Normalització (Normalización)

1Us imagineu un programa com “Tu sí que vales” amb un amo fuetejant a una submisa a veure si la gent admira l’art concursant contra una cantant infantil o un mag de la tercera edat? Imagineu un programa de televisió com “Sálvame” dient que un famós practica BDSM regularment? Imagineu una serie de televisió a on hi hagi amos i submises en un context d’allò més normal? O un concurs com “La Voz” que es digués “El Amo”… Jo tampoc. Em costa d’imaginar que quelcom tan normal com és el BDSM estigui tan amagat a qualsevol televisió, radio, revista o conversa a un cafè. El motiu? Com a societat no estem preparats encara.


(Traducción al castellano) ¿Os imagináis un programa como “Tú sí que vales” con un amo azotando a su sumisa para comprobar si los espectadores admiran ese arte concursando contra una cantante infantil o un mago de la tercera edad? ¿Imagináis un programa de televisión como “Sálvame” diciendo que un famoso practica BDSM regularmente? ¿Imagináis una serie de televisión donde haya amos y sumisas en un contexto de normal? O un concurso como “La Voz” que se llamase “El amo”… Yo tampoco. Me cuesta imaginar que algo tan normal cómo es el BDSM esté tan escondido en cualquier televisión, radio, revista o conversación en un café. ¿El motivo? Como sociedad no estamos preparados aun.

Anuncis

Rondinaire (Gruñón)

pitufo_gruc3b1onL’altre dia em trobava a un lloc en el qual no em venia de gust estar, envoltat de (algunes) persones que no em venia de gust veure i celebrant un aniversari que no em venia de gust celebrar. Era l’aniversari d’una persona que conec des de fa molts anys i tots em van dir que havia de ser a pesar que jo era conscient que no havia de fer. La nit va ser divertida per tots (gairebé 100 persones) menys per a mi. Al final em vaig escapolir evitant tot i tots. Senzillament ja no era el meu lloc ni era la meva gent. Això em va fer entendre quelcom: ja no tinc edat per estar a on no em vingui de gust estar i si a algú no li agrada o se sent ofès, és el seu problema, no el meu. No tinc edat per perdre el temps amb gent amb la qual no em ve de gust estar fent coses que no em vénen de gust fer. Suposo que aviat em convertiré en un d’aquests iaios tocacollons que nomes fan i diuen allò que els hi ve de gust. Tant de bo.


(Traducción al castellano) El otro día me encontraba en un lugar en el que no me apetecía estar, rodeado de (alguna) gente que no me apetecía ver y celebrando un cumpleaños que no me apetecía celebrar. Era el cumpleaños de una persona que conozco desde hace muchos años y todos me dijeron que debía estar a pesar de que yo era consciente que no debía. La noche fue divertida para todos (casi 100 personas) menos para mí. Al final me escabullí evitando a todo y a todos. Simplemente ya no era mi lugar ni era mi gente. Eso me hizo entender algo: ya no tengo edad para estar donde no me apetezca estar y si a alguien no le gusta o se siente ofendido, es su problema, no el mío. No tengo edad para perder el tiempo con gente con la que no me apetece estar ni haciendo cosas que no me apetecen hacer. Supongo que me convertiré en breve en uno de esos viejos cascarrabias que solo hacen y dicen lo que les apetece. Ojalá.

Les col·laboracions no funcionen (Las colaboraciones no funcionan)

Hi ha una cançó que em fascina, es diu “Collaborations don’t work” fruit de la col·laboració entre el grup “Sparks” i el grup “Franz Ferdinand”. Si en sabeu de musica no cal dir més, és com si Maradona fes un partidet de futbol amb Messi. La cançó forma part del disc FFS i és, amb tota seguretat, una de les col·laboracions més aconseguides que he escoltat mai. La cançó en concret és la resposta al fet que tothom deia que la col·laboració amb dos grups tan diferents mai funcionaria. Però la col·laboració funciona perfectament tot i que mesclen el glam rock experimental dels Sparks poc te a veure amb el britt pop d’en FF. Tot i demostrar que la col·laboració funcionava perfectament, van fer la “boutade” d’incloure una cançó a on els dos estils estaven separats i mesclar mes estils (des de Queen a Bowie) i la van titular “Collaborations don’t work” (les col·laboracions no funcionen).

I que té a veure això amb el BDSM? Mes de què sembla. El fet que dues personalitats tan oposades com aquests artistes aconsegueixin trair part de la seva personalitat per aportar una personalitat a un conjunt em fa que pensar en amos i submises. La submisa ha d’obeir a l’amo però la seva personalitat no s’ha de perdre en aquest acte (la seva personalitat no ha d’esser sotmesa). És a dir, la relació entre amo i submisa ha de significar la impossible mescla de dues personalitats diferents a on tots dos aporten i cap dels dos resta. Si una personalitat s’imposa per sobre d’un altre és quan tot fracassa. I això em porta a la reflexió de sempre: un amo i una submisa han d’estar en igualtat de condicions tot i que un s’imposa per sobre de l’altre. Si no, pot funcionar a curt termini però serà un inevitable fracàs a llarg termini perquè un dels dos acabés frustrat. Però evitar això no és fàcil.


