Arrancada de cavall (Arrancada de caballo)

NombreSempre que començo quelcom ho faig amb empenta i emoció, potser amb massa empenta i massa emoció. És a dir, vaig més ràpid d’allò que hauria d’anar. A l’inrevés, quan quelcom acaba, no entenc per què acaba, no assumeixo que acaba, em costa d’entendre els silencis dels altres perquè els interpreto com un rebuig. No vull dir que sempre sigui culpa meva. De vegades l’altra gent tampoc és perfecte (fins i tot és menyspreable). Allò que vull dir és que, sense entrar en culpes, assumeixo que tinc arrancada de cavall. I davant això, poca cosa puc fer. Demano disculpes per voler ser feliç rapidament.


(Traducción al castellano) Siempre que empiezo algo lo hago con fuerza y emoción, quizá con demasiada fuerza y demasiada emoción. Es decir, voy más rápido de lo que debería ir. A la inversa, cuando algo termina, no entiendo por qué termina, no asumo que termina, me cuesta entender los silencios de los demás porque los interpreto como un rechazo. No quiero decir que sea siempre mi culpa. A veces los demás tampoco son perfectos (incluso pueden ser despreciables).  Lo que intento decir es que, sin entrar en culpas, asumo que tengo arrancada de caballo. Y ante esto, poco puedo hacer. Pido disculpas por querer ser feliz rápidamente.

Anuncis

Feminisme, masclisme i BDSM (Feminismo, machismo y BDSM) -3-

jose_luis_lopez_vazquez_en_mi_querida_senorita_2467_863xResulta complex parlar de masclisme o feminisme amb qualsevol àmbit de la vida perquè no ens podem deslligar del fet que som homes i dones qui escrivim i el gènere, en certa manera ens condiciona. Qualsevol cosa que afirmi jo sobre masclisme o feminisme pot ésser qüestionat per un lector (o lectora) i segurament la persona que em qüestioni tindrà tanta raó com jo dient això que dic. Perquè quan parlem sobre masclisme o feminisme o fem des d’un punt de vista personal, no som asèptics ni podem deslligar-nos del nostre gènere. Ens han educat com ens han educat i, tot i que ho intentem canviar, els nostres pensaments també són fruit de la nostra educació. Amb això vull dir que si no esteu d’acord amb allò que escric referent al masclisme, al feminisme i al BDSM doncs perfecte, és la vostra opinió però no qüestioneu la meva opinió.

Allò que dic sembla un contrasentit i a algunes persones els hi semblarà una heretgia pròpia dels temps de l’home cavernari, però no només jo opino així sinó que moltes dones (submises) opinen de la mateixa manera. Fa dos dies una submisa m’ho va dir perquè havia llegit la primera part d’aquests texts sobre feminisme, masclisme i BDSM. Ja hi havia escoltat abans de boca d’altres submises però mai ho havia associat al fet del feminisme o el masclisme. La cosa primera que he de dir és que quasi totes les submises que he conegut defenien més el feminisme i la dona que altres dones que conec. Suposo que per això precisament van aconseguir alliberar-se i ser submises, perquè significa una mena d’acceptació d’allò que ets (com submisa) i ho integres en el teu genero (com dona) sense embuts mentals. El segon és que totes aquestes submises em van dir que se sentien més respectades com dones per un amo que per altres homes. Això és totalment comprensible (sobretot si has viscut una relació BDSM) però mai ho havia vist com una normalització del fet masclista o feminista sinó com una característica de les persones que practiquem BDSM.


Resulta complicado hablar de machismo o feminismo en cualquier ámbito de la vida porque no podemos desligarnos del hecho de que somos hombres y mujeres los que escribimos (o hablamos) y el género, en cierto modo, nos condiciona. Cualquier cosa que yo afirme sobre machismo o feminismo puede ser cuestionado por un lector (o lectora) y seguramente es persona tendrá tanta razón como yo diciendo esto que ahora digo. Porque cuando hablamos sobre machismo o feminismo lo hacemos desde un punto de vista personal, no somos asépticos ni podemos desligarnos de nuestro género. Nos han educado como nos han educado y, aunque lo intentamos cambiar, nuestros pensamientos también son fruto de nuestra educación. Con esto quiero decir que si no estais de acuerdo con lo que escribo referente al machismo, el feminismo y el BDSM pues perfecto, es vuestra opinión, pero no cuestionan la mía.

