Gossa! (¡Perra!)

medium_2746039Alguns anomenem “gossa” a la nostra submisa però no en el sentit degradant que molts usen en les seves relacions o amb els seus enemics. Per a un amo, una gossa no és quelcom denigrant ni tampoc significa que la dona es comporti de la manera més bruta i animal possible, tampoc cridem “gossa” a la nostra submisa perquè la posem de quatre grapes o la passegem amb un collaret.

Un amo crida gossa a la seva submisa perquè la submisa, com els gossos, és fidel, és obedient, sempre està disposada i de bon humor, adora al seu amo i seria capaç de morir per ell.

Quan dieu “gossa” a algú penseu abans si ho feu per provocar i/o humiliar… o es tracta del millor afalac del món.


(Traducción al castellano) Algunos llamamos “perra” a nuestra sumisa pero no en el sentido degradante que muchos usan en sus relaciones o con sus enemigos. Para un amo, una perra no es algo denigrante ni tampoco significa que la mujer se comporte de la manera mas sucia y animal posible, tampoco llamamos “perra” a nuestra sumisa porque la pongamos a cuatro patas o la paseemos con un collar.

Un amo llama perra a su sumisa porque la sumisa, como los perros, es fiel, es obediente, siempre está dispuesta y de buen humor, adora a su amo y sería capaz de morir por el.Cuando llameis “perra” a alguien pensad antes si lo haces para provocar y/o humillar… o se trata del mejor halago del mundo.

 

 

Anuncis

El karma

My+name+is+earl+logic_c2c1c9_5177047.png

Tinc un amic que està obsessionat amb tot això del karma, ja sabeu, la història aquesta que tot allò que facis en aquesta vida ho pagaràs en properes vides. O pitjor encara, que tot allò que et succeeix a la vida és conseqüència de vides passades. M’entren ganes de dir-li que el BDSM hauria de quedar exclòs d’aquesta equació karmica perquè tants anys pegant a submises ha de significar que a la meva propera vida ho passaré realment malament. Definitivament, el BDSM hauria de tenir butlla papal a les filosofies a. O això o que es foti el protagonista la meva següent vida.


 

(Traducción al castellano) Tengo un amigo que está obsesionado con todo eso del karma, ya sabéis, la historia esa de que todo cuanto hagas en esta vida lo pagaras en vidas venideras. O peor todavía, que todo cuanto te sucede en la vida es consecuencia de vidas pasadas. Me entran ganas de decirle que el BDSM debería quedar excluido de esa ecuación kármica porque tantos años azotando a sumisas debe significar que en mi próxima vida lo voy a pasar realmente mal. Definitivamente, el BDSM debería tener bula papal en las filosofías kármicas. O eso o que se joda el protagonista mi siguiente vida. 

Posturas (postures)

posiciones-sumisa.jpg

Em pregunta una lectora quines postures hi ha al BDSM, es refereix a postures físiques i no d’una postura anímica davant el fet de dominar o ser dominat. Postures hi ha moltes i quasi totes estan relacionades amb pràctiques (Bondage o Shibari) i mobiliari (potros o barres). Sincerament, dec ser un amo dolentíssim perquè desconec si hi ha noms per totes aquestes postures. De fet, quan tinc una sessió, no planifico les postures com si fos un campionat de gimnàstica. Així doncs, després de 28 anys dominant a submises, m’he decidit per navegar per internet per esbrinar si totes les postures que (espontàniament) em surten a una sessió, tenen nom… i resulta que sí. A continuació us deixo una serie de planes a on podreu consultar diferents postures: a practicar i gaudir!


 

(Traducción al castellano) Me pregunta una lectora por las posturas que existen en el BDSM, se refiere a posturas físicas y no de una postura anímica frente al hecho de dominar o ser dominado. Posturas hay muchas y casi todas están relacionadas con prácticas (Bondage o Shibari) y mobiliario (potros o barras). Sinceramente, debo ser un pésimo amo porque desconozco si existen nombres para todas estas posturas. De hecho, cuando tento una sesión no planifico las posturas como si se tratase de un campeonato de gimnasia. Si pues, despues de 28 años dominando a sumisas, me he decidido a navegar por Internet para descubrir si todas las posturas que (de manera espontanea) surgen en una sesión, tiene nombre… y resulta que si. A continuacin os dejo una serie de páginas donde podreis consultar diferentes posturas: a practicar y disfrutar!