(Traducción al castellano) Hay una canción que me fascina, se llama “Collaborations don’t work” fruto de la colaboración entre el grupo “Sparks” y el grupo “Franz Ferdinand”. Si entendéis de música no hay que decir más, es cómo si Maradona se echase un partidillo con Messi. La canción forma parte del disco FFS y es, con toda seguridad, una de las colaboraciones más conseguidas que he escuchado nunca. La canción en concreto es la respuesta al hecho que todo el mundo auguraba que la colaboración entre dos grupos tan diferentes nunca funcionaría. Pero la colaboración funciona perfectamente a pesar de que mezclan el glam rock experimental de los Sparks con el britt pop de FF. A pesar de demostrar que la colaboración funcionaba perfectamente, hicieron la “boutade” de incluir una canción donde los dos estilos estaban separados y a su vez mezclan más estilos (desde Queen a Bowie) y la titularon “Collaborations don’t work” (las colaboraciones no funcionan).

¿Qué tiene que ver esto con el BDSM? Mes de lo que parece. El hecho que dos personalidades tan opuestas como estos artistas consigan traicionar parte de su personalidad para aportar la otra parte un conjunto nos lleva a pensar en amos y sumisas. La sumisa tiene que obedecer al amo pero su personalidad no se tiene que perder en este acto (su personalidad no tiene que estar sometida). Es decir, la relación entre amo y sumisa tiene que significar la imposible mezcla de dos personalidades diferentes donde los dos aportan y ninguno de los dos resta. Si una personalidad se impone por encima de otro es cuando todo fracasa. Y esto me trae a la reflexión de siempre: un amo y una sumisa tienen que estar en igualdad de condiciones a pesar de que uno se impone por encima del otro. Si no, puede funcionar a corto plazo pero será un inevitable fracaso a largo plazo porque uno de los dos acabara frustrado. Pero evitar esto no es fácil.

Respecte (Respeto)

índiceRespecto a tots aquells que diuen que el BDSM és la seva vida, respecto a qui viu relacions 24×7 i fins i tot respecto a qui es tatua un motiu tribal a la cara. De fet respecto qualsevol que no pensi com jo ni faci el que jo faig. M’agrada respectar, especialment a aquells que no són com jo. Però resulta que per a mi, la vida és menjar, respirar i dormir. No encerto a comprendre com assumir un rol significa una forma de vida. Sempre he viscut el meu rol com quelcom temporal, comença i acaba amb una persona o una sessió, comença i acaba a un dormitori o amb una frase. I acaba, i torna a començar, i torna a acabar… i de nou torna a començar. Això significa que no sóc amo el 100% del meu temps, ni tan sol el 50%, crec que no sóc amo ni el 5% del temps que visc. I malgrat això, segueixo respectant qui no és com jo. I espero rebre el mateix respecte per part d’aquells que no pensen ni viuen ni són com jo.


(Traducción al castellano) Respeto a todos los que dicen que el BDSM es su vida, respeto a los que viven relaciones 24×7 e incluso respeto a los que se tatúan un motivo tribal en el rostro. De hecho respeto cualquiera que no piense como yo ni haga lo que yo. Me gusta respetar, especialmente a aquellos que no son como yo. Pero resulta que para mí la vida es comer, respirar y dormir. No acierto a entender como asumir un rol es vivir. Siempre he vivido mi rol como algo temporal, empieza y acaba con una persona o una sesión, empieza y acaba en un dormitorio o una frase. Y acaba, y vuelve a comenzar, y vuelve a acabar… y de nuevo vuelta a comenzar. Y eso significa que no soy amo el 100% de mi tiempo, ni tan solo el 50%, creo que no soy amo ni el 5% del tiempo que vivo. Y a pesar de eso, sigo respetando a los que no son como yo. Y espero recibir el mismo respeto por parte de aquellos que no piensan ni viven ni son como yo.

Mes enllà dels límits (Más allá de los límites)

Nombre
Conèixer els nostres límits mentre practiquem BDSM és important però també és important que siguem prou flexibles perquè aquests límits no sigui quelcom estricte ni inamovible. Fugim de ser talibans dels nostres propis límits. Com a amo també tinc limitis, per descomptat, hi ha coses que mai practicaria, no per problemes morals sinó perquè superen les meves capacitats físiques (com tot el fet relacionat amb agulles o la copro). Tot i això hi ha uns límits que no acostumo a traspassar excepte amb determinades persones. És a dir, hi ha determinades submises que si m’empenyen a voler traspassar els meus límits. No ho faig per complaure-les. Mai caldria traspassar un límit per ningú. Ho faig perquè amb aquestes persones em ve de gust explorar i superar-me (o superar les meves pors). Per què amb aquestes persones sí i amb unes d’altres no? La química del cervell és inexplicable.


