El romanticisme està sobrevalorat (El romanticismo está sobrevalorado)

índice.jpgEl romanticisme està sobrevalorat. A on hi hagi un bon cop al cul, qui vol un poema d’en Benedetti? Hi ha persones que com més fort dónes, més s’enamoren de tu. No parlo d’aquesta estranya dependència de personalitats fora del BDSM que necessiten sentir-se febles. Parlo del BDSM a ultrança, sense més condicionants morals ni psicològics que els propis del rol. Estic parlant d’aquestes persones que, a una pràctica com a submises, senten un profund amor (real) quan més dur són sotmeses. Persones que admiren el poder o en tot cas admiren que algú amb poder sigui capaç de sotmetre-les i reduir-les. Tornem llavors al dilema de sempre… Què succeeix quan una submisa s’enamora del seu amo (o a l’inrevés)? És un problema, si: un meravellós problema.


El romanticismo está sobrevalorado. Donde haya un buen azote que se quite un poema de Benedetti. Hay personas que cuanto más fuerte les das, mas se enamoran de ti. No hablo de esa extraña dependencia de personalidades fuera del bdsm que necesitan sentirse débiles. Hablo de BDSM puro y duro, sin más condicionantes morales ni psicológicos que los propios del rol. Estoy hablando de esas personas que, en una práctica como sumisas, sienten un profundo amor (real) cuanto más duramente son sometidas. Personas que admiran el poder o en todo caso admiran que alguien con poder sea capaz de someterlas y reducirlas. Volvemos entonces al dilema de siempre… ¿Qué sucede cuando una sumisa se enamora de su amo (o viceversa)? Es un problema, si: un maravilloso problema.

firma john deybe

Anuncis

Com acomiadar-se quan acaba una relació Amo-submisa? (¿Como despedirse cuando termina una relación Amo-sumisa?)

20150726-clandestine_transmission_old_timey_shhh
Ahir parlava de com reconèixer que una relació Amo-submisa ha acabat. Avui parlaré de com acomiadar-se. De fet parlaré com no s’ha d’acomiadar un doncs sóc massa pragmàtic i quan quelcom acaba i tinc clar que ha acabat no necessito cap conversa per aclarir res. Ha acabat i segurament tots dos tenim idees diferents de perquè ha acabat, però ha acabat. Com t’acomiades doncs? A més de pragmàtic reconec que sóc complicat a l’hora d’acomiadar-se. Molta gent interpreta això com covardia però no és això. És senzillament apatia al moment de dir adéu perquè no crec que un adéu pugui deixar millors ni pitjors records dels quals tinc d’aquella persona. És a dir, un adéu per molt bo o dolent que sigui no canvia una relació (però si pot espatllar el record). L’apatia i el pragmatisme em fan quedar-me amb el record, no necessito acomiadar-me de la mateixa manera que mai entro a veure un mort a una vetlla, el vull recordar com era, viu. No vull que el record final espatlli la resta dels records. Potser pensareu que és de mala educació no acomiadar-se o fins i tot de covards. Bé, jo no ho veig així però us ho explico perquè crec que no sou com jo (això espero!) i que segurament vosaltres necessitareu acomiadar-vos. Jo no, ni tan sols per mail o whatsapp. Si quelcom ha acabat, ha acabat. No necessito cap conversa ni cap adéu formal. A què us agrado?


(Traducción al castellano) Ayer hablaba de cómo reconocer que una relación Amo-sumisa ha terminado. Hoy hablaré de cómo despedirse. De hecho hablaré como no se debe despedir a un pues soy demasiado pragmático y cuando algo termina y tengo claro que ha terminado no necesito ninguna conversación para aclarar nada. Ha terminado y seguramente los dos tenemos ideas diferentes de porqué ha terminado, pero ha terminado. Como te despides entonces? Además de pragmático reconozco que soy complicado a la hora de despedirse. Mucha gente interpreta esto como cobardía pero no es eso. Es sencillamente apatía al momento de decir adiós porque no creo que un adiós pueda dejar mejores ni peores recuerdos de los que tengo de esa persona. Es decir, un adiós por bueno o malo que sea no cambia una relación (pero si puede estropear el recuerdo). La apatía y el pragmatismo me hacen quedarme con el recuerdo, no necesito despedirme de la misma manera que nunca entro a ver un muerto en un velatorio, lo quiero recordar como era, vivo. No quiero que el recuerdo final estropee el resto de los recuerdos. Quizá pensaréis que es de mala educación el no despedirse o incluso de cobardes. Bueno, yo no lo veo así pero os lo cuento porque creo que no sois como yo (¡eso espero!) y que seguramente vosotros necesitareis despediros. Yo no, ni siquiera por mail o whatsapp. Si algo ha terminado, ha terminado. No necesito ninguna conversación ni ningun adiós formal. ¿A qué os gusto?