 

Soy sumisa: posturas de BDSM

El arte del BDSM: posturas básicas

Christopher i eli[ach]: algunas posiciones sumisas para practicar

Posiciones de una sumisa (posición de brazos)

BDSM: posturas de bondage

Angel Sirhawkson: posturas BDSM

 

Emocions (Emociones)

man-laughingTot allò que ens passa als diferents aspectes de les nostres vides tenen el seu reflex uns en els altres, el nostre sentir no és un transatlàntic de compartiments estancs que mai s’enfonsarà per molts icebergs contra els quals es doni de cops. Si a un actor se li mor un familiar possiblement puja a l’escenari però el seu ànim mai serà el mateix per molt professional que pretengui fer-nos creure que és. Si un futbolista està desanimat, se li nota en el seu apàtic joc. Si estem més alegres del fet habitual, ens preguntaran els companys de treball quin és el motiu d’aquesta cara de felicitat.

No obstant això, creiem que quan adoptem els rols de dominant o dominat, les nostres emocions són substituïdes per la professionalitat de qui fa anys que practica quelcom. Potser una sessió de BDSM serveixi per distreure’ns del fet que se’ns ha mort el gos però durant aquesta sessió no serem els mateixos amos ni submises que havíem estat sempre.

Hi ha gent que fuig del BDSM quan se sent massa emocional, però de la mateixa manera també hi ha gent que abraça el BDSM quan les coses van malament. Prefereixen obeir a pensar.

Si estem tristos, anem al cinema a veure una comèdia. Però també hi ha gent que si està trista, va al cinema a veure un drama que li faci creure que aquestes llàgrimes que vessa són fruit d’una ficció (i no de la seva pròpia realitat).

Amb totes aquestes paraules no pretenc ensenyar gens, només donar a entendre que quan practiquem BDSM som les mateixes persones que quan no ho practiquem. Simplement això.


(Traducido al castellano) Todo cuanto nos sucede en los diferentes aspectos de la vida tienen su reflejo unos en otros, nuestro sentir no es un transatlántico de compartimentos estancos que nunca se hundirá por muchos icebergs contra los que choque. Si a un actor se le muere un familiar posiblemente suba al escenario pero su ánimo nunca será el mismo por muy profesional que pretenda ser. Si un futbolista está desanimado, se le nota en el juego. Si estamos más alegres de lo habitual por cualquier motivo, nos preguntan los compañeros de trabajo a que viene esa cara de felicidad.

No obstante creemos que cuando adoptados los roles de dominante o dominado, nuestras emociones son sustituidas por la profesionalidad de quien lleva años practicando algo. Quizás una sesión de BDSM sirva para distraernos del hecho que se nos ha muerto el perro pero durante esa sesión no seremos los mismos amos ni sumisas que habíamos sido antes.

Hay gente que huye del BDSM cuando se siente demasiado emocional, pero de la misma manera también hay gente que abraza el BDSM cuando las cosas van mal. Prefieren obedecer a pensar.

Si estamos tristes vamos al cine a ver una comedia. Pero también hay gente que si está triste va al cine a ver un drama que le haga creer que esas lágrimas que derrama son consecuencia de una ficción (y no de su propia realidad).

Con todas estas palabras no pretendo enseñar nada, solamente dar a entender que cuando practicamos BDSM somos las mismas personas que cuando no lo practicamos. Simplemente eso.

Enamorar-se d’un amo o una submisa (Enamorarse de un amo o una sumisa)

grouchoHe escrit abans en aquest mateix blog sobre els riscos (o no) del fet que una submisa s’enamori d’un amo (o viceversa). Primer de tot cal dir que no crec en això que en diuen “amor” tal com ho definim. Existeix allò de les papallones a l’estómac (sobretot si has estat corrent amb la boca oberta pel bosc), també existeix el fet d’estar a gust amb algú (encara que no hi hagi calers pel mig), existeix la química del cervell que es deslliga de cop entre dues persones i existeixen mil condicionants subjectius que ens fan imaginar que l’amor “tradicional” és allò que estem patint. Però, com deia en Groucho Marx, la cosa dolenta de l’amor és que molts ho confonen amb la gastritis i, quan s’han guarit de la indisposició, es troben què s’han casat. Potser això explicaria perquè hi ha tantes farmàcies com jutjats. Millor parlem de sentir alguna cosa per una submisa (o per un amo) més enllà de la submissió, una atracció personal fora de fuets i collarets. Què fer? Pot succeït que l’atracció personal anul·li la relació estimo/submisa doncs la quotidianitat d’una relació pot anul·lar l’espontaneïtat d’allò que és ocasional i gairebé prohibit. I que? Les relacions entre les persones s’estableixen basant-se en allò que cadascun espera de l’altre. Esperem una submisa que sigui la més obedient però potser, amb el pas dels dies, ens trobem amb una dona tot i més interessant. Però per ventura una submisa no és també una dona? Costa de diferenciar els sentiments quan tots dos (submissió i amor) són igual d’intensos. Feu el que vulgueu, domineu a qui vulgueu. Enamoreu-vos de qui vulgueu. Però mai perdeu el temps… per favor. Com diuen els filòsofs: una cosa és una cosa i una altra cosa és una altra cosa.