(Traducción al castellano) Conocer nuestros límites cuando practicamos BDSM es importante pero también es importante que seamos lo suficientemente flexibles para que esos límites no sean algo estricto ni inamovible. No seamos talibanes de nuestros propios límites. Como amo también tengo limites, por supuesto, hay cosas que nunca practicaría, no por problemas morales sino porque superan mis capacidades físicas (como todo lo relacionado con agujas o la copro). No obstante hay otros limites que no suelo traspasar excepto con determinadas personas. Es decir, hay determinadas sumisas que si me empujan a querer traspasar mis límites, no lo hago por complacerlas. Nunca habría que traspasar un límite por nadie. Lo hago porque con esas personas me apetece explorar y superarme (o superar mis miedos). ¿Por qué con esas personas sí y con otras no? La química del cerebro es inexplicable.

Escriure o explicar (Escribir o explicar)

NombreCom més escric sobre quelcom, menys ganes tinc després de tornar al tema. En algunes ocasions escric la meva opinió (personal i segurament equivocada) sobre alguna cosa en aquest blog i després algú m’envia un correu per qüestionar-me o preguntar-me sobre allò que he escrit. No els culpo, jo també sóc curiós respecte a les idees alienes. Però quan escrius alguna cosa i poses un punt al final d’un llarg paràgraf, entens que has dit tot allò que volies dir. Aquest és el meu cas. Punt final.

De vegades, a més de tenir una opinió segurament equivocada també tinc un caràcter de merda.


(Traducción al castellano) Cuanto más escribo sobre algo menos ganas tengo después de volver a ello. En algunas ocasiones escribo mi opinión (personal y seguramente equivocada) sobre algo en este blog y entonces alguien me escribe un correo para cuestionarme o preguntarme sobre lo que he escrito. No les culpo, yo también soy curioso respecto a las ideas ajenas. Pero cuando escribes algo y pones un punto al final de un largo párrafo, entiendes que has dicho todo cuanto querías decir. Ese es mi caso. Punto y final.

A veces, además de tener una opinión seguramente equivocada también tengo un carácter de mierda.

Els límits (Los límites)

13-rue-01Hi ha una història que sempre explico referent a fins a on podem arribar al món del BDSM, és una història real que em va succeir a Amsterdam. Intentaré simplificar-la perquè la cosa important no és tot allò que va succeir sinó l’aprenentatge que vaig aconseguir.

A unes vacances, per error, vaig acabar a un local BDSM a Amsterdam, era un local de cinc plantes i a cada planta el nivell de BDSM era més intens. A la primera planta vàrem prendre unes cerveses mentre veiem a dominants passejant dominats com si fossin gossos o a gent practicant un BDSM més visual que una altra cosa. Em vaig decidir per pujar al pis superior i allà les practiques eren més dures. Igual que al tercer pis. Vaig arribar al cinquè pis i vaig marxar immediatament. Al tornar al primer pis, el cambrer darrere la barra em va veure la cara blanca i em va preguntar si és que no m’havia agradat allò que havia vist hagues arribat al pis que hagues arribat. Vaig demanar una cervesa i vaig assentir.

Llavors el cambrer em va dir que allò estava organitzat d’aquella manera per ensenyar a la gent al fet que quan arribessin al seu limit (a aquell pis a on no suportaven estar) immediatament tornessis al pis de sota però alhora per demostrar que per saber a on pots estar has de saber a on no pots estar.


(Traducción al castellano) Hay una historia que siempre explico sobre hasta donde podemos llegar dentro del mundo del BDSM, es una historia real que me sucedió en Amsterdam. Intentaré simplificarla porque lo importante no es lo que sucedió sino la moraleja.

En unas vacaciones, por error, terminé en un local BDSM en Amsterdam, era un local de cinco plantas y en cada planta el nivel de BDSM era más intenso que en la anterior. En la primera planta tomamos unas cervezas mientras vemos en dominantes paseando a dominados como si fuesen perros o a gente practicando un BDSM más visual que otra cosa. Decidí subir al piso superior y allí las prácticas eran más duras. Igual que en el tercer piso. Llegué al quinto piso y me fui inmediatamente. Al volver al primer piso, el camarero tras la barra vio mi cara blanquecina y me preguntó si es que no me había gustado lo que había visto (hubiese llegado al piso que hubiese llegado). Pedí una cerveza y asentí.

Entonces el camarero me dijo que aquello estaba organizado de aquella manera para enseñar a la gente que sucede cuando llegas a tu límite (el piso en donde no soportaban estar) porque inmediatamente volvían al piso inferior. Pero también para demostrar que para saber donde puedes estar debes saber antes donde no puedes estar.