Gent boja

desktop-1455312081

“Quan un boig sembla del tot sensat, és el moment de posar-li la camisa de força”.

“Cuando un loco parece completamente sensato, es ya el momento de ponerle la camisa de fuerza.”

Edgar Allan Poe (1809-1849)

Anuncis

Mai més tornaré a ser bona gent (Nunca más volveré a ser bueno)

Captura

Algú em va dir que el meu problema era que sóc massa bo. Tenia raó. I no és dolent ser bona persona, tot i que és un problema. Perquè els que ens esforcem per ser millors creiem que els altres seran igual de bona gent amb nosaltres. Gran error. Cal donar sense esperar. Sóc conscient d’això. Cal entendre que la resta són diferents de nosaltres. Cal endevinar la tragèdia abans que arribi i anticipar-se, encara que sigui portant-se malament.

Darrerament he patit un dels desenganys més importants de la meva vida, una de les decepcions més profundes, una de les ferides més doloroses. I allò pitjor és que no ho vaig veure venir, no vaig ser capaç d’entendre que, per molt bé que intentés fer les coses, no depenia només de mi. La bogeria aliena sol ser això: aliena. La qual cosa significa que no pots controlar-la. No pots controlar la imaginació aliena, la gelosia aliena, les neurosis alienes o els problemes aliens.

M’he fet el ferm propòsit que mai més en el que em queda de vida donaré tot per ningú. S’acabarà el fet de ser bo, s’acabarà el fet d’esperar que els altres no siguin dolents. Fins i tot s’acabarà el fet d’imaginar que la resta de gent és mínimament normal. Així és el món? Doncs cal adaptar-se a ell, cal ser dolent.

Mai més tornaré a ser bona gent.


(Traducción al castellano) Alguien me dijo que mi problema era que soy demasiado bueno. Tenía razón. Y no es malo ser una buena persona, aunque es un problema. Porque los que nos esforzamos por ser mejores creemos que los demás serán igual de buenos con nosotros. Gran error. Hay que dar sin esperar. Soy consciente de ello. Hay que entender que los demás son diferentes a nosotros. Hay que adivinar la tragedia antes de que llegue y anticiparse, aunque sea portándose mal.

Últimamente he tenido uno de los desengaños más importantes de mi vida, una de las decepciones más profundas, una de las heridas más dolorosas. Y lo peor de todo es que no lo vi venir, no fui capaz de entender que, por muy bien que intentase hacer las cosas, no dependía solo de mí. La locura ajena suele ser eso: ajena. Lo que significa que no puedes controlarla. No puedes controlar la imaginación ajena, los celos ajenos, las neurosis ajenas o los problemas ajenos.

Me he hecho el firme propósito que nunca más en lo que me queda de vida lo voy a dar todo por otras personas. Se acabó ser bueno, se acabó esperar que los demás no sean malos. Incluso se acabó imaginar que el resto de personas, son mínimamente normales. ¿Así es el mundo? Pues hay que adaptarse a él, hay que ser malo.

Nunca más volveré a ser bueno.

A la vista de tothom (A cara descubierta)

Captura

Hi ha dues formes d’enfrontar-se al BDSM a les xarxes socials. Una és mostrar la cara, fent que qualsevol associï persona i rol. L’altra és ocultar el teu rostre, la teva persona, mostrant només el rol i fent-ho sense mostrar imatges de la teva persona.

A la vista de tothom o no? Aquesta és la pregunta.

Per respondre la pregunta primer cal entendre que totes dues opcions són correctes. Ni aquells que s’oculten són uns covards ni tampoc aquells que es mostren són uns inconscients. És només una decisió personal, una manera de viure el BDSM. Però res té a veure amb valentia, ni complexos ni pors.

Jo, personalment, oculto la meva persona en la virtualitat de la mateixa manera que oculto el meu rol en la realitat. Els meus amics no saben que sóc amo. I la gent que sap que sóc amo no saben qui hi ha darrere. És això el correcte? Una vegada més, no hi ha resposta correcta.

Crec que és un error plantejar-se la pregunta en clau de si hem o no de dir a la gent que ens envolta que practiquem BDSM. La pregunta és: mostrar o no mostrar allo que realment som a la virtualitat de la xarxa?

No hi ha resposta correcta, són opcions personals. No criminalitzo a qui s’oculta, però si admiro a qui es mostra.

Sigui com sigui, feu allò que més us vingui de gust (mostrar-vos o no), mai ho feu o deixeu de fer-ho perquè us obliguen a això.


(Traducción al castellano) Hay dos formas de enfrentarse al BDSM en las redes sociales. Una es mostrar la cara, haciendo que cualquiera asocie la persona y el rol. La otra es ocultar tu rostro, tu persona, mostrando solo el rol y haciéndolo sin mostrar imágenes de tu persona.