He escrito antes en este blog sobre los riesgos (o no) de que una sumisa se enamore de un amo (o viceversa). Vaya por delante que no creo en eso que llaman “amor” tal y como lo definimos. Existe lo de las mariposas en el estómago (si has estado corriendo con la boca abierta por un prado), también existe el estar a gusto con alguien (aunque no haya dinero de por medio), existe la química del cerebro que se desata de golpe entre dos personas y existen mil condicionantes subjetivos que nos hacen imaginar que el amor “tradicional” es aquello que estamos padeciendo. No obstante, como decía Groucho Marx, lo malo del amor es que muchos lo confunden con la gastritis y, cuando se han curado de la indisposición, se encuentran con que se han casado. Quizás eso explicaria porque hay tantas farmacias como juzgados. Mejor hablemos de sentir algo por una sumisa (o por un amo) mas allá de la sumisión, una atracción personal fuera de látigos y collares. ¿Qué hacer? Puede suceder que la atracción personal anule la relación amo/sumisa pues la cotidianidad de una relación puede anular la espontaneidad de aquello que es ocasional y casi prohibido. ¿Y que? Las relaciones entre las personas se establecen basándose en lo que cada uno espera del otro. Esperamos una sumisa que sea la mas obediente pero quizás, con el paso de los días, nos encontramos con una mujer aun más interesante. ¿Acaso una sumisa no es también una mujer? Cuesta diferenciar los sentimientos cuando ambos (sumisión y amor) son igual de intensos. Haced lo que queráis, dominad a quien queráis, Enamoraos de quien queráis. Pero nunca perdáis el tiempo… por favor. Como dicen los filósofos: una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa.

firma john deybe

Sempre hi ha sexe a una sessió? (¿Siempre hay sexo en una sesión?)

sex-warsAquesta és una pregunta que es fa molta gent que comença al món del BDSM, sobretot si estan començant des de l’òptica de dominats (i no dominants). La resposta és complicada, seria d’idiotes dir que hi ha BDSM sense sexe de la mateixa manera que seria d’idiotes assegura que sempre hi ha sexe al BDSM. La majoria de les persones associen BDSM a sexe perquè pensen en el BDSM com un pas més enllà en el sexe (mes) dur. Per descomptat que poden haver-hi sessions sense sexe, són sessions basades en la humiliació, l’exhibició o pràctiques associades al dolor. Sempre he pensat que el sexe al BDSM fa que la resta de pràctiques (pròpies del BDSM) siguin més suportables perquè l’excitació del sexe fa que la submisa sempre vulgui més. No és la cosa mateixa humiliar a una submisa de sobte que humiliar-la en un escenari de sexe ben dur. Algunes submises creuen que dins el BDSM no hi ha sexe perquè creuen que els que es diuen amos no són més que persones que es volen aprofitar d’elles amb una bona excusa. De nou toquem en el tema de les etiquetes. Busqueu un amo o ama que us estimuli, practiqueu (o no) sexe amb ells, arribeu (o detingueu-vos) a on tots dos vulgueu. En cap llibre de bones pràctiques BDSM s’assegura que sempre hi ha sexe en una sessió. Gairebé sempre si… no sempre.


(Traducción al castellano) Esta es una pregunta que se hace mucha gente que comienza en el mundo del BDSM, sobre todo si están comienzan desde la óptica de dominados (y no dominantes). La respuesta es complicada, sería de idiotas pensar que hay BDSM sin sexo de la misma manera que pensar que siempre hay sexo en el BDSM. La mayoría de las personas asocian el BDSM con sexo porque asocian el BDSM como un paso mas allá en el sexo (mas) duro. Por supuesto que pueden haber sesiones sin sexo, son sesiones basadas en la humillación, la exhibición o practicas asociadas al dolor. Siempre he pensando que el sexo en el BDSM hace que el resto de prácticas sean mas llevaderas porque la excitación del sexo hace que la sumisa siempre quiera mas. No es lo mismo humillar a una sumisa de repente que humillarla en un escenario de sexo bien duro. Algunas sumisas creen que en el BDSM no hay sexo porque creen que los que se llaman amos no son mas que personas que se quieren aprovechar de ellas con la excusa del BDSM. De nuevo entramos en el tema de las etiquetas. Buscad un amo o ama que os estimule, practicad (o no) sexo con el, llegad (o deteneos) donde ambos queráis. En ningún libro de buenas practicas BDSM se asegura que siempre hay sexo en una sesion. Casi siempre si… no siempre.