A la vista de tothom (A cara descubierta)

Captura

Hi ha dues formes d’enfrontar-se al BDSM a les xarxes socials. Una és mostrar la cara, fent que qualsevol associï persona i rol. L’altra és ocultar el teu rostre, la teva persona, mostrant només el rol i fent-ho sense mostrar imatges de la teva persona.

A la vista de tothom o no? Aquesta és la pregunta.

Per respondre la pregunta primer cal entendre que totes dues opcions són correctes. Ni aquells que s’oculten són uns covards ni tampoc aquells que es mostren són uns inconscients. És només una decisió personal, una manera de viure el BDSM. Però res té a veure amb valentia, ni complexos ni pors.

Jo, personalment, oculto la meva persona en la virtualitat de la mateixa manera que oculto el meu rol en la realitat. Els meus amics no saben que sóc amo. I la gent que sap que sóc amo no saben qui hi ha darrere. És això el correcte? Una vegada més, no hi ha resposta correcta.

Crec que és un error plantejar-se la pregunta en clau de si hem o no de dir a la gent que ens envolta que practiquem BDSM. La pregunta és: mostrar o no mostrar allo que realment som a la virtualitat de la xarxa?

No hi ha resposta correcta, són opcions personals. No criminalitzo a qui s’oculta, però si admiro a qui es mostra.

Sigui com sigui, feu allò que més us vingui de gust (mostrar-vos o no), mai ho feu o deixeu de fer-ho perquè us obliguen a això.


(Traducción al castellano) Hay dos formas de enfrentarse al BDSM en las redes sociales. Una es mostrar la cara, haciendo que cualquiera asocie la persona y el rol. La otra es ocultar tu rostro, tu persona, mostrando solo el rol y haciéndolo sin mostrar imágenes de tu persona.

¿A cara descubierta o no? Esa es la pregunta.

Para responder la pregunta primero hay que entender que ambas opciones son correctas. Ni aquellos que se ocultan son unos cobardes ni tampoco aquellos que se muestran son unos inconscientes. Es tan solo una decisión personal, una manera de vivir el BDSM. Pero nada tiene que ver con valentía, ni complejos ni miedos.

Yo, personalmente, oculto mi persona en la virtualidad de la misma manera que oculto mi rol en la realidad. Mis amigos no saben que soy amo. Y la gente que sabe que soy amo no saben quién hay detrás. ¿Es esto lo correcto? De nuevo, no hay respuesta correcta.

Creo que es un error plantearse la pregunta en clave de si debemos o no decir a la gente que nos rodea que practicamos BDSM. La pregunta es: ¿mostrar o no mostrar quienes somos en la virtualidad de la red?

No hay respuesta correcta, son opciones personales. No criminalizo a quien se oculta, pero si admiro a quien se muestra.

Sea como sea, haced aquello que más os apetezca (mostraros o no), nunca lo hagáis o dejéis de hacerlo porque os obliguen a ello.

Anuncis

La presa de decisions (La toma de decisiones)

Captura

Hi ha persones que decideixen viure a poc a poc, com si algú els hi hagués atorgat una immortalitat que no els correspon, són persones que allarguen la presa de qualsevol decisió perquè creuen que, si ho valoren absolutament tot, mai s’equivocaran. Aquestes persones que viuen lentament no són conscients de la imprevisibilitat de la vida mateixa. També hi ha persones que viuen lentament per mandra, deixant-ho tot per l’endemà, fins que arriba un dia que la vida se’ls acaba i tenen una llista de pendents tan llarga que el resum de les seves vides és “tot allò que mai vaig voler fer”.

Hi ha persones que decideixen viure a tota presa, posen “carpe diem” en el seu estat de whatsapp perquè creuen que això els hi acosta a ser protagonistes d’una pel·lícula. Pot ser que visquin lentament, però s’enganyen a si mateixes vivint lentament. Pot ser que visquin ràpidament, però obliden assaborir la vida. Perquè si, la vida també té sabor.

Quan la gent s’acosta al BDSM, majoritàriament, ho fan després de viure la seva vida lentament. Han allargat la decisió de provar el BDSM perquè mai era el moment, per por, per prudència, per mala sort o, senzillament, per vagància. També hi ha uns altres que s’acosten al BDSM amb total imprudència, a tota presa, sense pensar, convençuts que aquest “carpe diem” del seu estat de Whatsapp és un visat internacional.

La meva opinió? És tan dolent viure lentament com a viure a tota presa. Però també té els seus avantatges. Voleu provar el BDSM? Doncs proveu-ho, clar que sí. No allargueu la decisió, tampoc us torneu bojos i compreu el primer cotxe que us intenten vendre perquè després resulta que és de segona mà i no arrenca.

Però no allargueu la decisió.


(Traducción al castellano) Hay personas que deciden vivir lentamente, como si alguien les hubiese otorgado una inmortalidad que no les corresponde, son personas que alargan la toma de cualquier decisión porque creen que, si lo valoran absolutamente todo, nunca se equivocaran. Esas personas que viven lentamente no son conscientes de la imprevisibilidad de la vida misma. También hay personas que viven lentamente por pereza pura, dejándolo todo para el día siguiente, hasta que llega un día que la vida se les acaba y tienen una lista de pendientes tan larga que el resumen de sus vidas es “todo aquello que nunca quise hacer”.