Lo que digo parece un contrasentido y a algunas personas les parecerá una herejía propia de los tiempos del hombre cavernario, pero soy yo solo quien opina así, muchas mujeres (sumisas) opinan lo mismo. Hace dos días una sumisa me algo a raiz de haber leído la primera parte de estos textos sobre feminismo, machismo y BDSM. Yo había escuchado lo mismo antes en boca de otras sumisas pero nunca lo había asociado al hecho del feminismo o el machismo. Lo primero que debo decir es que casi todas las sumisas que he conocido defendían más el feminismo y a la mujer que otras mujeres que conozco. Supongo que por eso precisamente lograron liberarse y ser sumisas, porque significa una especie de aceptación de aquello que eres (como sumisa) y lo integras en tu género (como mujer) sin embudos mentales. El segundo es que todas estas sumisas me dijeron que se sentían más respetadas como mujeres por un amo que por otros hombres. Esto es totalmente comprensible (sobre todo si has vivido una relación BDSM) pero nunca lo había visto como una normalización del hecho machista o feminista sino como una característica de las personas que practicamos BDSM.

firma john deybe

Feminisme, masclisme i BDSM (Feminismo, machismo y BDSM) -2-

NombreAllò que veig més perillós en el fet del masclisme, el feminisme i el BDSM és que utilitzem el fet d’ser amos o submises per projectar el nostre masclisme o feminisme. Moltes vegades masclisme i feminisme poden donar benzina al fet d’ser amo o ama. És a dir, si sou amos (o ames) intenteu no projectar el vostre masclisme o feminisme amb allò que feu. Homes i dones no som enemics tot i que actuem com si ho fóssim. No utilitzeu un rol per venjar-vos en res. I si penseu que correu el risc de projectar això al rol… millor féu quadres de gatets amb punt de creu.

De la mateixa manera, no intenteu encaixar això al fet d’ser submís o submisa. Reconec que és complicat perquè som allò que som o allò que ens han ensenyat a ser i és difícil fugir de l’essència quan dominem o som dominats.

Potser estic equivocat i tot això que dic són bajanades. Segurament. Estic segur que hi ha psiquiatres que han escoltat, estudiat i escrit sobretot això. Jo només parlo des de el desconeixement i el meu desconeixement l’única cosa que em diu és que intenti no mesclar “ismes” amb rols.


Lo más peligroso en el machismo, el feminismo y el BDSM es que utilicemos el hecho de ser amos o sumisas para proyectar nuestro machismo o feminismo. Muchas veces machismo y feminismo pueden avivar el hecho de ser amo o ama. Es decir, si sois amos (o amas) intentad no proyectar vuestro machismo o feminismo con quien practicáis. Hombres y mujeres no somos enemigos aunque actuamos como si lo fuéramos. No utilicemos un rol para vengarnos de nada. Y si pensáis que corréis el riesgo de proyectar topo eso en el rol … mejor tejed cuadros de gatitos de punto de cruz.

De la misma manera, no intentéis encajar eso al hecho de ser sumiso o sumisa. Reconozco que es complicado porque somos lo que somos o lo que nos han enseñado a ser y es difícil huir de la esencia cuando dominamos o somos dominados.

Quizás estoy equivocado y todo esto son tonterías. Seguramente. Estoy convencido que hay psiquiatras que han escuchado, estudiado y escrito sobre todo esto. Yo hablo desde el desconocimiento y mi desconocimiento lo único que me dice es que intente no mezclar “ismos” con roles.

firma john deybe

Feminisme, masclisme i BDSM (Feminismo, machismo y BDSM) -1-

7yRKrPB.pngEl següent text sobre feminisme, masclisme i BDSM em costa a l’hora de contextualitzar-lo doncs no voldria caure al risc de la demagògia, o pitjor encara, caure al masclisme inconscient (per omissió). Per què parlo de feminisme a un bloc de BDSM? Darrerament he estat llegint una mica sobre feminisme (o sobre actituds masclistes) e intento comprendre com encaixa això amb una relació tan “aparentment masclista” (des de la ignorància) com és un home dominant i humiliant a una dona. Per explicar una mica els meus dubtes he de reconèixer que algunes vegades (les que menys) tinc actituds masclistes de manera inconscient tot i que intento fugir d’elles i aprendre a desaprendre allò que una educació masclista em va ensenyar.

Tampoc puc negar que soc home (i tinc una edat), no és això excusa però si és una realitat que de vegades m’impedeix reconèixer quelcom com un fet masclista. Però intento aprendre dia rere dia. El veritable masclista es aquell qui s’adona i no fa res per corregir la seva actitud. De primeres he de dir que mai he sentit que tenia cap actitud masclista quan domino doncs les meves actituds de superioritat no vénen donades pel gènere sinó pel rol. No estic imposant-me a una dona sinó a una submisa (que a més és dona). Tot i això continuo sense tenir clar com encaixa el feminisme a una relació BDSM entre amo (home) i submisa (dona).