¿A cara descubierta o no? Esa es la pregunta.

Para responder la pregunta primero hay que entender que ambas opciones son correctas. Ni aquellos que se ocultan son unos cobardes ni tampoco aquellos que se muestran son unos inconscientes. Es tan solo una decisión personal, una manera de vivir el BDSM. Pero nada tiene que ver con valentía, ni complejos ni miedos.

Yo, personalmente, oculto mi persona en la virtualidad de la misma manera que oculto mi rol en la realidad. Mis amigos no saben que soy amo. Y la gente que sabe que soy amo no saben quién hay detrás. ¿Es esto lo correcto? De nuevo, no hay respuesta correcta.

Creo que es un error plantearse la pregunta en clave de si debemos o no decir a la gente que nos rodea que practicamos BDSM. La pregunta es: ¿mostrar o no mostrar quienes somos en la virtualidad de la red?

No hay respuesta correcta, son opciones personales. No criminalizo a quien se oculta, pero si admiro a quien se muestra.

Sea como sea, haced aquello que más os apetezca (mostraros o no), nunca lo hagáis o dejéis de hacerlo porque os obliguen a ello.

La presa de decisions (La toma de decisiones)

Captura

Hi ha persones que decideixen viure a poc a poc, com si algú els hi hagués atorgat una immortalitat que no els correspon, són persones que allarguen la presa de qualsevol decisió perquè creuen que, si ho valoren absolutament tot, mai s’equivocaran. Aquestes persones que viuen lentament no són conscients de la imprevisibilitat de la vida mateixa. També hi ha persones que viuen lentament per mandra, deixant-ho tot per l’endemà, fins que arriba un dia que la vida se’ls acaba i tenen una llista de pendents tan llarga que el resum de les seves vides és “tot allò que mai vaig voler fer”.

Hi ha persones que decideixen viure a tota presa, posen “carpe diem” en el seu estat de whatsapp perquè creuen que això els hi acosta a ser protagonistes d’una pel·lícula. Pot ser que visquin lentament, però s’enganyen a si mateixes vivint lentament. Pot ser que visquin ràpidament, però obliden assaborir la vida. Perquè si, la vida també té sabor.

Quan la gent s’acosta al BDSM, majoritàriament, ho fan després de viure la seva vida lentament. Han allargat la decisió de provar el BDSM perquè mai era el moment, per por, per prudència, per mala sort o, senzillament, per vagància. També hi ha uns altres que s’acosten al BDSM amb total imprudència, a tota presa, sense pensar, convençuts que aquest “carpe diem” del seu estat de Whatsapp és un visat internacional.

La meva opinió? És tan dolent viure lentament com a viure a tota presa. Però també té els seus avantatges. Voleu provar el BDSM? Doncs proveu-ho, clar que sí. No allargueu la decisió, tampoc us torneu bojos i compreu el primer cotxe que us intenten vendre perquè després resulta que és de segona mà i no arrenca.

Però no allargueu la decisió.


(Traducción al castellano) Hay personas que deciden vivir lentamente, como si alguien les hubiese otorgado una inmortalidad que no les corresponde, son personas que alargan la toma de cualquier decisión porque creen que, si lo valoran absolutamente todo, nunca se equivocaran. Esas personas que viven lentamente no son conscientes de la imprevisibilidad de la vida misma. También hay personas que viven lentamente por pereza pura, dejándolo todo para el día siguiente, hasta que llega un día que la vida se les acaba y tienen una lista de pendientes tan larga que el resumen de sus vidas es “todo aquello que nunca quise hacer”.

Hay personas que deciden vivir a toda prisa, ponen “carpe diem” en su estado de whatsapp porque cree que eso las acerca ser las protagonistas de una película. Puede que vivan lentamente, pero se engañan a si mismas viviendo lentamente. Puede que vivan rápidamente, pero olvidan saborear la vida. Porque si, la vida también tiene sabor.

Cuando la gente se acerca al BDSM, en su mayoría, lo hacen después de vivir su vida lentamente. Han alargado la decisión de probar el BDSM porque nunca era el momento, por miedo, por prudencia, por mala suerte o, sencillamente, por vagancia. También hay otros que se acercan al BDSM con total imprudencia, a toda prisa, sin pensar, creyendo que ese “carpe diem” de su estado de Whatsapp es un visado internacional.

¿Mi opinión? Es tan malo vivir lentamente como a toda prisa. Pero también tiene sus ventajas. ¿Queréis probar el BDSM? Pues probadlo, claro que si. No alarguéis la decisión, tampoco os volváis loco y compréis el primer coche que os intentan vender porque luego resulta que es de segunda mano y no arranca.

Pero no alarguéis la decisión.