Hay personas que deciden vivir a toda prisa, ponen “carpe diem” en su estado de whatsapp porque cree que eso las acerca ser las protagonistas de una película. Puede que vivan lentamente, pero se engañan a si mismas viviendo lentamente. Puede que vivan rápidamente, pero olvidan saborear la vida. Porque si, la vida también tiene sabor.

Cuando la gente se acerca al BDSM, en su mayoría, lo hacen después de vivir su vida lentamente. Han alargado la decisión de probar el BDSM porque nunca era el momento, por miedo, por prudencia, por mala suerte o, sencillamente, por vagancia. También hay otros que se acercan al BDSM con total imprudencia, a toda prisa, sin pensar, creyendo que ese “carpe diem” de su estado de Whatsapp es un visado internacional.

¿Mi opinión? Es tan malo vivir lentamente como a toda prisa. Pero también tiene sus ventajas. ¿Queréis probar el BDSM? Pues probadlo, claro que si. No alarguéis la decisión, tampoco os volváis loco y compréis el primer coche que os intentan vender porque luego resulta que es de segunda mano y no arranca.

Pero no alarguéis la decisión.

Dolor

Screenshot from The Pleasure and the Pain

Qui som nosaltres per jutjar els gustos de la resta? Moltes persones m’escriuen i em diuen que els agrada tot allò que es relaciona amb el BDSM però que mai ho farien perquè la por al possible dolor paralitzaria les seves intencions. Que gran error imaginar que BDSM és dolor! Es pot gaudir amb una relació BDSM excloent el dolor de les pràctiques. Això no és un examen per entrar en el cos de bombers, això és BDSM i ha de ser divertit i original.

De la mateixa manera que no hem de jutjar a uns, tampoc hem de jutjar als altres. Hi ha persones que troben plaer mitjançant el dolor i això tampoc té res de dolent. Ttot i que alguns psicòlegs us diran que si, que està relacionat amb algun trauma, etc. Són aquests mateixos psicòlegs que després gaudeixen sentint dolor. Per què no? Record quan el doctor et deia que havies de deixar de fumar i ho feia mentre aguantava un cigarret entre els dits.

Dolor o no dolor. No hi ha normes. Nomes llibertat i plaer. Recordeu sempre: el BDSM ha de ser divertit (i la diversió s’aconsegueix des de la total llibertat).

Lee mis textos anteriores sobre el dolor y el BDSM

(Traducción al castellano) ¿Quiénes somos para juzgar los gustos ajenos? Muchas personas me escriben y me dicen que les gusta todo lo relacionado con el BDSM pero que nunca lo harían porque el miedo al posible dolor paralizaría sus intenciones. ¡Que gran error imaginar que BDSM es dolor! Se puede gozar con una relación BDSM excluyendo el dolor de las prácticas. Esto no es un examen para entrar en el cuerpo de bomberos, esto es BDSM y debe ser divertido y original.

De la misma manera que no debemos juzgar a unos, tampoco debemos juzgar a los otros. Hay personas que encuentran el placer a través del dolor y eso tampoco tiene nada de malo. Aunque algunos psicólogos os dirán que si, que está relacionado con algún trauma, etc. Son esos mismos psicólogos que luego gozan sintiendo dolor. ¿Por qué no? Recuerdo cuando el doctor te decía que debías dejar de fumar y lo hacía mientras sostenía un cigarrillo entre los dedos.

Dolor o no dolor. No hay normas. Solo libertad y placer. Recordad siempre: el BDSM tiene que ser divertido (y la diversión se alcanza desde la total libertad).

Llegeix els meus textos anteriors sobre el dolor i el BDSM

Ulls embenats (Ojos vendados)

La vista és un dels sentits més manipulables al BDSM, ja sigui embenant els ulls a la persona submisa o prohibint-li que miri als ulls a la persona dominant. Allò primer (ulls embenats) és una pràctica habitual (no només al BDSM, també al sexe) que s’utilitza per fer que la persona submisa tingui sentiments diferents dels habituals, transformats per la indefensió de no veure res. Quant a prohibir a la submisa que miri als ulls de l’amo, és una pràctica més propera a la submissió intel·lectual: com aquells súbdits que no podien mirar als ulls del rei.

Sigui com sigui, jugueu amb tot això de la manera que us vingui de gust, experimenteu totes aquestes sensacions, és ben senzill.

(Traducción al castellano) La vista es uno de los sentidos más manipulables en el BDSM, ya sea vendando los ojos a la persona sumisa como prohibiéndole que mire a los ojos a la persona dominante. Lo primero (ojos vendados) es una práctica habitual (no solo en BDSM, también en el sexo) que se utiliza para hacer que la persona sumisa tenga sentimientos diferentes de los habituales, transformados por la indefensión de no ver absolutamente nada. En cuanto a prohibir a la sumisa que mire a los ojos del amo, es una práctica alienada con la sumisión intelectual: como aquellos súbditos que no podían mirar a los ojos del rey.

Sea como sea, jugad con todo eso de la manera que os apetezca, experimentad todas esas sensaciones, es bien sencillo.

Lligams (ataduras)

Moltes persones utilitzen eines o pràctiques pròpies del BDSM en el seu sexe diari. O és a l’inrevés? Sigui com sigui, és una bona manera d’iniciar-se en el BDSM: sexe amb (sense) lligams.


Muchas personas utilizan artilugios o prácticas propias del BDSM en su sexo diario. ¿O es al revés? Sea como sea, es una buena manera de iniciarse en el BDSM: sexo con (sin) ataduras.