De fet no se si tan sols encaixa. Tinc molt clar que per moltes coses que jo li faci a una dona, fins i tot si la humilio, ho faig perquè ella així ho desitja. No considero que un amo sigui més que una submisa ni un home és més que una dona. No considero que res és millor que res en cap ordre de la vida. Fins i tot m’arriscaria a dir que quan sóc amo sóc menys masclista que mai doncs les meves accions són controlades i totalment conscients… i sobretot consensuades. A la vida real puc tenir una actitud masclista sense adonar-me i sense que l’altra persona (dona o dones) vulguin aquesta actitud per part meva. No us confongueu, no sóc gens masclista, precisament per això reconec que puc tenir alguna actitud masclista de manera inconscient que he de canviar. I ho faig. Tampoc ús confongueu que un amo castigant a la seva submisa sigui un masclista.

Contextualitzar, aquesta és la paraula.


El siguiente texto sobre feminismo, machismo y BDSM me cuesta llegado el momento de contextualizarlo pues no quiero caer en el riesgo de la demagogia, o peor aún, caer en el machismo inconsciente (por omisión). ¿Por qué hablo de feminismo en un blog de BDSM? Últimamente he estado leyendo un poco sobre feminismo (o sobre actitudes machistas) y trato de comprender cómo encajaría todo esto en una relación tan “aparentemente machista” (desde la ignorancia) como es un hombre dominando y humillando a una mujer. Para aclarar mis dudas debo reconocer que algunas veces (las que menos) tengo actitudes machistas de manera inconsciente aunque intento huir de ellas y aprender a desaprender lo que una educación machista me enseñó.

Tampoco puedo negar que soy hombre (y además tengo una edad), no es excusa pero si es una realidad que a veces me impide reconocer algo como un hecho machista. Intento aprender día tras día. El verdadero machista es aquel que se da cuenta y no hace nada para corregir su actitud. De primeras debo decir que nunca he sentido que ninguna actitud machista cuando domino pues mi actitud de superioridad no viene dada por el género sino por el rol. No me estoy imponiendo a una mujer sino a una sumisa (que además es mujer). Sin embargo sigo sin tener claro cómo encaja el feminismo en una relación BDSM entre amo (hombre) y sumisa (mujer).

De hecho no se si tan sólo encaja. Tengo muy claro que por muchas cosas que le haga a una mujer, incluso si la humillo, es porque ella así lo desea. No considero que un amo sea más que una sumisa ni un hombre más que una mujer. No considero que nada es mejor que nada en ningún orden de la vida. Incluso me arriesgaría a decir que, cuando soy dueño, soy menos machista que nunca pues mis acciones son controladas y totalmente conscientes … sobre todo consensuadas. En la vida real puedo tener una actitud machista sin darme cuenta y sin que la otra persona (mujer o mujeres) quieran esta actitud por mi parte. No os confundáis, no soy machista, precisamente por eso reconozco que puedo tener alguna actitud machista de manera inconsciente que tengo que cambiar. Y lo hago. Tampoco os confundáis creyendo que un amo castigando a su sumisa sea un machista.

Contextualizar, esa es la palabra.

firma john deybe

Quin és el millor amo? (¿Quién es el mejor amo?)

Nombre
Moltes persones imaginen qui és el millor amo per elles. Algunes es deixen portat pel físic, altres per les paraules, altres deixen que sigui l’estranya química del cervell qui faci la feina. Altres intenten una mescla de totes aquestes coses. Qui encerta? És complicat trobar una resposta acurada. No crec que buscar signifiqui trobar, per molt bé que ho facis. Estic convençut que abans que Cristòfol Colon o Pasteur, altres van fracassar abans d’ells. A on és l’èxit? Doncs al mateix lloc que el fracàs. I tots dos estan a un univers a on l’atzar té molta importància. Quin és el millor amo o la millor submisa? L’atzar us ho dirà.


(Traducción al castellano) Muchas personas imaginan quién es el mejoramo para ellas. Algunas personas se dejan llevar por el físico, otras por las palabras, otras dejan que sea la extraña química del cerebro quien haga el trabajo. Otras intentan una mezcla de todas esas cosas. ¿Quién acierta? Es complicado encontrar una respuesta precisa. No creo que buscar signifique encontrar, por muy bien que lo hagas. Estoy convencido que antes de que Cristóbal Colón o Pasteur, otros fracasaron. ¿Dónde está el éxito? Pues en el mismo lugar que el fracaso. Y ambos están a un universo donde el azar tiene mucha importancia. ¿Cuál es el mejor amo o la mejor sumisa? El azar lo dirá.

