existeix i que té unes pautes perfectament definides. Imagino que no ha de ser fàcil ser la dona perfecta als ulls de la societat perquè condiciona el fet d’estar obligat a ser quelcom només pel teu gènere, fet que va en contra de la llibertat individual. Per aquest motiu, aquesta falsa perfecció és com l’atmosfera continguda dins d’una olla de pressió. O l’obres o acaba explotant. I això és allò que significa la submissió per a aquest tipus de dones: l’elecció del fet voluntari (ser submisa) per sobre del fet obligatori (ser la perfecta esposa) per alliberar tota presio. Quina contradicció, oi? De nou la submissió és un camí per a la llibertat individual.

El fet més curiós és que són submises abonades a les pràctiques més extremes, sobretot en el camp de la humiliació. Volen ser tractades en la intimitat com mai serien tractades en públic. És a dir, van a l’extrem oposat í per aconseguir el delicat equilibri al balancí. Podem jutjar i fins i tot prejutjar, però és quelcom perfectament lícit. Alguns diran que aquestes dones tenen un problema per comportar-se així, estic amb ells: aquest tipus de dones tenen un greu problema per aquest tipus de comportament, però no parlo del comportament submís, això ho aplaudeixo, allò que em preocupa és que una societat patriarcal les anul.li com a dona i com a persona. I això segueix succeint dia després de dia.

“La dona és la reina del món i l’esclava d’un desig” (Honoré De Balzac)


(Traducción al castellano) Me sugiere una mujer (sumisa) que escriba sobre las mujeres (casadas) de vida (aparentemente) perfecta y (soporíferamente) tranquila. Acotaciones entre paréntesis aparte, estoy hablando de esas madres perfectas, esas mujeres de manual cristiano, buenas chicas a ojos de una sociedad que las ensalza como perfecto engranaje de lo marital pero que luego, en la intimidad de su sumisión voluntaria, son capaces de dejarse pervertir hasta límites tan opuestos a la virtud que asusta que se trate de la misma persona (degradación, humillación, exhibición, vergüenza…).

He conocido mujeres así pero también he conocido a muchas otras mujeres independientes, poderosas y dueñas de su propia  vida. Y todas podían ser sumisas. Es decir, que el modelo de casada perfecta / sumisa extrema es real pero no es la norma. Supongo que no me sale escribir sobre estas mujeres porque sería estereotipar algo desde el prisma masculino, pero como quien me sugiere que escriba es mujer (y sumisa) pues esa patente de corso me da una bonita excusa.

Quizás la reflexión viene dada porque ese modelo de virtuosa/puta es un modelo que existe y que tiene unas pautas perfectamente definidas. Imagino que no debe ser fácil ser la mujer perfecta a los ojos de la sociedad porque condiciona el hecho de estar obligado a ser algo solo por tu género, hecho que va en contra de la libertad individual. Por ese motivo, esa falsa perfección es como la atmósfera contenida dentro de una olla a presión, o la abres o acaba explotando. Y eso es lo que significa la sumisión para ese tipo de mujeres: la elección de lo voluntario (ser sumisa) por encima de lo obligatorio (ser la perfecta esposa) para aligerar toda esa presión. Menuda contradicción ¿eh? De nuevo la sumisión es un camino para la libertad individual.

Lo más curioso es que son sumisas abonadas a las prácticas más extremas, sobre todo en el campo de la humillación. Quieren ser tratadas en la intimidad como nunca serían tratadas en público. Es decir, van al extremo opuesto del balancín para alcanzar el delicado equilibrio. Podemos juzgar e incluso prejuzgar esto pero es algo perfectamente lícito. Algunos dirán que estas mujeres tienen un problema por comportarse así, estoy con ellos: ese tipo de mujeres tienen un grave problema por este tipo de comportamiento, pero no hablo del comportamiento sumiso, eso lo aplaudo, lo que me preocupa es que una sociedad patriarcal las anule como mujer y como persona. Y eso sigue sucediendo día tras día.

“La mujer es la reina del mundo y la esclava de un deseo” (Honoré De Balzac)

Singular o plural? ¿Singular o plural?

bowling.friends.thinkstock
Perquè hi ha amos que tenen diverses submises però no succeeix a l’inrevés, que una submisa tingui diversos amos? Alguns construiran una ràpida resposta basada en el fet patriarcal de la societat o en el masclisme de la figura masculina. Bravo per ells, però jo intento sempre anar una mica més enllà del punt obvi, per això escric aquest blog.

Observeu a aquestes ames que són servides per diversos submisos al mateix temps (un fet bastant comú). Han establert aquestes ames un patriarcat o són masclistes? Podeu argumentar que aquestes mestresses estan actuant com un home però llavors cometríem l’error de parlar de gèneres i no de rols. I al BDSM parlem de rols. Almenys jo.

Uns pares poden educar a més d’un fill perquè aquesta educació es basa en uns valors i una experiència únics, però diversos pares no poden educar al mateix fill perquè l’educació pot ser contradictòria. És a dir, els receptors poden ser molts però l’emissor ha de ser solament un. És un exemple ben simple que pot servir per il•lustrar el motiu pel qual hi ha amos amb diverses submises però no submises amb diversos amos.