Quan saps que una relació BDSM ha acabat? (¿Cuándo sabes que una relación BDSM ha terminado?)

tumblr_ldgxuz3GvT1qe0eclo1_r2_500

Aquesta pregunta, tot i que sembla fàcil, a la vida no te resposta senzilla. La lògica mana que quan una relació s’acaba, la persona ho intenta expressar de la manera més assertiva que coneix. Aquesta és la teoria, és clar. Però a la practica, a una relació BDSM costa fixar en quin moment acaba. Un dels principals motius es la (dis)continuïtat. A una relació de BDSM no fem sessions dia rere dia, la qual cosa significa que no parlem dia rere dia. Fns a la següent sessió poden passar unes setmanes que s’allarguen inexplicablement per una de les dues persones implicades. És a dir, si no jugues cada dia a futbol com pots saber que encara ets capaç de fotre un gol? Al BDSM pequem d’allargar massa les decisions importants (no volem acabar el plaer tot i que culpable) i el fet de no veure’s contínuament fa que (de vegades) un dels dos hagi acabat (al seu cap) la relació i l’altre encara no ho sàpiga. La solució? És difícil però alhora és ben senzilla. Si teniu la sensació que sou vosaltres només qui us moveu és que la cosa ha acabada.

Fi de l’historia.


(Traducción al castellano) Esta pregunta, aunque parece fácil, no tiene respuesta fácil en la vida. La lógica impone que cuando una relación termina, la persona lo intenta expresar de la manera más asertiva que conoce. Esta es la teoría, claro. Pero en la práctica, en una relación BDSM cuesta fijar en qué momento ha terminado realmente. Uno de los principales motivos es la (dis) continuidad. En una relación de BDSM no tenemos sesiones día tras día, con lo que no hablamos día tras día. Esto significa que hasta la siguiente sesión pueden pasar unas semanas que se alargan inexplicablemente a causa de una de las dos personas implicadas. Es decir ¿si no juegas cada día al fútbol como puedes saber que todavía eres capaz de meter un gol? En el BDSM pecamos de alargar en exceso las decisiones importantes (no queremos terminar el placer aunque sea culpable) y el hecho de no verse continuamente hace que (a veces) uno de los dos haya terminado (en su mente) la relación y aunque el otro no lo sepa. ¿La solución? Es difícil pero a la vez es sencilla. Si tenéis la sensación de que sois vosotros sólo quien tiráis del carro es que la cosa ha terminado.

Fin de la historia.

El primer pingüí (El primer pingüino)

2080881576_a7c9dd8efa_bExisteix una característica amb els pingüins que sempre m’ha fascinat. Quan arriben a una part gelada no hi ha manera de saber si el gel és prou gruixut per suportar-los, a més existeix l’inconvenient que poden haver-hi foques marines sota el gel esperant per donar-se un bon festí. Però sempre succeeix que un pingüí comença a caminar pel trencadís gel mentre la resta esperen a veure si aconsegueix arribar a l’altra banda o acabar a l’agraït estómac d’una foca. Si aconsegueix sobreviure, la resta de pingüins passen en fila pel mateix camí. Però si el seu amic acaba en el fons del mar, llavors van a buscar un altre camí on un altre pingüí s’aventura a caminar pel gel.

Què té a veure això amb el BDSM? Hi ha molta gent que no s’endinsa en aquest món per por, es passen anys i anys mirant el gel i imaginant si quan saltin es trencarà o no. I quan salten han passat ja tants anys que no els hi resten forces per creuar el llac. Potser haurien de fer com els pingüins i saltar sense pensar massa i ni pensar allò que opinen els altres.


(Traducción al castellano) Existe una característica en los pingüinos que siempre me ha fascinado. Cuando llegan a una parte helada no hay manera de saber si el hielo es lo suficientemente grueso para soportarles, además existe el inconveniente que pueden haber focas marinas bajo el hielo esperando para darse un buen festín. Pero siempre sucede que un pingüino comienza a caminar por el quebradizo  hielo mientras el resto esperan a ver si consigue llegar a la otra orilla o acabar en la panza de una foca. Si consigue sobrevivir, el resto de pingüinos pasan en fila por el mismo camino pero si su amigo acaba en el fondo del mar entonces van a buscar otro camino donde otro pingüino se aventura a cruzar el hielo.