La perfecció (La perfección)

NombreHi ha dies en que em plantejo que espera la gent de mi (com a Amo). Se que no soc l’ideal de moltes d’aquestes persones però també em reconforta el fet que l’amo ideal d’aquestes persones no existeix precisament perquè es només un ideal. Començo a pensar i m’adono que el secret consisteix en entendre que no ets lo que les persones volen que siguis, ni tampoc has de variar el teu comportament per ésser allò que les persones volen que siguis. Això es pot aplicar al BDSM o a qualsevol altre ordre de la vida. Jo soc com soc, amb totes les meves imperfeccions (que son moltes) i la meva recomanació es que abans de qüestionar-vos si l’altre persona es allò que vosaltres voleu que sigui, millor us qüestioneu si vosaltres sou allò que voleu ser (en relació a aquesta persona). De vegades mirem massa al voltant sense adonar-nos que nosaltres estem al mig d’aquest voltant.


(Traducción al castellano) Hay días en que me planteo que espera la gente de mí (como Amo). Se que no soy el ideal de muchas de estas personas pero también me reconforta el hecho de que el Amo ideal de estas personas no existe porque es sólo: un ideal. Pienso y me doy cuenta que el secreto consiste en entender que no eres aquello que las personas quieren que seas, tampoco debes cambiar tu comportamiento para ser lo que esas personas quieren que seas. Esto se puede aplicar al BDSM o en cualquier otro orden de la vida. Soy como soy, con todas mis imperfecciones (que son muchas). Mi recomendación es que antes de cuestionarse si la otra persona es aquello que deseáis que sea, mejor cuestionad si vosotros sois lo que deseáis ser (en relación a esa persona). A veces miramos alrededor constantemente sin darnos cuenta de que nosotros estamos en el centro de esa mirada.

Parafilia, perversió o pràctica? (¿Parafilia, perversión o práctica?)

Sigmund-Freud-Kimdir-2

Com diferenciar a les nostres pràctiques BDSM allò que es considera una parafilia, o una perversió o una pràctica sana i consensuada?

La parafilia es defineix com un comportament dins del sexe on el plaer s’aconsegueix (o es cerca) en objectes, situacions, activitats o personalitats atípiques. La perversió és un comportament (o pràctica sexual) que no s’ajusta a allò socialment establert com a normal. Hi ha pràctiques que alguns psiquiatres entenen com a perversions o parafilias, d’altres no. La diferència és important perquè, segons la medicina psiquiàtrica, parafilias i perversions haurien de tenir un tractament. On està el límit? El sexe oral o la masturbació van ser considerades parafilias fins a mitjans del segle XX. Al segle XIX el fetitxisme, l’homosexualitat o el sadomasoquisme també eren considerades perversions.

Resumint: quelcom que fem pot ser considerat com parafilia o perversió segons en quina època visquem o segons la maduresa intel·lectual (o moral) de qui ho contempla.

El meu consell és el de sempre: Què més dóna? Si us trobeu a gust amb allò que feu, si és consensuat i lliure, llavors oblideu les etiquetes. Els psiquiatres tenen molt a on alimentar-se a banda de les vostres pràctiques BDSM.


(Traducción al castellano) ¿Cómo diferenciar en nuestras prácticas BDSM lo que se considera una parafilia, una perversión o una práctica sana y consensuada?

La parafilia se define como un comportamiento dentro del sexo donde el placer se consigue (o se busca) en objetos, situaciones, actividades o personalidades atípicas. La perversión es un comportamiento (o prácticas sexuales) que no se ajustan a lo socialmente establecido como normal. Hay prácticas que algunos psiquiatras entienden como perversiones o parafilias y otros no. La diferencia es importante porque, según la medicina psiquiátrica, parafilias y perversiones deberían tener un tratamiento. ¿Dónde está el límite? El sexo oral o la masturbación fueron consideradas parafilias hasta mediados del siglo XX. En el siglo XIX el fetichismo, la homosexualidad o el sadomasoquismo eran consideradas perversiones.

Resumiendo: algo que hacemos puede ser considerado como parafilia o perversión según en qué época vivamos o según la madurez intelectual (o moral) de quien lo contempla.

Mi consejo es el de siempre: ¿Qué más da? Si os encontráis a gusto con aquello que hacéis, si es consensuado y libre, entonces olvidad las etiquetas. Los psiquiatras tienen mucho donde alimentarse aparte de vuestras prácticas BDSM.