(Traducción al castellano) ¿Porque hay amos que tienen varias sumisas pero no sucede al revés que una sumisa tenga varios amos? Algunos tendrán una rápida respuesta basada en lo patriarcal de la sociedad o en el machismo de la figura masculina. Bien por ellos, pero yo intento siempre ir un poco más allá de lo obvio, por eso escribo este blog.

Observad a esas amas que son servidas por varios sumisos al mismo tiempo (un hecho bastante común). ¿Han establecido esas amas un patriarcado o son machistas? Sé que podéis argumentar que esas amas están actuando como un hombre pero entonces cometeríamos el error de hablar de géneros y no de roles. Y en el BDSM hablamos de roles. Al menos yo.

Unos padres puede pueden educar a más de un hijo porque esa educación se basa en unos valores y experiencia únicos, pero varios padres no pueden educar al mismo hijo porque la educación puede ser contradictoria. Es decir, los receptores pueden ser muchos pero el emisor ha de ser solo uno. Es un ejemplo, simple pero que puede servir para ilustrar el motivo por el que hay amos con varias sumisas pero no sumisas con varios amos.

Recerques (búsquedas)

Nombre

De vegades resulta d’allò més divertit navegar per comprovar com arriba la gent a aquest blog. I el més divertit de tot és veure quines recerques han fet al google per arribar a aquí. Millor no dic res més.


(Traducción al castellano) En ocasiones resulta de lo mas divertido navegar para comprobar como llega la gente a este blog. Lo mas divertido de todo es ver que búsquedas han hecho a google para llegar hasta aquí. Mejor no digo más…

La dona de la foto (La mujer de la foto)

Nombre

De vegades veig una imatge que treu la poderosa part d’amo que acostumo a guardar ben dintre, ben amagada. Pot ser una foto o quelcom que he vist al carrer. Pot ser una pel.lícula o qualsevol frase de qualsevol llibre. No tinc agafat encara a on ni com salta aquest mecanisme a la meva ment. Només puc dir que passa unes vegades i altres no. La darrera vegada va passar amb una foto que vaig veure d’una dona adormida a una mena de sofà i a una mena de terrassa. Era un lloc gran, potser la terrassa d’un hotel o d’un privilegiat pis, amb columnes i tot. Al fons es veu la ciutat, es Barcelona perquè al ben mig d’aquestes dues columnes puc endevinar la torre Agbar. Més a prop hi ha una altra persona dormint a una hamaca. Potser una altra dona. Però la que crida la meva atenció és la primera dona.

És morena, amb els cabells recollits, vesteix una samarreta blanca de tirants i uns pantalons verds com militars, està profundament adormida, una mena d’expressió que no es pot fingir. Em fixo en les seves mans primes com els braços, els seus pits breus i els seus llavis fins, relaxats. I és llavors que imagino que, de sobte i sense saber com, estic jo a dins la fotografia per començar a lligar-la allà mateix al sofà. I ho faig per convertir-la en la meva submisa. Sense moure’ns d’aquell escenari ni despertar a l’altra persona que dorm. I el fet més curiós és que imagino que la dona del sofà ho desitja, no la conec de res, mai faria res contra la seva voluntat ni tan sols l’empenyeria a res. Tots vosaltres diríeu que m’equivoco, fins i tot la gent que coneix a aquesta dona diria que m’equivoco. I tot i això, continuo sabent que ella és allò que vol que jo la faci ser.

De vegades veig una foto, una persona real, una pel.licula o llegeixo un llibre. I trobo una dona així.

És un do meravellosament terrible, creieu-me.


(Traducción al castellano) A veces veo una imagen que, de repente, saca de mi esa poderosa parte de amo que acostumbro a guardar bien dentro, bien escondida. Puede ser una foto o algo que veo por la calle. Puede ser una película o cualquier frase de cualquier libro. No le tengo todavía cogido el truco a donde ni cómo salta este mecanismo en mi mente. Sólo puedo decir que pasa unas veces y otras veces no. La última vez pasó con una foto que vi de una mujer dormida en una especie de sofá y en una especie de terraza. Era un lugar grande, quizás la terraza de un hotel o puede que la de un privilegiado piso, con sus columnas y todo. Al fondo se ve la ciudad, es Barcelona porque entre esas dos columnas puedo adivinar la torre Agbar. Cerca hay otra persona durmiendo a una hamaca. Quizás otra mujer. Pero la que llama mi atención es la primera mujer.

Es morena, con el pelo negro azabache y recogido, viste una camiseta blanca de tirantes y unos pantalones verdes, como si fuesen militares. Está profundamente dormida, un tipo de expresión que no se puede fingir. Me fijo en sus manos delgadas como los brazos, sus pechos breves y sus labios relajados. Y es entonces que imagino que, de repente y sin saber cómo, estoy dentro la fotografía para empezar a atarla allí mismo al sofá. Y lo hago para convertirla en mi sumisa. Sin movernos de aquel escenario ni despertar a la otra persona que duerme. Y el hecho más curioso es que imagino que la mujer del sofá lo desea, no la conozco de nada, nunca haría nada contra su voluntad ni siquiera la empujaría. Vosotros diríais que me equivoco, incluso la gente que conoce a esta mujer diría que me equivoco. Y aún así, continúo en la convicción que ella es aquello que quiere que yo la haga ser.

A veces veo una foto, una persona real, una película o leo un libro. Y encuentro una mujer así.

Es un don maravillosamente terrible, creedme.