¿Qué tiene que ver esto con el BDSM? Hay mucha gente que no entra en este mundo por miedo, pasan años y años mirando el hielo e imaginando si al saltar se quebrará o no. Y cuando salta han pasado ya tantos años que no les quedan fuerzas para cruzar el lago. Quizás debiéramos hacer como los pingüinos y saltar sin pensar demasiado y ni pensar en cuanto lo que opinan los demás.

Immortal (Inmortal)

Ahir va morir en David Bowie. Millor dit, ahir ens vàrem assabentar que en David Bowie havia mort. Però no és veritat doncs en Bowie és immortal com ho es en Lennon, en Saramago o en Van Gogh. Recordo ara un dia que anava en cotxe amb el doble CD dels èxits d’en Bowie sortint a tot volum pels altaveus. La meva mare, asseguda al meu costat, escoltava la música tot encuriosida, passada una estona em va preguntar qui era el cantant i li va dir que no era un cantant, era un autor i es deia David Bowie. No el reconeixia, o millor dir, no el recordava, tot i que sí que li sonaven totes i cadascuna de les cançons que sortien pels altaveus. Aquesta era (és) l’autèntica dimensió d’en Bowie, les seves cançons són conegudes tot i que molta gent ni sap com es diu. La perfecta definició d’artista total a on poc importa qui o com és. La seva obra, sense saber com, el supera. No parlem de qualitat musical sinó que la seva música connectava amb qualsevol persona de qualsevol lloc, gènere o condició. Molts ni en saben com es deia i pel mateix motiu no en saben que qui va morir ahir era l’autor d’aquelles meravelloses cançons. Què importa? David Bowie mai morirà.

Us preguntareu que té a veure en David Bowie amb el BDSM: absolutament res però resulta que a més d’Amo, de vegades també sóc persona.


(Traducción al castellano) Ayer murió David Bowie. O mejor dicho, ayer tuvimos conocimiento que David Bowie había muerto. Pero no es verdad puesto que Bowie es inmortal como lo es Lennon, Saramago o Van Gogh. Recuerdo un día que iba en coche con un  CD de los éxitos de Bowie sonando por los altavoces. Mi madre estaba sentada junto a mi y escuchaba curiosa, transcurrido un rato me preguntó quién era ese cantante y le contesté que no era un cantante, era un autor y se llamaba David Bowie. No lo reconocía, o mejor decir, no lo recordaba, pero sí que le sonaban todas y cada una de las canciones que escuchaba. Esta era (es) la auténtica dimensión de Bowie, sus canciones son conocidas aunque mucha gente ni conoce el nombre del artista. La perfecta definición de artista total donde poco importa quién o como es. Su obra, sin saber cómo, lo supera. No hablamos de calidad musical sino de que su música conectaba con cualquier persona de cualquier lugar, género o condición. Muchos ni conocen cómo se llamaba y por el mismo motivo no saben que quien murió ayer era el autor de esas mismas maravillosas canciones. ¿Que importa? David Bowie nunca morirá.

Os preguntaréis que tiene que ver David Bowie con el BDSM: absolutamente nada pero resulta que además de Amo, a veces también soy persona.

Diàleg i silenci (Diálogo y silencio)

6027172337_8b0878c82f_zEntre un amo i la seva submisa hi ha d’haver diàleg, una conversa basada en allò que necessites i allò que ofereixes. Millor dit: comprendre allò que necessita l’altra persona o et pot oferir l’altra persona. Fins i tot, de vegades, ho pots entendre sense necessitat de diàleg, sobretot si ets observador. Però igual de necessari que és el diàleg, també ho és el silenci. El secret a qualsevol mena de relació BDSM (o convencional) consisteix a encaixar el diàleg i el silenci. Si ha d’haver-hi diàleg quan hi ha silenci o si hi ha silenci quan ha d’haver diàleg… és quan tot es desmunta com un feble castell de cartes sota una tempesta de sorra.


(Traducción al castellano) Entre un amo y su sumisa debe existir el diálogo, una conversación basada en lo que necesitas y lo que ofreces. O mejor dicho: comprender lo que necesita la otra persona o te puede ofrecer la otra persona. A veces  sucede que incluso eres capaz de entenderlo sin necesidad de diálogo, sobre todo si eres observador. Pero igual de necesario que  el diálogo, también lo es el silencio. El secreto en cualquier tipo de relación BDSM (o convencional) consiste en encajar diálogos y silencios. Si tiene que haber diálogo cuando hay silencio o si hay silencio cuando debe haber diálogo… es cuando todo se desmonta como un débil castillo de naipes bajo una tormenta de arena.